25. apr, 2021

Skatter av Lys

Lyslommer fra de Guddommelige Skatter av Lys, frigjøres nå til de sjelene som er klare og i stand til å motta dem i høyere dimensjonale tilstander.

Lyslommene omfavner informasjon fra Guddommelige Lys Frekvenser, slik den er lagret i Solskivene, og de omfavner faktisk den Allestedsnærværende Lyslommen av informasjon, som virkelig vil utløse mekanismer i Pineal og Hypofysekjertlene og nye ryggsøyler, det Høyere Hjerte-Sinnet til de sjelene som er klare til å motta dette, med ren intensjon.

Faktisk kan denne informasjonen, den iboende kunnskapen, teknologien og opplysningen som ligger i den, nå komme ned i de sjelene som har klart å stige opp i den Nye Jordens frekvenser og vibrasjoner.

Disse Lyslommene kommer fra de Universelle Kjerne Skattene av Lys, og når solskivene laster ned slik informasjon direkte inn i sjelen, blir den medfødte og kodede Lys-informasjonen i selve Sjelen, antent og aktivert.

Faktisk vil Lys Kvotene i sjelene som er klare, øke betydelig, og dette vil ha en ringvirkning på de tette fysiske formene eller utførelsene, da de Nye Lyskroppene (Lyslegemene) blir fullt aktivert i disse sjelene og de helt nye ryggsøylene blir antent.

Dermed trenger disse sjelene nå mer hvile, stillhet og indre ro, ensomhet og dyp kontemplasjon, fullstendig Enhet og Enhet med det Guddommelige og Alt som er. Den enorme transformasjonen eskalerer, og den Nye Utførelsen får form og formes i de høyeste gradene, da den Nye Jorden gjør hennes tilstedeværelse kjent, og dermed en helt ny Virkelighet, eksistens og eksistensform i et mye høyere dimensjonalt frekvensbånd og vibrasjoner, og faktiske livsformer.

La de som forstår - forstå.

La de som kan tolke dette - tolke.

La Kraften i Guddommelig Lys og Guddommelig Kjærlighet, snakke direkte inn i Sjelen.

- Judith Kusel