22. mai, 2021

Hva Er En Lyskropp

Riktig god helg og pinse, vakre sjel!

Gjennom de siste ukene har jeg oversatt og delt mange spennende innlegg, som er så relevante til alt som skjer i disse tider. Gjerne gå tilbake her på Facebooksiden eller på Bloggen på hjemmesiden, hvis du ikke har fått med deg de siste ukers innlegg.

Jeg er helt blåst av banen hvor store transformasjoner, skifter og oppgraderinger jeg har gått igjennom de siste månedene, men Mai måned, slår alle rekorder ... det er helt vilt.

Den siste tiden har jeg følt at det er to av meg ... da jeg oftere og oftere har opplevd å gå ved siden av meg selv. Mitt Høyere Selv, som allerede er på den Nye Jorden ... har gått ved siden av mitt fysiske selv, som vandrer på slutten av broen, og nærmer seg den Nye Jorden.

Jeg er også veldig sliten og lei den gamle jorden og all galskapen og kaoset som finnes i Verden, akkurat nå. Jeg er også fortvilet og lei meg, for hvordan mange mennesker har blitt ... og hvor slemme vi kan være med hverandre, bevisst og ubevisst. Hvor har det blitt av egenkjærligheten og nestekjærligheten?

Noe jeg aldri har opplevd før, er at jeg allerede 4-5 ganger i år ... har kjent på at nå orker jeg ikke mer, at nå legger jeg ned alt av sosiale medier og hjemmesiden.

Jeg vet at det er siste rester av personligheten/egoet som snakker, når det skjer ... men det er merkelig å kjenne på en sånn forvilelse på menneskehetens vegne.

Jeg vet at det vil gå over, så jeg har tillit til at det ikke vil skje.

Jeg kjenner på hvor viktig det er at vi tar tilbake vår frihet, nå ... at vi ikke tillater at de negative kreftene får styre på Jorden, lenger.

Jeg vil fortsette å ha fokus på mitt eget velvære, men også på fellesskapet ... samtidig som jeg lytter til indre veiledning. Jeg 100% sikker på at vi går en lysende fremtid i møte.

Vi vil alle kjenne på så mange forskjellige lag og følelser i denne transformerende tiden, og det eneste jeg og sikkert mange med meg ønsker ... er å leve i Lys og Kjærlighet, fredfullt fellesskap og indre ro og harmoni. Være gode med oss selv og andre!

Ta vare på deg selv vakre sjel, så er du hjertelig velkommen til å lese mitt siste blogginnlegg - Hva Er En Lyskropp ... og mange andre spennende innlegg, som jeg har oversatt og delt de sise ukene.

Klem Vigdis

*  *  *

Aktiver Dine Nye Guddommelige Maler


Under Oppstigningsprosessen er det en oppvåkning av Lyslegemet, som er en nylig aktivert Lyskropp, som tar deg fra karbon til krystallinsk. Lyslegemet er en del av auraen din, som inntil nylig ikke var mulig å vekke, før de nye høyere energiene og kodene kom gjennom til planeten Jorden.

Å jobbe med Lyskroppen din, er den mest kraftfulle øvelsen for åndelig vekst, transformasjon og evolusjon. Når folk vekker sin Lyskropp, er de i stand til å håndtere følelsene sine, holde seg sentrerte, rolige, gjennomsiktige og flytte tankene til høyere justering. Lyskroppen hjelper virkelig til på alle områder av livet, med å transformere og helbrede.

Forstå hva Lyskroppen er og dens formål

Lyskroppen er en energikropp, som eksisterer på et høyere nivå av væren. Den er veldig nær sjelen din, deretter er det chakraene. Du har syv vibrasjonsenergikroppssentre og tre lyskroppssentre; totalt ti sentre, som utgjør hele din Lyskropp.

Lyskroppen er vårt vehikkel, for å oppgraderes fra den menneskelige tilstanden, til å komme tilbake til Kilden. Det nåværende oppdraget, er at hver sjel skal smelte sammen med Gud/Kilden. Det er aktiveringen av Lyskroppen vår, som lar denne prosessen skje.

Lyslegemet har også en oktaeder-kropp av Lys, som har potensiale til å transformere seg til et Merkaba-felt, ved å aktivere Lyslegemet. Når Lyskroppen aktiveres og våkner, lærer du hvordan du kan skifte fra en ubalansert tilstand, til en harmonisk og høyere tilstand av Væren. Din Lyskropp lar deg koble til energien rundt deg, for å la dette rommet «space» gå høyere.

Lyslegemet er forbindelsen til de Høyere Riker av Lys og oppleve Sjelsplanet, så vel som koblingen til mange guddommelige vesener. Et vekket Lyslegeme, lar deg transformere situasjoner med Lys, utvikle tankene dine, samt åpne kanalen til det guddommelige. Når Lyslegemet aktiveres, lærer du hvordan du skifter til forskjellige bevissthetstilstander, der du enkelt kan ta handling som er i tråd med Sjelen og ditt Høyere Selv.

Det er flere belyste tilstander av bevissthet du opplever ved å vekke Lyslegemet. I disse høyere bevissthetstilstandene, er du i stand til å være dypt innsiktsfull, lykksalig og koble deg til indre vesen. Gjennom Lyskroppen blir du stadig mer følsom for energier fra høyere dimensjoner, og dette integreres og blir en del av ditt daglige liv.

