4. feb, 2021

Feminine Kristus

Gjenvinning av den Guddommelige Feminine & Gjenopprettelse av Kjærlighetens Kraft

Grace Feminine Kristus, er en åndelig vei som forankrer en portal på Jorden for oppstigning i den krystallinsk bevissthet - en unik evolusjonær mulighet som nå står overfor menneskeheten. Siden den krystallinske bevisstheten er basert på et fundament av kjærlighet og en mye høyere vibrasjonstilstand enn det som eksisterer på Jorden, fokuserer denne veien på egenkjærlighet og oppløsningen av tidligere livstraumer, for å fjerne de tunge avtrykkene som blokkerer utførelsen av din opprinnelige Guddommelige blåkopi, som KJÆRLIGHET.

Grace Feminine Kristus, har blitt født av Grace Galzagorry - pioner, veiviser og legemliggjørelse av den Feminine Kristus. Grace lever i en urokkelig forpliktelse til å bringe den Feminine Kristus vei frem i Lyset, og gjøre den tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Hennes egen åndelige evolusjon, utvikler en måte for mange å følge og antenner menneskehetens hjerter for å huske kjærlighetens kraft som ligger i.

Vil du vite mer om Grace og hennes fantastiske Lysarbeidet, klikk på lenken under.

Kilde: https://www.graceofthefemininechrist.com/


Kristus Bevissthet

«Stol på at vibrasjonen din formidler mye mer enn det ord kan uttrykke.»
 
Kristus Bevisstheten er en tilstand av opplyst bevissthet, som omfavner den ultimate foreningen av all dualitet i menneskelig form. Det oppstår fra transformasjonen av ens identitet og fra det til et individuelt selv, til utførelsen av Universell Kjærlighet (Guddommelig Feminin) og Lys (Guddommelig Maskulin). Den gjenspeiler den Guddommelige sanne natur, som den transcendente tilstanden utenfor foreningen av begge polaritetene.

Denne transformasjonen involverer også et massivt skifte i ens fysiske kropp, som skaper en opplevelse av ens Lyskropp (den subtile matrisen til kontinuerlig bevegelig energi, som skaper materie).

Språket som beskriver Kristus Bevissthet, kan lett bli esoterisk; Grace Feminine Kristus, søker å gi et tilgjengelig, håndgripelig eksempel på Kristus Bevissthet, du kan føle. Så langt du kan, fortsett å lese med et åpent hjerte, slik at den vibrerende essensen av det skrevne ord, kan gjennomstrømme ditt vesen.

Kristus Bevisstheten er uavhengig av Jesus Kristus og Kristendommen

«Kristus» er et generisk begrep som feilaktig har blitt assosiert med Kristendommen over tid. Dette har skapt forvirring og litt hinder til å realisere Kristus Bevisstheten på Jorden.

I sannhet er Kristus Bevisstheten et høyt nivå av åndelig erkjennelse som gjenspeiler Guddommelighetens sanne natur, uavhengig av en bestemt tro eller religion. Det defineres ikke av trosbekjennelse, men av en usikker troskap til kjærlighet, radikalt selvansvar og den upåklagelige balansen mellom de maskuline og feminine prinsipper.

Grace Feminine Kristus, hevder at legemliggjørelsen av Kristus Bevisstheten, er et nivå av åndelig mestring utover Opplysthet. Hovedforskjellen er den absolutte inkluderingen av hengivenhet og ærbødighet for det Feminine Ansikt av Guddommelighet - balansert med den autentiske Guddommelige Maskuline. Et kristent vesen har ikke bare klarhet i sinnet (Guddommelig Maskulin), men et vidåpent og fullstendig mottakelig hjerte.

Den Indre Kristus Fødsel

En annen viktig forskjell mellom legemliggjørelsen av Kristus Bevissthet og Opplysthet, er den klare og tydelige transformasjonsprosessen kjent som Kristus Fødsel.

Vanligvis opplever et individ en siste «Sjelens mørke natt» før Kristus Fødsel. Alt kan virke fortapt og øde. Så, til avtalt tid (kun kjent av Sjelen og ens guider), kommer et ufattelig øyeblikk. Man kan oppleve akutt ubehag i Solar Plexus en stund på forhånd, da dette er setet til «Kristus-portalen» i likhet med forberedelsen av livmoren for en fysisk fødsel.

Plasseringen av Kristus-portalen mellom Solar Plexus og Hjertet, representerer en balansering av kjærlighet og kraft i Sjelen - en sann gjenvinning av Kjærlighetens Kraft. Portalen kan ha blitt utarbeidet gjennom mange år, eller til og med gjennom flere livstider.  

