21. apr, 2021

Mytisk Kall

En gang for lenge siden, ble det kallet inn til et Galaktisk Råd, og et mytisk kall ble sendt ut til utallige Lysvesener: Solens Barn, De Vingede Engler, Solløperne, Regnbuekrigerne og andre Lysende fra mange Stjernesystemer. Denne store sirkelen av Lysvesener, samlet seg fra fjern og nær.

I den forbindelse kom Kjærligheten til de Spinnende Galakser, Den Store Ånd, inn og prydet dem alle med Himmelens Lys og med følgende ord: «Du blir invitert til å inkarnere inn i en verden der en stor transformasjon vil finne sted. Dere som svarer på dette kallet, vil dra til et sted med planetarisk evolusjon, der illusjonene av frykt og separasjon er sterke lærere. Jeg kaller på dem med de talentene og gavene som trengs for å fungere som mine utsendte der, for å løfte og transformere frekvensene til planeten Jorden, ganske enkelt ved å legemliggjøre og forankre Kjærlighetens Nærvær. I denne myten vil dere være skaperne av en ny virkelighet – Den Gylne Oktavens virkelighet.»

Kjærligheten til de Spinnende Galaksene fortsatte: «På andre reiser, har hver og en av dere vist seg å være en «følelsesnavigator», som er i stand til å vekke bevisstheten din og tilpasse hjertet til oppfordringer med ren kjærlighet og medfølende tjeneste. Som Solløpere og Fakkelbærere, så har du har allerede demonstrert at du vil holde Lyset høyt. Så dermed inviterer jeg deg til å inkarnere en masse blant Jordens stammer, for å hjelpe Gaia og alle hennes barn i deres transformasjon.

«Det er en del av planen at du blir tilslørt i å glemme», fortsatte Mysteriet fra de Spinnende Galakser. Imidlertid, når du husker følelsen av barnslig uskyld og tillit, vil du bli den harmoniske hevingen i denne initieringssyklusen for Jorden. Du vil inkarnere strategisk, ofte i noen av de mest vibrasjonstette områdene på planeten. For noen kan illusjonen av atskillelse fra kjærlighet, skape følelser av håpløshet, mangel på støtte og fremmedgjøring, men ved å omfavne din menneskelighet vil din kjærlighet forvandle dybden av dualitet, og Lyset ditt vil få fart på mange.

«Din deltakelse på denne søken, er rent frivillig. Dette transformasjonsskiftet på Jorden er imidlertid veldig sjeldent og verdifullt. Skulle du velge å akseptere dette oppdraget, vil du få muligheten til å katalysere og syntetisere alt du har vært, under mange inkarnasjoner … og motta et sjeldent tilbud av et kvantesprang i bevissthet. Det er opp til deg å velge hvordan du vil danse med Terra Gaia og hennes barn, når hun fullfører sin seremoni av Lys.»

Så snakket Skaperen, Lyset fra de Spinnende Galakser. Og slik var det når Lysvesenene som dannet de utallige Alliansene, Føderasjonene og Rådene til de trofaste Stjernene, valgte å inkarnere på planeten Jorden for å hjelpe til i denne avgjørende hendelsen, oppvåkning av planetarisk drøm. Det var til og med en feilsikker prosess innebygd i planen for å vekke disse vesenene fra illusjonen om separasjon og slør av glemsomhet, som er så utbredt på Jorden. De Lysende som ville reise til Gaia for å hjelpe, ble enige om å utløse hverandres minne. Dermed ble disse StjerneFrøene kodet på mange måter med lyder, farger, lys, bilder, ord og symboler - en vibrasjonsresonans som ville hjelpe dem med å huske deres forpliktelse til Lyset. Det ble avtalt at disse kodede ledetrådene ville vises overalt: i visjonær kunst og musikk, i gjennomtrengende blikk, i tale og følelser - alt skaper en dyp lengsel etter å våkne og bli legemliggjørelsen av kjærlighet.

Så det er slik at dere, Solens Barn, nå blir badet i vannet av minner, forberedt som Regnbuekrigere for å oppfylle løftet om den nye og gamle myten. Ved å ganske enkelt forankre Kjærlighetens Tilstedeværelse på Jorden, trekker du kjærlig ned Gudemantelen og sender bølger av Helbredelse og Kjærlighet gjennom hele Gaias ivrige og mottakelige Kropp. Når du dukker opp i denne tid, vekkes gavene dine og gir andre styrke.

Ved å bruke verktøyene til latter, sang, dans, humor, glede, tillit og kjærlighet, skaper du den kraftige bølgen av transformasjon som vil overføre begrensningene til den gamle myten om dualitet og separasjon, og føder miraklet om Enhet og Fred på Jorden.

Bruk gavene dine på vegne av Gaia. I en supernova av bevissthet, vil Gaia og hennes barn stige opp i kapper av Lys og danne en Lyskropp av Kjærlighet, for å bli gjenfødt blant Stjernene! Det mytiske kallet, har blitt hørt. Den store søken har begynt. Våkn opp, Regnbuekrigere, Solløpere og alle Lysende Vesener fra de Galaktiske Alliansene, Føderasjonene og Rådene! Gamle Himmelvandrere, nylig dannet i dette øyeblikket, står i Skjønnheten og Kraften til din sanne identitet, som en Kjærlighetsgave til Gaia. Sett til side, tvilen på deg selv.

Du er Solens Guddommelige Barn! Gå dit Hjertet trekker deg, for å dele dine flotte gaver. Overgi deg til Magien og Lyset. Miraklet vil manifestere seg på Jorden. Husk, vi danser og synger her, for det Ene Hjertet.

- Ariel Spilsbury og Michael Bryner