15. apr, 2021

Uunngåelige Endringer ...

Fra Mørke til Lyset

Utvidelsen av Bevissthet slutter aldri fordi Universet stadig opplever og uttrykker seg i materie og form, for å samle informasjon før det blir til ikke-materie. Det er hva dette spillet handler om. Gå tilbake til Lyset, ikke-materie, går i full sirkel. EVOLUSJON!

Vi slutter aldri å vokse og utvide oss, og det blir lettere jo høyere vibrasjon vi har, fordi vi mister fryktfrekvensen. Betydning, høydepunktene blir høyere og det lavere blir mindre hyppig og mister sin makt over oss. Vårt nåværende system må inn i kaos for å gjenoppbygges til en høyere eksistensfrekvens, rive ned det gamle for å bygge opp det nye. Det er en Universell Lov og grunnlaget for enhver evolusjonær prosess. En ubøyelig struktur kan ikke opprettholde seg selv for alltid.

Akkurat som Oppvåkningsprosessen mange går igjennom nå, betyr cellulær restrukturering av de fysiske kroppene våre og omprogrammeringen av vårt cellulære minne gjennom DNA-aktivering, gjennom disse høyere frekvensene. Hensikten er å gjøre deg klar for høyere dimensjoner, 5. dimensjonale frekvenser. Vi blir vårt Høyere Flerdimensjonale Selv.

Så mange kjemper mot disse høyere frekvensene som tvinger dem til å stille spørsmål ved deres trossystem, men det vil skje med alle om du kjemper mot det eller ikke. Det er uunngåelig ... det er bare opp til deg hvor vondt du gjør det for deg selv. Det er som om du er en organisme full av kreftceller som blir helbredet. Ikke kjemp mot det! Når menneskeheten har helbredet seg selv, vil systemet følge ... ingen tvil om det.

Det er det alt dette globale kaoset handler om. Husk, endring skjer bare innenfra. Lysarbeidere er strategisk plassert over hele verden for å skape en ringeffekt, og endrer frekvensen til menneskeheten og planeten som helhet. Vi går inn i den siste rensingen av en Ny Daggry/Soloppgang (Ny Jord), så er det er ikke noe rart at Pleiadianerne kaller oss «Bringer av en Ny Daggry/Soloppgang?»

Vi kvitter oss med 3D-programmering, og ingen sa at det skulle bli enkelt. Vi går inn og ut bevissthet fra 3D til 5D, noen ganger på bare få sekunder. Dette er en del av vår kalibreringsprosess. Åpenbaringer av det gamle kontrollsystemet av den globale eliten, vil være en «massiv utløser» for menneskeheten i vår Oppvåkningsprosess. Disse åpenbaringene vil være veldig mørke og stygge, men nødvendige. Vi er i begynnelsen av hva det vil si å være ikke-menneskelig. Spenn deg fast …

- Terri Wade