25. jan, 2021

Bær Ditt Lys med Stolthet

«Hvis alle på Jorden hadde omjustert livet sitt og utført det arbeidet som vi har kommet hit for å gjøre, ville vi ha sett en ganske så annerledes verden.»

Fra dypet av mitt Hjerte, så har jeg tillit til at den verden nærmer seg. At hver og en av oss fokuserer mer og mer på vårt eget indre Lys og ikke på alle illusjonene, løgnene, konspirasjonsteoriene og den enorme frykten som skapes i den ytre verden.

Jeg hadde egentlig allerede i fjor sommer, bestemt meg for at jeg ikke skulle skrive noe om alt det som har skjedd under pandemien. Men Lysarbeideren i meg har den siste tiden hatt et sterkt ønske om å dele mine tanker rundt det året vi har lagt bak oss, og den tiden vi nå er inne i. For budskapet er så mye mer, og så mye større enn en pandemi.

«Det er vi som mennesker, som skaper og frembringer forandring og forløser en ny verden. Det er vi som er kunstnere for den nye bevisstheten som nå gjør tegn til at den ønsker å bli brakt frem. Og den raskeste måten å komme i flyt med Universet på, er å la henne få bruke oss. Å stå til tjeneste er ikke annet enn å være i flyt med Universet.

Vi er ikke her for å redde verden. Uansett hva slags oppdrag vi måtte ha, så er du den eneste personen du er her for å redde. Når du bruker Lyset ditt, kan du inspirere andre til å bruke sitt Lys.

At vi lever i henhold til vårt eget Lys, vil ha langt sterkere effekt enn det vi sier, noensinne vil ha. La vibrasjonen din stå for snakkingen.

Når du utfører det arbeidet som er ditt, når du lever i samsvar med det, når du modig svarer på det som virkelig stiger i deg, hjelper du verden med å vende tilbake til harmoni. Du beveger deg i ett med Universet, i stedet for å stritte imot.»


Det er ingen tvil om at vi står ovenfor en verdensomspennende pandemi, noe vi har gjort i over et år allerede og som vil prege oss i lang tid fremover. Men dette er ikke den første eller den siste pandemien eller krisen, som menneskeheten og Moder Jord vil stå ovenfor.

Det er ingen tvil om at mye føles urettferdig, og at ting kunne ha vært håndtert på en annen måte osv. Det er ingen tvil om at mange lever i ekstrem ensomhet og/eller i økonomisk fortvilelse. Det er ingen tvil om at mange barn og unge, men også vokse har det tøft, i fravær av familie, venner og fritidsaktiviter, og at det ikke er sunt for noen. Den psyksiske helsen er blitt testet på det tøffeste ... og har blitt en stor utfordring, for mange.

Så mine tanker og dypeste medfølelse, går til aboslutt alle som har det tøft.

Jeg vil også benytte anledningen til å si til alle de som har mistet noen, uansett årsak, at dere har min dypeste medfølelse i sorgen. Og til alle som er syke av covid-19 eller annet, så sender jeg dere masse omsorg og healing fylt med lys og kjærlighet, så tilfriskningen går raskt.

«Jordklodens nåværende krise er langt mer dyptgående, enn en pandemi. På overflaten ser vi økonomiske kriser, energi- og miljøkriser, økologiske kriser, og en politisk og internasjonal ustabilitet. Bak overflaten finnes de mentale- og emosjonelle krisene, som viser at vi har vanskeligheter med å omstille oss til å innse, at vi ikke kan få disse behovene dekket ved å øke vårt materielle forbruk, men at vi må lære å finne nye veier for å oppnå et bedre velvære for kropp, sinn og sjel. Bak de fysiske, mentale og emosjonelle krisene, ligger imidlertid menneskehetens åndelige krise, hvor hver enkelt og Menneskeheten som helhet må beslutte seg til, om personlighetens ønsker om livsnytelse og kamp eller Sjelens ønsker om integrasjon i helheten, skal brukes som en bærende verdi, inn i den nye tidsalder.»

