27. jan, 2021

Kreativitet og Intuitiv maling

Vi lever i en tid hvor frihet og kreativitet er viktige ingredienser i vår nye hverdag. Intuitiv maling er en av de kreative gavene, som jeg elsker å utøve. Tørre å gi slipp på kontrollen og la maling flyte utover lerret.

Jeg hadde et stort bilde fra Ikea (70x100 cm) som jeg kjøpte i 2019. Et bilde jeg følte ikke helt passet inn hos meg. Så da slo deg meg, hvorfor ikke bare male over det. Resultatet ble en stor fjær.

Intuitiv maling en kraftfull, åndelig og kreativ praksis. Og som mye annet, krever det en kreativ hengivenhet. Den er laget for å transformere forholdet ditt til din intuisjon. Å vie deg til å høre og virkelig lytte til den. Det å faktisk vite, når den snakker til deg. Å lære forskjellen mellom din intuitive intelligens og ditt analytiske/dømmende sinn. Utvikle en tillit til din intuisjon, ved å følge den og gjøre som den sier, uansett hva.

Intuitiv maling er å meditere med penselen i hånden. Når du frigjør din tilknytning til dømmekraft, planlegging og fremtidige mål, kan den åpne deg mer for tilstedeværelse, romlighet og medfølelse. Til drømmetiden og de usynlige riker. Til en dypere forbindelse med åndegnisten og din medfødte guddommelige visdom. Intuitiv maling er å frigjøre ditt kreative selv.

Den lærer deg ikke hvordan du skal være kreativ. Du trenger ingen til å fortelle deg hvordan du gjør det. Men i praksis, så viser den deg hvordan du kan gi slipp på ting som kommer i veien for ditt fulle kreative uttrykk som perfeksjonisme, sammenligning og behovet for ytre bekreftelse. Den støtter deg i å finne motet ditt til å utforske og eksperimentere.

Intuitivt maleri er også en forpliktelse til et dypere sjelearbeid. Å gjøre det som ikke er bevisst, bevisst. Å finne din medisin. Bli mer våken, levende, helhetlig, ekte og autentisk. Å utvikle en urokkelig allianse med din indre visdom og din indre healer.

Dette skjer gjennom en prosess med å inngå et intimt fellesskap med den indre verden i ditt hjerte, ditt sinn og din ånd. Være villig til å åpne deg for alt du måtte finne der. Ikke bare det du vil se og føle, men omfavne de egenskapene og opplevelsene som strekker seg utenfor det som er enkelt, behagelig og kjent. Det inkluderer også en dyp og intens glede, frihet og kraft.

Intuitiv maling lærer oss at det er en hellig visdom å la oss bli ledet til det som dukker opp foran oss. Å gi slipp på behovet for sikkerhet og garantier, og åpne oss opp for det ukjente. Å stole på ting som din personlige rytme og guddommelige timing. Å gå mot og overgi oss til det vi vanligvis prøver å unngå og kontrollere, vil tillate oss å bli enda mer levende.

Intuitiv maling er kanskje ikke alltid enkelt, men ved å tørre å gi slipp på kontrollen og bare utfolde deg, så kommer du hjem til ditt intuitive, kreative og åndelige vesen. Du lærer å elske og feire hver eneste tomme av ditt søte og vidunderlige jeg. Du blir tro mot alt hva du er, og du forplikter deg til å ta ansvar for å bli en skaper av ditt eget liv.

Intuitiv maling er å la det ubevisste få komme frem på lerretet. Det er å slippe tanken og lytte til den stille viten i ditt indre. Hvor du reiser inn i ditt hjerte og finner dine utømmelige ressurser.

La din kunstnersjel få utfolde seg, ved at du gir slipp på kontrollen, resultatet og prestasjonen. La penselen få danse over lerretet.

Å male intuitivt, gir deg mulighet for å bli bevisst hva som finnes i ditt indre. Det gir deg mulighet å komme dypere i kontakt med deg selv og observere tanker og følelser underveis. Du vil lære å «lytte» til ditt indre, og ha tillit til det som dukker opp. Det som er spennende, er prosessen underveis. Intuitiv maling er bra for innestengte følelser.

Så ta i bruk din kreative kraft, og la din indre livskunstner få utfolde seg.

Klem Vigdis