25. feb, 2021

Saturn-Uranus Kvadratur

Hvorfor kaller astrologene Saturn-Uranus kvadratur, for det avgjørende aspektet i 2021?

Vi er ikke engang gjennom første kvartal i 2021, men vi er allerede i ferd med å oppleve et livsendrende planetarisk aspekt.

Den 17. februar ble det dannet et kvadratur mellom Saturn og Uranus, en begivenhet som bare skjer hver 22. år. Astrologisk «kvadratur» er kjent for å skape spenning mellom to punkter. Det er et uharmonisk aspekt som bringer spenning og hindringer som du må overvinne for å oppnå forandring. Det tvinger deg til å velge mellom indre ønsker og behov som står i konflikt med hverandre.

Saturn er «den strenge læremesteren» og er vanligvis forbundet med prøvelser av ulik art. Jeg kaller også Saturn «den store læremester» og omfavner den med glede. Planeten viser hvordan vi må tilpasse oss livets realiteter. Den er forbundet med plikter, moral, alvor, regler, normer og begrensinger.

Saturn forteller også om våre behov for å strukturere og organisere tilværelsen, samt gir oss en pekepinn når det gjelder ambisjonene våre.

Uranus er oppvåkningens og frihetens symbol. Virkningen er alltid rask og uforutsigbar og slår ned som lyn fra klar himmel. Planeten forbindes med originale ideer og plutselige hendelser.

Uranus hjelper oss til å bryte oss løs fra gamle mønstre og peker på uventede forandringer og nye muligheter. Originalitet og pionerarbeid, som samfunnsengasjement og vilje til å gå utenfor det konvensjonelle, er typisk for denne planeten.

Disse to planetene er vidt forskjellige. Mens tradisjonelle Saturn liker å bygge og bevare, liker Uranus å forandre og ødelegge. Dette aspektet er i utgangspunktet det gamle mot det nye, et sammenstøt mellom opprør og tradisjon. Vi kan forvente at denne eldgamle kampen skal definere året vårt, fordi den samme kvadraturen vil forekomme tre ganger i 2021 - 17. februar, 14. juni og 24. desember. Generelt sett vil disse to planetene holde seg nær hver andre, i løpet av de neste 12 månedene.

Når Saturn (som nå er i Vannmannen) og Uranus (i Tyren) danner et kvadratur, så ser vi ofte at det danner sprekker i samfunnets fundament. Problemene med våre politiske, økonomiske og sosiale institusjoner blir påvirket, og begynner å smuldre opp. På en måte har vi allerede sett dette komme. Astrologien i 2020 eksponerte skyggesiden av samfunnet vårt, og i 2021 vil vi være vitne til kollapsen til mange av våre strukturelle grunnlag, slik at vi bygge opp det nye basert på frihet, inkludering og individualitet. Selv om denne transitten kan føles litt røff, er det akkurat det vi trenger for å skape meningsfulle endringer for fremtiden.

På et personlig nivå vil vi få oppdraget med å finne vår egen balanse mellom den rigide energien til Saturn og Uranus sin frihet. Dette kvadraturet vil gi oss utfordringer, noe som vil tvinge oss til å reflektere over hva vi ønsker å oppnå. Hvis du noen gang føler deg frustrert eller kvalt, i løpet av de neste ukene, kan du spørre deg selv: Er det noe jeg ikke er klar til å gi slipp på, som fortsatt holder meg tilbake? For dette er ikke tidspunktet for å bli hengende fast i fortiden vår.

Innenfor livene våre vil også strukturer endre seg og kollapse, og jo mer vi holder fast på dem, jo mer vil vi lide. Den beste måten å håndtere energien til dette intense kvadraturet, er å overgi seg og gå med strømmen … og strebe etter å ha en ekthet, på en ekte Uransk måte.

Det er et år med evolusjon, og mens du frigjør noe av det du har vokst fra som hobbyer til måter å kommunisere i forhold på, så kan det være skummelt i øyeblikket … og da er det viktig å holde øye med det langsiktige spillet, for å gi deg mot til å presse gjennom. Den beste måten å håndtere denne energien på, er å se mot positive endringer i fremtiden, i motsetning til de negative. Hvis det oppstår et brudd i ditt personlige liv, har forholdet, med stor sannsynlighet, overlevd formålet. Gjennomgå det negative og det positive, så fokuser på å forbedre deg selv eller hva du kan gjøre for å finne et mer varig og passende forhold i fremtiden.

Husk også at Merkur var retrograd frem til 20. februar. Det påpekes at den kombinerte energien mellom kvadratur og retrograde, gjør dette til en flott tid å revidere og omgruppere. Avhengig av hvilke hus Vannmannen og Tyren regjerer i, i fødselshoroskopet ditt, kan denne transitten påvirke deg på forskjelligvis. Noen av manifestasjonene av denne transitten kan omfatte: en plutselig jobb- og arbeidsendringer, brudd på forhold som ikke er engasjerte eller stabile, og ønske om større frihet fra alt du synes er undertrykkende. Selv om alt dette høres presserende ut, er det viktig å ta ting sakte, men sikkert. Den tredje og siste Saturn-Uranus kvadraturet vil være den sterkeste, og det skjer ikke før på julaften. Selv om vi kanskje begynner å legge merke til hvordan dette aspektet vil manifestere seg for oss nå, får vi ikke hele bildet før i desember.

Så begynn å ta de små trinnene mot forandring, og gjør deg klar til å vokse, for det kommer til å bli et stort år.

~ Vigdis ~