9. feb, 2021

Transfigurasjon

«Transfigurasjon betyr forvandling til en annen skikkelse. Transfigurere, betyr å omdanne eller forvandle.»

Alt og alle går gjennom en tilstand av intens transformasjon nå, da den gamle Jorden ikke lenger eksisterer – kun i holografisk form, og den Nye Jorden akselererer raskt til en 7. dimensjonal tilstand. Innen 2032 vil denne prosessen være fullført, og en ny Gullalder vil være her, slik den nå er i ferd med å bli forankret.

Under denne tilstanden av intens transfigurasjon, som jeg har vært igjennom, vil du oppdage at du (ditt gamle jeg) går i oppløsning, og det samme gjelder for alle gamle livsformer. Uansett hvor mye du prøver å holde fast ved noe eller noen, så kan du ikke lenger gjøre det.

Det er en dyp renselsesprosess, der all gammel smerte, gammel formgivelse og alt som du aldri har elsket eller eid i deg selv, vil gå i oppløsning. Mer enn som så, vil alle de gamle programmeringene, de gamle vedleggene og den gamle Adam og Eva bli avsluttet.

Det er en prosess å gi slipp på alt og alle, som hører til den gamle Jorden. Bokstavelig og billedlig. Du kan ikke ta med deg gammel bagasje til den Nye Jorden.

Dette er virkelig en avslutning og «døden» til det gamle, og deretter tillate deg selv å gjennomgå en transmutasjonsprosess, en total gjenfødelse og en total transfigurasjon.

Det vil komme en tid da du ikke lenger vet hvem du er. Det vil føles som om selve bakken forsvinner under føttene dine - og det er helt ok. La det skje. Gi slipp. Gi slipp. Overgi alt til de Guddommelige Hender og din egen Høyere Veiledning.

Det er hærskarer av Engler og Erkeengler som tilordner seg planeten Jorden, og noen er fra dimensjoner som aldri tidligere har vært involvert med planeten Jorden. De er her for å hjelpe til med denne prosessen, i likhet med Lord Melchizedek og den Høyeste Universelle Orden, for dette skjer gjennom Guddommelige Forskrifter.

Ingenting blir det samme som før. Det kan det ikke. Den gamle Jorden og du «ditt gamle jeg», går i oppløsning raskere enn du kan holde fast ved noe og noen.

Det er i høyeste grad, spørsmål om tro og tillit nå.

En oppvåkning til den høyeste sannhet om hvem og hva du i sannhet er.

Din sjelesannhet – Lev den.

La transformasjonen skje. Hold ingenting tilbake. Gi slipp.

Faktisk bringer den Nye Jorden med seg en mye høyere dimensjonal frekvens kropp, og en mye høyere dimensjonal frekvens tilstand - der Enhet og Felleskap hersker, og hvor Kraften til Ubetinget Kjærlighet blir normen.

Hjertesentrert.

Det Hellige Hjerte er vidåpent, når man går den Hellige Stien. For et privilegium å gjennomgå denne transformasjonen og virkelig begynne å leve og vandre som en Mester på den Nye Jorden.

For en velsignelse!

Vi dør fra den gamle Adam og Eva, bare for å bli gjenfødt og forvandlet til den Nye Skapelsen, den nye Gullalderen.

- Judith Kusel