Nøkkelen ligger i hvordan vi håndterer dette og hva vi lærer og erfarer underveis, så vi kan bidra til en bedre hverdag.  Vi må heller ikke glemme å leve i nuet, selv om en pandemi herjer eller en annen verdensomspennende krise skjer.

Vi må ta i bruk vår fantasi og våre kreative evner, så vi kan bringe mer farger og glede inn i hverdagen vår. Vi har ubegrenset tilgang til en høyere kilde av kunnskap og visdom, som nå er tilgjengelig for oss alle. Gå innad i Hjertet ditt og be om hjelp og den indre veiledningen du trenger, i forbindelse med de spørsmålene du ønsker svar på. Fyll Hjertet ditt med Lys og vær det Lyset som hjelper andre å se!

Kom deg ut i naturens rike. Gå på tur, med eller uten ski på beina. Lek og vær barnlig, eller gjør det som gir deg mest glede i hverdagen. Alt sammen vil gi deg mer energi.

Det som kanskje har vært det tøffeste for meg, er å se alle de menneskene jeg både kjenner og ikke kjenner i den åndelige familien, som har blitt dratt inn i de mørke energiene av løgner og konspirasjonsteorier.

Jeg vet at vi har den frie vilje, og det respekterer jeg fullt ut. At min sannhet, ikke behøver å være din sannhet osv. Men det viktigste er alltid å holde fokuset på Lyset.
 
Vi er inkarnert på Jorden under den største transformasjonen i menneskehetens historie. 2020 representerte på en måte, de siste restene av Fiskens Tidsalder. 2021 er Broen (overgangen) til en ny tidsalder og i 2022 begynner vi mer og mer, å virke og leve i Vannbærerens Tidsalder (Lysets Tidsalder).

Det var ikke tilfeldig at en viss president skulle sitte i fire år, og bare rive ned og ødelegge med løgn etter løgn, konspirasjonsteorier og opp igle til vold og spre masse frykt osv.

Det var vondt å sitte å se på hvordan millioner av mennesker, ble dratt inn i spindelvevet hans. Men dette skjedde fordi alle de verdifulle og vakre menneskene har levd i en dyp fortvilelse og nød, i alt for mange år. Håpet hadde begynt å svinne hen. Dermed brukte han dette for alt det var verdt, ved å gi blant annet noen kroner ekstra i måneden. Og etter hvert begynte de å tro på alle løgnene hans. Allikevel var det en lærdom og erfaring de alle skulle ha med seg, på deres utviklingsveien.

Gjennom alle store kriser, så skjer det en kollektiv oppvåkning. For disse fire årene vekket ikke bare landets egen befolkning, men en hel verden. Som igjen minner oss på at hver og en av oss må ta ansvar for våre egne liv og våre egne handlinger, slik at vi kan få en bedre verden å leve i.

Pandemien snudde opp ned på livene våre, ikke bare her hjemme i Norge, men over hele verden. Mange fikk oppleve hvordan det var å miste alt det «normale» i hverdagen, til plutselig å sitte alene eller til å ha familien rundt seg 24/7.

Mange har hatt både glede og nytte av, å være sammen med sine nærmeste, og rett og slett blitt bedre kjent med både barna sine og deres ektefelle (kjæreste/samboer). Andre igjen har opplevd sykdom, smerte, lidelse, tap, sorg og ensomhet.

2020 var kontrastenes år, men allikevel et transformerende år og en stor gave til menneskeheten, da vi på en måte ble tvunget til å gå innad og bli dypere kjent med oss selv, ikke minst å få forløst det uforløste i oss.

Nå som det har gått et år, begynner det virkelig å tære på flere områder som vi ikke har opplevd før og som trigger nye sider av oss selv, på godt og vondt. Mange begynner å bli veldig frustrerte og sinte, som igjen utløser at man kanskje uttrykker seg og deler ting på sosiale medier, man normalt ikke hadde delt. Man tenker kanskje ikke på konsekvensen av det de skriver og deler. Heller ikke hvordan det energetisk påvirker dem selv og andre.

