10. feb, 2021

Takknemlighet for de Feminine Energier

Som jeg skrev for bare noen dager siden, og som jeg har skrevet flere ganger før: Jeg har alltid vært opptatt av at vi skal løfte hverandre opp og frem i Lyset. At vi kan være der for hverandre i både gode og dårlige dager, men også glede oss over hverandres utvikling og fremgang her i livet.

Akseptere og respektere hverandre fullt ut, uavhengig de valgene man tar og den veien man velger å gå.

Husk at vi er i stadig utvikling, så det som er min sannhet i dag, behøver ikke å være din sannhet … og min sannhet endrer seg i takt med min utvikling.

Vi er så mange Lysarbeidere som ønsker å løfte den Feminine Energien på Jorden, og det blir i denne tid gjort på så mange fantastiske måter.

Det er også enormt mange vakre Lysvesener og Gudinner som vandrer her på Jorden nå, og noen av dem har jeg har lyst til å fremheve, ved å takke og hedre dem her i dag.

Det som også er så utrolig spennende, er at mange av oss lever i en rimelige normal og «anonym» hverdag, uten et ønske eller et behov for å fremheve oss selv eller å være synlige i det offentlige rom.

Jeg skal love dere at jeg gikk mange runder med meg selv, før jeg måtte ta innover meg at jeg innerst inne visste at jeg hadde sagt ja til å være (litt) synlig for omgivelsene. For skulle jeg følge mitt kall, kunne jeg ikke være fullstendig anonym, da jeg skulle bruke meg selv som eksempel og gå foran i disse spennende, men også tøffe prosessene mange har vært igjennom eller skal igjennom på deres åndelige utviklingsvei. Det er jo logisk, for jeg kan jo ikke formidle eller hjelpe noen under deres oppvåkning eller på deres utviklingsvei, hvis jeg ikke hadde erfart alt dette selv.

Og med årene har jeg blitt tryggere og tryggere i oppgaven, selv om jeg har litt å gå på enda. Men da er alt som det skal være, tenker jeg. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å ta et steg og en dag av gangen.

Vi er inne i en tid hvor det er viktig å vite at man ikke er alene. Selv om det er mange av oss, inklusiv meg selv, som lever i ensomhet, men som allikevel har behov for enormt mye alenetid og det å kunne trekke seg tilbake til det stille rom. Utrolig fascinerende, akkurat denne balanse gangen her.

Den «gamle verden» som så mange av oss er i ferd med å forlate, så eksisterer det fortsatt mye tung og negativ energi. Men den eneste måte vi kan gjøre noe med det, er at hver og en av oss går inn i våre Hjerter og holder Lyset … og utstrømme dette Lyset til alle levende vesener her på Jorden og i hele Universet.

Det er så mange kvinner og menn over hele verden, som nå gjør et fantastisk Lysarbeidet. Som tørr å stå i kraften sin og spre sitt budskap om den åndelige oppstigning, det store bevissthetskifte, den nye tidsalder og om en Ny Jord som er i ferd med å åpenbare seg for oss … og så mye, mye mer.

I dag vil jeg benytte anledningen å takke min familie for alle gavene og erfaringene de har gitt meg. Jeg vil takke mine to barn Lars Andre og Nina, for at de valgte meg som mamma og at jeg kan få være en del av deres reise gjennom livet. Ikke minst vil jeg takke mine to barnebarn (til nå), Tallak (snart 1 år) og Vetle (snart 11 år), for å vise meg Lyset og Energiene til de Nye Barna, som er Ren Ubetinget Kjærlighet. Nåtidens og fremtidens barn, besitter en kunnskap som vi voksne har mye å lære av.

Jeg har fokus på de feminine energiene i dag, så jeg vil takke og hedre alle de kvinnene som har kommet inn i livet mitt for en kortere eller lengre periode, dere har alle beriket mitt liv på forskjellig vis. Jeg vil takke mine aller nærmeste venninner, som har gjort at jeg er her i dag og kan gjøre dette spennende Lysarbeidet. Uten dere hadde mitt Lys vært slukket.

Jeg vil takk og hedre alle de fantastiske og enestående kvinnene i både inn og utland som jeg både har møtt og ikke har møtt, som har inspirert meg som menneske til å gjøre mitt beste med det jeg har, der jeg er. Som Lysarbeider, Lysvesen og StjerneFrø, vil jeg takke for all inspirasjon dere har gitt meg til å utføre mitt arbeide ved å tjene Lyset til det høyeste og beste gode, for menneskeheten og Moder Jord.

Vi må se muligheter og løsninger, i stedet for begrensinger. Så min oppfordring i dag er at vi blir flinkere til å fremsnakke både oss selv og andre. Og det kan vi gjøre ved å tenke positive tanker, si positive ord og gjøre positive handlinger.

Jeg vil avslutte med å nevne noen kvinner som er eller som har kommet inn i min sfære for en kortere eller lengre periode, og som gjør et fantastisk Lysarbeidet.

Som jeg nevnte for noen dager siden, så maler Annette Laurenze noen fantastiske og fargerike malerier og hun lager orakelkort, deriblant Hverdags Orakler som jeg mener vibrerer i den nye tids energier. En vakker kvinne jeg ikke har hatt gleden av å møte fysisk (enda), i denne inkarnasjonen. Art - Annette Laurenze
 
Min gode venninne Bente Drikakisi, gjør et nydelig lysarbeidet ved at hun holder ukentlige Lystjenester (Meditasjon med Lysformidling) på hennes Instagramkonto @denindrekrystall tirsdager kl. 19.00. Den Indre Krystall

Når jeg var i Stjørdal for noen år siden og holdt kurs, så fikk jeg bo hos en vakker kvinne, Monica Busch. Nå holder hun på å utdanne seg til kunstterapeut. Som den dyktige kunstneren hun er, så maler hun de vakreste og fargerike bilder. MonicArt

Så har vi vakre, snille og stillferdige Siv Nancy Ingvaldsen som jeg har hatt gleden av å møte flere ganger på min vei, som lager de vidunderligste lyder gjennom gongbad og deler sin astrologiske kunnskap med oss. Astrolog Siv Nancy Ingvaldsen
 
Til slutt vil jeg også hedre en kvinne som jeg heller ikke har hatt gleden av å møte fysisk (enda) i denne inkarnasjonen, og det er vakre Karianne Stenshagen som også driver med astrologi, men hun har fordypet seg i de feminine kvinnerollene i astrologien. Karianne Stenshagen Astrology

Kjære vakre kvinner, Gudinner og Lysvesener som vandrer her på Jorden nå. Takk for det vidunderlige Lysarbeidet dere daglig gjør. Takk for at dere gleder og inspirasjoner oss, til enhver tid.

Jeg vil også takke alle dere Følgere her på Facbook, Instagram og hjemmesiden min. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Dere er GULL verdt og jeg elsker dere alle sammen!

Vær det Lyset som hjelper andre å Se!

~ Vigdis ~