24. jan, 2021

Et Evolusjonært Sjelsarbeidet

Åndelig Oppstigning

Mennesket er bundet av en evig eksistens. Livets hjul går rundt og rundt, og får oss til å bevege oss gjennom utallige inkarnasjoner. Vi reiser i mange alternative dimensjoner, verdener, stjernesystemer og universet før vi fødes på denne planeten. Når vi beveger oss gjennom vår sjelereise, er det et iboende behov for å gjenopprette vår tapte godhet og uskyld. Vi ønsker å vende tilbake til vår åndelige bolig.

Det hjelper å gjenvinne all den indre skjønnhet, kunnskap, kjærlighet, lys og visdom, som vi hadde mistet på vei. Når vi får kunnskap om disse aspektene, går vi videre til et høyere selv, som er ren og guddommelig.

Hva er en Åndelig Oppstigning?

«Oppstigningsprosessen forener deg med den guddommelig kilden, til ren energi.Den avdekker potensialet ditt og minner deg på alt du er i stand til å gjøre og til å oppnå mye mer.»

Uttrykket Åndelig Oppstigning betyr en magisk oppvåkning av din Sjel, til et høyere bevissthetsnivå. Det er en vibrasjonsfrekvens som genererer positiv energi og lys. Det frigjør din medfødte kraft og visdom. Oppstigningen er en evolusjonær prosess som er flerdimensjonal og forvirrende.

Det er en indre gjenfødelse og utvidelse av kropp, sinn og sjel. Du lærer å gi slipp på gamle tankemønstre, negative tro, tankesett og følelser. Du opplever et nytt skjult vesen, som bor inne i deg. Oppgradering av oppvåkningsprosessen, betyr en bedre forståelse av deg selv.  

Oppstigning handler ikke om å bli overmenneskelig.  Snarere er det bare en prosess for å definere prioriteringene i livet ditt. Du gir slipp på dine menneskelige drifter og verdslige ønsker. Det hjelper deg å bevege deg mot et åndelig mål, og stige opp til et høyere nivå av åndelig forbindelse. Oppstigning er en opplevelse som gir din sjel frihet. Sjelen frigjør seg fra de jordiske bånd og innser dens sanne glede i livet.

Oppdager prosessen, hva livet egentlig er?
Din mentale oppvåkning motiverer og inspirerer deg til å bringe ønskede endringer inn i livet ditt, som du lenge har ønsket deg. Det er som å stå opp fra en drøm og innse den høyeste kraft, som bor i oss. Oppstigningen har en enorm kraft til å frigjøre positive energier for vekst og fremgang. Du blir sterkere og villig til å definere skjebnen din og forme den slik du vil.

Den Åndelige Oppstigningsprosessen

Den åndelige reise, beveger seg gjennom forskjellige faser for å utvide bevisstheten og oppnå den ultimate tilstanden av opplysthet, som er forbundet med den guddommelige kraften.

«Åndelig Oppstigning en tilbakevending til fullstendig «Enhet med Gud», ved å løfte den ytre atomstrukturen til den fysiske, emosjonelle og mentale kroppen inn i den Elektroniske Strukturen til JEG ER Bevisstheten, så blir man en Oppsteget Mester og til slutt et Kosmisk Vesen, og hinsides.»

Sinnets Oppvåkning
En plutselig mental realisering, som bringer inn en dypere forståelse av Selvet.

Personlighetens Oppvåkning
Når du blir klar over deg selv, kan du utvikle en ny personlighet. Den hjelper deg å slippe tidligere giftige tanker, følelser og atferdsmønstre. Du utvikler selvaksept og myndiggjøring av Sjelen. Transformasjonen tar sikte på å kombinere de ødelagte delene av «sjelen», til en samlet helhet.

Åndelig Energi Oppvåkning
Dette er å gjenopplive energien i kroppen din, ved å øke din «kundalini» eller «prana» - som betyr liv. Livskraften er intens og overveldende. Den gir energi til dine fysiske organer og øker dine seksuelle ønsker. Prosessen gir bevissthet om de himmelske riker av tilkobling.

Sjelens Oppvåkning
Det er en plutselig og guddommelig bevissthet om ens sanne og evige natur. Dette guider deg gjennom prosessen med å få tilgang til dypere nivåer av kjærlighet og frihet. Du er i ferd med å gjenfinne Sjelen. Du er tilpasset ditt livsformål. Dyder og positive egenskaper som ærlighet og medfølelse. Toleranse, vennlighet, kjærlighet og tilgivelse, definerer Sjelens Oppvåkning.

Opplysningsfasen
Her inntreffer den komplette avslutningen av «egoet». Du blir en del av det guddommelige. Det kalles også frelse, enhet, belysning osv. Denne prosessen er den ultimate delen av Åndelig Oppstigning som er fylt av renhet, sannhet og visdom.

Personlighetskvaliteter av et åndelig vesen

Den åndelige oppstigningsprosessen kan føre til en endring i din visjon og ditt formål i livet. I løpet av denne oppvåkningsprosessen går den fysiske kroppen gjennom flere nivåer av forandringer til en Lyskropp.