Mangelen på de fysiske møtene, der vi gjerne startet med å gi hverandre en god klem og se hverandre inn i øynene. Ikke minst de gode samtalene og diskusjonene, har uteblitt. Så nå ser vi dessverre kanskje litt av konsekvensene rundt mangelen på de fysiske møtene og samtalene, i forbindelse med alt som blir delt på nettet i fortvilelse, sinne og frustrasjon.

Det er viktig å huske at vi ikke skal tilbake til «normalen», men at vi skal se fremover til «det nye» som er mye mer spennende og begivenhetsrikt. En helt ny tidsalder, hvor vi skal lære å virke på helt nye måter og områder. Leve i harmoni med hverandre og naturen. Fortsette å utvikle oss, høyne vår bevissthet og hele tiden integrere nye koder og frekvenser.

Det sies at det på verdensbasis har dødd færre mennesker det siste året, en det normalt pleier, fordi vi har vært isolerte over lengre perioder, grunnet covid-19. Så mange vanlige sykdommer som for eksempel influensa, har nesten vært fraværende.

At det er ca. 99,5 % mennesker i verden som overlever covid-19. Og grunnen til disse positive tallene, er blant annet fordi vi har fulgt de nødvendige smittevernrådene som å vaske hendene, bruke munnbind, holde avstand og vært mer hjemme, fordi vi har vært nødt til å stenge ned samfunnet, for en kortere eller lengre periode.

Når vi nå opplever den første pandemien i nyere tid, så vil det selvfølgelig være perioder hvor man må prøve og feile, men jeg syns nå jammen meg at Norge har klart seg fint. I ettertid vil alt bli evaluert, og man gjør seg opp en mening om alle valgene som ble gjort, på godt og vondt. Og disse erfaringene vil igjen være nedskrevet i historiebøkene, til den dagen en ny pandemi bryter ut, en gang i fremtiden.

Mine indre hjelpere, sier ofte til meg: «Hold du Lyset Vigdis, hold du Lyset og spre det ut til dine menneskeheter og Moder Jord. Jo flere som tar Lyset inn i sine hjerter, jo flere vil holde sitt Lys, å spre det videre ut.»

Liker du ikke den verden du lever i nå, så gå innad i deg selv og gjør de nødvendige endringene så må til, og la ditt Lys skinne. Liker du ikke autoritetspersoner, de som sitter med makten og regjerer, så gå innad i deg selv og gjør de nødvendige endringene som må til, og la ditt Lys skinne. Ønsker du å bidra med å få stoppet all volden, nettrollene, mobbingen og endre de institusjonene som ikke funger, så gå innad i deg selv og gjør de nødvendige endringene som må til, og la ditt Lys skinne.

Alle endringer skjer innenfra!

Ønsker du ikke å ta vaksinen i forbindelse med covid-19, så er ditt valg. Men vær så snill å la være å spre frykt og konspirasjonsteorier som kun er en negativ energi, og heller ha fokus på å holde Lyset. For alle de som ønsker å ta vaksinen, skal få gjøre det med god samvittighet.

Husk at livet er hva dine tanker gjør det til. Og den eneste måten vi kan endre den verden vi lever i, er gjennom oss selv. Ved å endre våre egne tanke og handlingsmønstre. Ved å forløse og heale det uforløste i oss selv. Ved å åpne våre Hjerter og la Lyset slippe inn. Ved å elske deg selv, fullt og helt gjennom ubetinget Kjærlighet. Ved å innse at du er verdifull, og god nok som du er.

