29. apr, 2021

Guddommelig Kjærlighet

Man kan bare oppleve kjærlighet i sin dypeste og høyeste form, når man fullt ut har opplevd Guddommelig Kjærlighet.

Den Sanneste Kjærligheten ser bare Fullkommenhet, i alt og alle, og i alle former og uttrykk. Kjærlighet som alltid reflekterer kjærlighetens ansikt og hjerte, tilbake til den som elsker.

Den største transformasjonen som skjer og vil skje, er i form av relasjoner, spesielt kjærlige forhold.

For hvis vi ser, og fullt ut opplever og anerkjenner den Guddommelige Kilden som lever og puster, og handler gjennom Den Elskede, hva er det da å dømme, å avvise, å ønske, å endre?

Hjertet er åpent og det er også Sjelen ... og deretter utførelsen, å oppleve sammensmeltingen av Sjelen virkelige «nå», på det dypeste nivået. Det har ingenting å gjøre med orgasmer eller orgasmiske underverk - det har å gjøre med Sjelenes Ild, som smelter sammen til Enhet og Harmoni. Denne sammenslåingen blir virkelig en Hellig Enhet av alle Kropper og alle Utførelser, og beveger seg dermed inn i de Høyeste Oktaver av Energisk Enhet, som overgår all forståelse.

Innenfor en slik sammenslåing, kommer det Helligste av Guddommelig Skapelse fram, og dermed smelter Sjelene sammen … og blir et strålende uttrykk for Guddommelig Allestedsnærværende Kjærlighet, som er transcendental.

Det er dermed en Renhet og en Hellighet, som går langt utfor vårt uttrykk.

Alle våre Sjeler husker dette, i dypeste forstand.

Derfor denne konstante lengselen etter denne typen sammenslåing, som man sjelden kunne oppleve i dualiteten til den Gamle Jorden. For man trenger først å smelte sammen til Enhet i seg selv, balansen mellom det Maskuline og Feminine i det indre, før man virkelig kan slå seg sammen på de høyeste nivåer, med en annen Sjel som har gjort det samme.

Når vi virkelig omfavner Hjertet, Sjelen og Sinnet … og materien til en annen Sjel, i den dypeste og høyeste forstand. Når begge er på samme vibrasjonsfrekvensbånd og faktisk innstilt på den samme Omniversale Tilstedeværelsen og Kraften, som holdes innenfor den Guddommelige Kilde, løftes begge utover det kjente … og kan da få tilgang til det ukjente, det sublime og det mest hellige.

Portalene er virkelig i hver og en av oss, og når to blir til EN, åpnes den tredje Universale Portalen.

Likevel, dette krever Renhet i Intensjon og Renhet i Hjerte og Sjel … og egoet har ikke noe plass, der Det Hellige Bor.

- Judith Kusel (29. april 2021)