26. mai, 2021

Fullmåne 26. mai 2021

FULLMÅNE - Måneformørkelse -
BLODMÅNE - 26.05.21 kl. 13.13

Vi feirer menneskeheten 🙏

Solen i Tvillingen – Månen i Skytten

🌏

Vi er inne i en sterk Fullmåneperiode, hvorav denne sies og være en av de 3 viktigste gjennom året. Dette fordi det under denne Fullmånen hvor Solen står plassert i Tvillingen og Månen i Skytten, sies at vi får større tilgang til inspirasjon, formidling og veiledning fra den indre verden, og dette harmonerer med tanke på at Tvillingen er forbundet med kommunikasjon og formidling.

I tillegg får vi en MÅNEFORMØRKELSE under denne Fullmånen, en såkalt BLODMÅNE, og det som skjer er at Jorden plasserer seg mellom Solen og Fullmånen, slik at Solens stråler ikke når Månen som derfor kan få et rødlig skjær.MERKUR OG VENUS SOM HERSKERE I TVILLINGEN - Opplysning av tankesinnet

Det er en sterk Fullmåne vi nå får med å gjøre, av flere årsaker. Både Merkur og Venus står i en forholdsvis tett forbindelse med hverandre i Tvillingens tegn under denne begivenheten, og det som er interessant hva disse angår, er at her får vi med Tvillingenes herskere å gjøre.

Merkur er det vi kaller den personlige herskeren, mens Venus er den sjelelige. Merkur i Tvillingen er god på å tilegne seg kunnskap, som den gladelig deler med andre mennesker gjennom videreformidling. På den måten spres kunnskap, og vi lærer noe av hverandre, samtidig som vi forbindes med hverandre gjennom kommunikasjon. Men Merkur har også en annen oppgave, og det er å skape en indre dialog mellom vår personlighet og sjel, mellom den indre og den ytre verden, og det er da Venus begynner å tre frem i kraft av sitt lys.

Venus er knyttet til det 3. øyet, og har som formål som sjelelig hersker i Tvillingen å opplyse vårt tankesinn, sånn at vi kan bli i stand til å tenke klarere og mer forenelig.

Når sjelen og personligheten representert gjennom de to søyler i Tvillingens tegn begynner å samarbeide, vil vår dualistiske tankegang opphøre. Med andre ord vil vi oppleve mindre tankekaos, og det er også da vi kan strekke oss mot Tvillingens motsatte tegn Skytten, som Månen står plassert i under denne Fullmånen. Og hva er det Skytten handler om, jo det er målet og meningen med livet. Når den dualistiske tankegangen i Tvillingen opphører, vil vi bli i bedre stand til å se hva som er vår livsoppgave, hva som er vårt egentlige mål med livet.JORDENS BETYDNING UNDER DENNE FULLMÅNEN - Se vårt felles overordnede mål

En annen ting som utmerker seg under denne Fullmånen, er at Jorden er den sjelelige herskeren i Skytten og den åndelige herskeren i Tvillingen, hvilket betyr at disse energiene vi får med å gjøre ikke bare har betydning for hele menneskeheten, men også for utviklingen på vår planet, Jorden. Det er derfor en Fullmåneperiode hvor vi gjennom vår sjelskontakt, når de to tårn i Tvillingens tegn er forenet, kan få innsikt i vår plan og meningen med livet, som er Skyttens tematikk. Når vi lytter til sjelens røst og den retning den forsøker å veilede oss til å følge, vil det alltid være noe som vil gagne menneskeheten og det jordiske liv. Om det så er å bli mindre dualistiske i tankegangen, for da vil vi også forstå hva som er den større overordnede planen og hensikten for menneskeheten og jordens videre utvikling.VÅRT KOLLEKTIVE ANSVAR

Det kan synes som om vi blir prøvet eller forsøkt gjort oppmerksomme på noe i forhold til vårt kollektive ansvar under denne Fullmånen, som kan ha med vårt engasjement og evne / manglende evne til å føle medlidenhet med de lidende. Vi blir testet i forhold til vår sykelige egoisme som er et resultat av manglende åpenhet for det indre liv, når vi lever med en separatistisk og dualistisk bevissthet.

De energiene vi er under innflytelse av nå kan derfor ha som oppgave å forsøke å hjelpe oss som menneskehet til å bli mer forenelige i våre tanker, med evne til å se det store bilde. Vi er alle en del av hverandre, og alle og enhver av oss er født inn i det vi kaller menneskeheten, hvor vi samlet og kollektivt skal lære noe av hverandre.

Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god Fullmåneperiode. For min del skal jeg gjøre meg stille, åpen og mottagelig for mitt indre gjennom meditasjon 🙏🧘‍♀️

Kh Siv Nancy Ingvaldsen

https://www.facebook.com/astrologsivnancy