Lagene av Lyskroppen og auraen

Vi har hver et energisystem som består av en galaktisk ledning som løper fra Hjertechakraet og til hele kildeskapelsen (Gud), og Anthakarana er de første seks centimeterne over hodet på oss som forbinder Kronechakraet vårt, med vårt Høyere Selv og Sjelen. Vi består også av våre aura, subhuman, ida, pingala, nadis, chakraer og meridianer. Vår aura bærer energier fra kroppen vår, mennesker rundt oss, miljøet, vår sjel og mørke energier, så vel som våre tidligere liv. Når vi går lenger bort fra den fysiske kroppen vår, blir disse lagene av auraen mindre og mindre tette.

Avanserte Sjeler, som er svært følsomme, kan bli sterkt påvirket av negativ energi i sitt miljø, og dette kan forstyrre deres energifelt. Lagene i auraen inkluderer det eteriske, emosjonelle og mentale, buddhiske, atmiske og galaktiske. Når Lyslegemet aktiveres, er det svært viktig å ha en daglig ryddeprotokoll for å hjelpe til, slik at disse energiene kan frigjøres og aktiveringen kan strømme og gå høyere.

Viktigheten av å vekke Lyskroppen

Som avanserte Sjeler på Jorden, opplever mange av dere et evolusjonært sprang, når denne Lyskroppen våkner og Oppstigningsprosessen akselererer. Lysbølgene som har kommet til planeten Jorden, har gjort det mulig å aktivere Lyslegemet vårt fullt ut, men også mer av vårt DNA.

Når du begynner å forstå, koble til, bruke og vekke din Lyskropp, vil du se hvordan dette forvandler alle områder av livet ditt. Du vil bli svært magnetisk, og trekke inn muligheter som virkelig gjør en forskjell for verden, når Lyset ditt blir et Lyssøyle/Lysfontene, som utstråler Kjærlighet og Lys. Din visjon og klarhet vil bli tydeligere, og du vil vite hva det er du kom hit for å gjøre. Lyskroppen din helbreder deg på alle nivåer, fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. Forholdet til deg selv og andre forbedres, så vel som å koble til Universets overflod.

En vekket Lyskropp gjør at hjertet kan være åpent, og du kan også bevisst velge hvordan du vil føle og tenke. Å vekke Lyskroppen fullt ut, vil hjelpe forholdene dine, spesielt hvis du er en Tvillingflamme. Din energi skifter og blir vakrere, strålende og magnetisk. Når din Lyskropp aktiveres, reagerer folk på en mye høyere måte rundt deg, uten i det hele tatt å prøve og endre den. Energien til Lyskroppen transformerer alt.

Hvis du er en healer, lærer, forfatter eller kunstner av noe slag, vil din Lyskropp hjelpe deg med å bli inspirert og intuitiv. Lyskroppen hjelper deg med å få en dyp og transformerende effekt på andre, noe som gjør deg veldig magnetisk overfor klienter og mennesker, du hjelper til med å vokse.

Lyskroppen er et Rutenett av Lys & Hellig Geometri

Det er et Guddommelig Rutenettet av Lys og Hellig Geometri som utgjør Lyskroppen og samler ditt fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige vesen. Din Lyskropp utstråler Lys og kobler ditt Elektromagnetisk Flerdimensjonale Selv, med det Uendelige Universet og Alt som Er.

Gjennom Lyslegemet er du koblet til kodet data gjennom høye elektriske strømmer, og disse er i stand til å hjelpe deg med å oversette og vekke dine sovende gaver, så vel som Sjelens formål.

Når Sjelen din aktiveres, bygger og integrerer du din Lyskropp og den molekylære strukturen omorganiseres, slik at vibrasjonen din stiger og kroppen blir mindre tett. Lyskroppen hjelper deg til å bli friere, til å uttrykke deg med kilde skapelsen/Gud.

Merkaba-feltet er også det Lyslegemet er, og det er et egyptisk og hebraisk ord for det roterende hjulet med Lysenergi og informasjon, som utstråler fra menneskekroppen som stjernetetraeder, også kjent som Davidstjernen. Denne Merkaba er geometrisk presis, som et felt av mønstre som inneholder de første åtte cellene i det befruktede egget eller zygoten.

Disse åtte cellene er plassert i det geometriske sentrum av menneskekroppen i basen eller Rotchakraet. Dette er midtpunktet for alle andre energifelt og nett som omgir kroppen. Dette Merkaba-feltet er matrisen til skapelsen og blåkopien som de fysiske og subtile kroppene dannes fra. Dette er hvor din livsreise og sjelens formål, vil bli manifestert.

All Åndelig Vekst er en prosess med Utfoldelse av Bevisstheten

Når din Lyskropp våkner og du utvikler deg åndelig, vil det være utfordringer og leksjoner som vil gi deg dype muligheter for vekst og ekspansjon. Det er imidlertid viktig å innse at når du blir mer koblet til sjelen din, mer strålende og fylt med Lys, får du flere ferdigheter til å bevege deg gjennom eventuelle utfordringer med større letthet, flyt og glede.

Det er energisentre som driver din Lyskropp, på veldig viktige måter. De er ekte og bestemt, inne i deg. Du har evnen til å føle og samarbeide med dem, for å skape transformasjon og varige resultater på alle nivåer.

Du har evnen til å gå høyere, utvide deg i bevissthet, bli balansert, stabil, få klarhet, få tilgang til kreativitet, samt skifte perspektiv på livet.

Gjennom å vurdere din Lyskropp, vil du vekke deg selv til ditt høyeste potensialet, og utvikle klarsynt syn, så vel som psykiske og helbredende evner. Dette er en dypt hellig reise, gjennom hjertet og sjelen til det vesenet du er i.

- Abigael Wainright