Jeg hadde en helt spesiell drøm, for kort tid siden, som på en måte oppsummerer noen av de utfordringene vi står i. Jeg drømte at alle kommentarfelt på sosiale medier, YouTube, i nettaviser osv. ble fjernet. Og det jeg da videre opplever i drømmen er at alle menneskene ‘symbolsk’ eksploderer, for de har gått og hold inne så mye uforløst smerte og lidelse gjennom mange år, som de har brukt å få utløp for, gjennom ved å skrive stygge og nedlatende kommentarer m.m. på sosiale medier. I stedet for å ta tak i det uforløste i dem selv og de underliggende problemene.

Det er kanskje ikke så rart at det er så mye hat og lidelse i verden, i dag. Men den eneste måten vi kan endre dette på, er at hver og en går inn i seg selv, og tar ansvar for sitt liv og sine handlinger. Ikke minst at man ber om hjelp, når man trenger det. Eller at menneskene rundt, oppdager at de trenger hjelp.

Vi lever dessverre i en verden hvor alt skal måles, dømmes og settes karakter på, noe jeg syns er veldig uheldig for alle, men ekstra uheldig for nåtidens og fremtidens barn. For det er viktig å huske på at de vibrerer fullstendig i de nye frekvensene, og at de gamle energiene og handle- og læringsmåtene, rett og slett kan gjøre dem syke. Noen barn kan bli innesluttet eller utagerende. Så det er tøft å være barn i denne overgangstiden, med de gamle utdaterte systemene som fortsatt henger over oss.

Men de fleste av barna, står trygd i sin kraft og sitt Guddommelige Gylne Lys. Nåtidens og fremtidens barn, besitter en kunnskap som vi voksne har mye å lære av.

Vi må gi barna friheten til å puste og utvikle seg, på best mulig måte. Hvor Friheten, Naturen og Kreativiteten bør stå i fokus. Men dette gjelder like mye for oss voksne, også.

Hvor er den kunstneriske friheten, til å kunne uttrykke ditt fulle potensiale? Hvor er frihet til å være den du er, og at du er god nok som du er? Hvor er friheten som sier at det er greit å være annerledes? Hvor er friheten som sier at det er greit å gå utenfor boksen? Hvor er friheten til å fargelegge utenfor strekene? Hvor er friheten til å la ditt fulle potensiale, blomstre? Hvor er friheten til å elske hvem du vil?

Alt Er iboende i Deg.
Friheten Er Deg.
Kreativiteten Er Deg.
Fargene Er Deg.
Kjærligheten Er Deg.
Du Er Ditt Fulle Potensiale.
Du Er Kjærlighet.
Du Er Lys.
Du Er Det Gudommelige.
Det Guddommelige Er Deg.

Uttrykk Deg Med Kjærlighet.
Uttrykk Deg Med Lys.
Uttrykk Deg Fra Det Høyeste Gode.

La Ditt Lys Skinne!

Ditt Høyere Selv er din sanne virkelighet – ditt sanne jeg. Sjelsbevisstheten som er så mye mer enn den fysiske formen du kjenner så godt.

Ditt Høyere Selv er deg, ubegrenset og evig. Det er den delen av deg som begeistrer deg med inspirasjon, veileder deg med intuisjonen og som underviser deg gjennom innsikt.

I Lys og Kjærlighet
Vigdis


Fremtiden på Jorden ER lysende og full av glede og harmoni. Fremtiden på Jorden er en del av nåtiden, og jo mer menneskene ser fremover med lys og kjærlighet i hjertet og sinn, jo hurtigere og mer smertefritt vil fremtiden kunne manifesteres.

Da vil den kunne utvikle seg innenfra, slik Planen er for Jorden, ved at menneskene åpner seg for det gudommelige som lys og kjærlighet, og gir plass for at fremtiden på Jorden er lysende.

Livet er en gave for alle til alle. Det er guddommen i utfoldelse. Det er universets rytme å utvikle seg som liv i tusentalls av former og uttrykk, og det er din oppgave som menneske å uttrykke dette indre liv og la det utvikle seg i formen. Derved utvikles du, og derved utvikles livet på Jorden.