26. feb, 2021

Fullmåne 27. februar * kl. 09.17

Solen i Fiskene – Månen i Jomfruen
Et møte mellom ånd og materie

Det bygger seg opp til en ny Fullmåne, og denne gangen plasserer Solen seg i Fiskene og Månen i Jomfruen. Det er to fisker i Fiskenes tegn, som beskriver menneskets evolusjonære reise fra begynnelse til slutt. Mens Fiskene representerer det faderlige prinsippet, representerer Jomfruen det moderlige, og i møte mellom disse oppstår bevissthet. Sagt med andre ord representerer den nedadgående Fisken personlighetens utvikling, mens den oppadgående Fisken beskriver Sjelens fremvekst. Disse to Fiskene er forbundet med hverandre via livstråden, også kaldt sølvtråden.

På sin begynnende reise er mennesket ganske primitivt. Det er lettpåvirkelig med et lite utviklet mentalt legeme, men ved å integrere sin motpol Jomfruen som har Merkur som personlig hersker, vil det mentale styrkes og skjelneevnen utvikles. Merkur er brobyggeren mellom det høyere og det lavere i et hvert menneske, mellom sjel og personlighet. Når det opprettes en kontakt mellom disse, vil jomfruens sjelelige hersker begynne å gjøre seg gjeldende, og herskeren på dette plan er nettopp månen. Månen blir derfor særdeles sterk når den står plassert i Jomfruens tegn og under denne Fullmånen vi nå er på vei inn i. – Astrolog Siv Nancy Ingvaldsen

*

Den åndelige betydningen av Fullmånen, handler om å gjøre eller håndtere vanskelige endringer. Fullmånen gjør positive endringer mer sannsynlig og enklere å gjennomføre. Det er ideelt å gjøre endringer på ting som du har lagt til siden eller som har blitt forsinket. Dette er en god Fullmåne for å frigjøre deg fra byrder, som ikke lenger er ditt ansvar.

Ha en magisk, frigjørende og kraftfull Fullmåne

Klem Vigdis

*   *   *

Jomfru Fullmåne og 3/3 Portal

Den siste uken har vært intens oppimot Fullmånen i Jomfruen og 3/3 Portalen, 3. mars neste uke.

Fullmåne i Jomfruen er vanligvis en veldig jordnær og feirende måne, ettersom vi begynner å merke de første antydningene til et nytt årstidsskifte.

Det er sant, at vi begynner å føle skiftet fra vinter til vår (eller sommer til høst i Sør), og dette er noe å feire når tiden beveger seg rundt de hellige syklusene i Jordens Stjernepassasje.

Men 2020/21 har vært en vanskelig tid da vi har måtte takle Covid-19 og nedstengninger, og alle de kollektive følelsene som følger med det … som angst, frykt, sinne, sorg og tristhet.

Vi vet at vårt oppdrag er å holde Lyset av Kjærlighet og Medfølelse og Glede i disse tiden, uansett hvor vanskelig det kan være.

Så å koble seg til naturen for å feire de første blomstene eller de første høstbladene, kan være en måte å gi fred og glede tilbake til prosessen.

Det vil være en kraftfull Fullmåne (med Solen i Fiskene), så forvent å føle strømmen av Lyskoder og energier, så ta godt vare på deg selv.

Mange rapporterer at de føler seg veldig slitne og at de sliter med å sove. Hvil når du kan, og ikke press deg selv. Nå er det ikke tiden for det. Fiskene/Jomfruen sier hvil, flyt med, være rolig og jord deg selv.

3/3 Portalen den 3. mars, handler om Gudinne Energi og den Guddommelige Feminine. Det er en tid for å få kontakt med Overflod, Letthet og Skjønnhet.

Våren kommer, og sommeren er ikke langt unna!

La Solen varme Hjertet ditt med Gyllent Lys og Solare Lyskoder.

Det Guddommelige Feminine Kristus Lyset, føder en ny tidsalder på vår Jord!

Kjærlighet til dere alle!

- Celia Fenn