5. mar, 2021

Det Nye Atlantis

For tusenvis av år siden, nådde den menneskelige sivilisasjon et meget avansert høydepunkt.

Atlantis var i fokus og hadde full oppmerksomhet. Sivilisasjonen var høyt utviklet, med hensyn til teknologi og filosofi. Dog begynte en mørk tidsalder, og slaget førte til dets fall.

Mestrene og et hemmelig broderskap brakte den Atlantiske Lære til Egypt, før fallet.

Årtusener er gått siden den høytstående kulturen sank med Atlantis, som et resultat av misbrukte energier. Mange fra Atlantis reinkarnerer i dag. Mange Lysarbeidere er her for å hjelpe Jorden.

Det gir nytt håp for menneskeheten, når et Nytt Atlantis stiger.

- Birgitte Fich