I øyeblikket for Kristus Fødsel, sender korsbenet («Sjelens sete») ut bolusen til Kristus Bevissthet, lenge begravet i ens DNA. Den stiger ganske dramatisk opp igjennom Harachakraet, Solar Plexus og brister inn i og gjennom Hjertet. Banen symboliserer guddommeliggjøring og renselse av ens menneskelighet, til en tilstand av Guddommelig Kjærlighet. Det er en seirende og kraftfull eksplosjon av Sjelen, i fysisk form! En periode med integrering og omstilling kan forventes.

Kristus Bevissthet og den Guddommelige Feminine

I århundrer har det usynlige eller den formløse verdenen til det Feminine - som alt annet kommer fra - blitt veldig misforstått og ikke verdsatt. Grace Feminine Kristus, holder perspektivet at denne gjennomgripende fornektelsen og systematiske utslettelsen av det Feminine, har forhindret Kristus Bevisstheten fra å stige på Jorden.

Det nåværende skillet mellom Feminine Kristus og Maskuline Kristus, stammer fra den dobbelte naturen til virkeligheten. Det snakkes også om alvorlighetsgraden av undertrykkelsen av det Feminine prinsippet og behovet for å fokusere på Henne, for både å gjenopprette Henne og skape balanse med det Maskuline. Skillet mellom den Maskuline og den Feminine Kristus, avtar når man stiger opp i høyere vibrasjonstilstander.

I hovedsak eksisterer den Feminine Kristus på grunn av det dype behovet for denne gjenoppretningen. En stor del av arbeidet hennes på dette tidspunktet stammer fra en helhjertet forpliktelse til å avdekke, omfavne og helbrede, i den grad det Feminine prinsippet har vært krenket i tusenvis av år.

Hun står også som et Lystårn - en dyp og medfølende respons - for menneskehetens dypt nedtrykte hjerter. Hennes tilstedeværelse gjenoppretter og helbreder mange hjerter, øyeblikkelig, så de kan huske deres sanne Sjeleformål i dette livet.

Å leve i og som Kristus Bevissthet

Følgende egenskaper understreker livet til en Feminin Kristus:

Hjertesentrert liv, utstrålende kjærlighet: Ens primære identitet fremstår som kjærlighet, en vibrerende eksistensstatus, slått sammen som essensen i alt liv. Kjærligheten som man inngår i alt som kommer inn i feltet, som umiddelbart helbreder og klargjør forvrengninger. Ens oppførsel fokuserer organisk på upåklagelig integritet, i å tjene denne virkeligheten. I tjeneste for stadig tilstedeværende av glede i Sjelen.

Å leve i fellesskap med Moder Jord: Hjertet smelter sammen med Moderens Hjerte og muliggjør en gjensidig utveksling av kjærlighet og støtte med den Feminine naturen på Jorden. Man opplever tap av atskillelse mellom ens fysiske kropp og hele Jorden.


Upåklagelig balanse mellom Maskulin og Feminin: Ens indre fokus omfavner dansen mellom indre Maskuline og Feminine aspekter. Lik respekt for hvert perspektiv, understreker utviklingen av et flytende indre partnerskap. Den utsøkte og tidløse dansen mellom disse to aspektene, skaper en feilfri skjønnhet og guddommelig perfeksjon i hvert øyeblikk av ens liv.

Tap av forhold til rom og tid: Lineær tid forsvinner og gjør alle livstider like til stede og tilgjengelige. Livet oppleves som en enorm, holografisk virkelighet. Når traumer er blitt helbredet følelsesmessig, blir man frigjort fra deres giftige innflytelse, noe som gjør hvert øyeblikk til en helt ny og uskyldig begivenhet. Livet blir et mysterium som utspiller seg slik det var ment.

Livet styres av indre kunnskap: Tilgang til uendelig kunnskap, er tilgjengelig innenfor ens eget vesen. Ikke lenger søker eller trenger man ekstern validering, vi lever med absolutt tillit og tro på indre kunnskap. Den naturlige flyten av spørsmål og svar - i guddommelig timing - avslører at det ofte blir gitt et svar før spørsmålet er fullstendig artikulert.

Å bli ett med livet: Man blir Liv, ikke som en egen form, men som et stort hav av Bevissthet. Man anerkjenner og smelter sammen med alle andre kjente vesener, som en del av denne flerdimensjonale bevisstheten. Separasjon løses opp. Verden utenfor de fysiske sansene, er æret og fullstendig klarert, og man lever i den telepatiske og vibrerende virkeligheten som den fysiske verden kommer fra.

En vandrende vortex av Gud: Man blir allvitende, alt seende, alt følende, så vel som legemliggjørelse av Kjærlighet, Glede, Fred, Tro, Hengivenhet og Takknemlighet. Nåde og mirakler blir den nye selvinnlysende virkeligheten.