Det betyr at bevissthetssfæren beveger seg til et høyere nivå av menneskets bioenergiske felt. Personlighetsegenskapene som man kan utvikle, betyr indre godhet og kraft til å bekjempe alt ondt. Disse tegnene blir ofte sett hos StjerneFrø og Lysarbeidere.

Egenskapene er:
* Ydmyk og høflig.
* Gledelig og forståelsesfull.
* Du betrakter kroppen din som et symbol på renhet.
* Indre styrke og optimisme.
* Innsiktsfull og har indre balanse.
* Medfølelse, kjærlig og omsorgsfull.
* Serviceorientert og målrettet.
* Du forplikter deg til den daglige åndelige øvelsen som meditasjon, bønn og chanting.
* Bevisst på neste nivå av åndelig oppvåkning som renhet, helse og lykke.
* Det er ingen frykt for døden.

Åndelige oppstigningssymptomer

Oppstigningsprosessen er som en vekker. Kropp, sinn og sjel, gjennomgår flere endringer. Det øker energi- og bevissthetsnivået ditt til en ny verden av høyeste eksistens, persepsjon og skapelse. Oppstigningssymptomer aktiverer kundalini-oppvåkningen.

Kroppens bioenergiske felt (chakraene) åpnes, utforskes, aktiveres og utvides til en høyere frekvens av positiv energi. Vi er alle unike vesener, så oppstigningssymptomer varierer fra den ene til den andre. Tegnene er delt inn i fysiske symptomer og psykologiske symptomer.

Fysiske symptomer:
* Ubehag i kroppen, smerter og vondt.
* Plutselig hodepine.
* Den fysiske kroppen, er full av sprengende energi.
* Uvanlige drømmer med urovekkende tankemønstre.
* Svært følsom for sterkt lys og høye lyder.
* Plutselig endring i kroppstemperatur.
* Unormale varme og kalde opplevelser i kroppen.
* Forkjølelse og influensalignende symptomer, som plutselig dukker opp.
* Økning i luktesans.
* Prikking og forskjellige rare opplevelser i forskjellige kroppsdeler.
* Hetetokter, svette, kuldegysninger om natten og muskelspenninger.
* Klønete og mangel på muskuløs koordinasjon.
* Plutselige endringer i matlyst og matvaner.
* Flere endringer i oppfatningen som å se lys blinker, røyk og gnist.

Psykologiske og emosjonelle symptomer:
* Du kan oppleve uvanlig angst og nervøsitet, uten en åpenbar grunn.
* Altfor emosjonelle følelser som ekstrem sinne, latter eller gråt.
* Intens frustrasjon, tristhet, raseri, kort lunte og utålmodighet.
* Du kan føle deg trukket mot naturen.
* Mye selvsnakk og indre dialog.
* Kan føle seg følelsesmessig løsrevet fra familie og venner.
* Du kjenner på en lengsel etter å reise hjem, men du vet ikke hvor det er.
* Plutselig tap av egenidentitet.
* Sterk intuisjon på at noe er i ferd med å skje.
* Konsentrasjonsvansker.
* Kan føles seg forvirret og ofte glemme ting.
* Føler seg frakoblet fra nåtiden.
* Det oppstår tidsforvrengninger, som kan føles som en drøm.
* Du kan se en lys glorie rundt mennesker, dyr og gjenstander.

Sjelens Mørke Natt og forholdet til Åndelige Oppstigning

Sjelen Mørke Natt, er en tidslinje (tidsperiode) hvor du kan føle deg fortapt, håpløs, deprimert og frakoblet deg selv. Din eksistens som et åndelig vesen er i fullstendig nød. Du har mistet ditt sanne formål i livet. Denne bevisstheten er starten på en åndelig oppvåkning. Ditt bioenergiske felt aktiveres og fører til oppstigning. Søket etter selvidentitet forbereder deg på en bevisst løfting.

Formålet med Åndelig Oppstigning

Oppstigningsprosessen utfolder en ny verden av kunnskap og muligheter som definerer ditt formål i livet. Det er en evolusjonær prosess som kan skje i løpet av en levetid eller gjennom mange livstider. Hvert liv er en ny opplevelse og et springbrett mot en ny innsikt.

Oppstigningsreisen slutter når du utvikler klarhet i tanker og følelser. Du har klare og ærlige svar på livets største spørsmål. Selvutforskning og selvmestring har blitt oppnådd.

Reisen til Åndelig Oppstigning

Den åndelige reisen til oppstiging, er å bruke tid og følge et bestemt mønster. Du må bevege deg gjennom strømmen av tid. Lytt til intuisjonen din og ære den så mye som mulig. De forskjellige fasene kan være enkle å følge for noen mennesker og vanskelig for andre.

Oppvåkning
I den første fasen er vi i ferd med å se et guddommelig Lys, som er rent og kraftfullt. Vi prøver å bli en del av dette Lyset ved å sette det i vårt bevissthetsområde. Dette kraftfulle Lyset er sannhetens og visdommens vei. Det gir deg bevissthet om deg selv og forteller deg hvem du er?

Hva er din sanne hensikt i livet? Du vokser og skinner i dette guddommelige Lyset. Denne endringen fjerner dine negative energier og giftige tanker. Du kan gå videre til den andre fasen av oppstigningssyklusen.

Rensing
Din faktiske reise mot oppstigning, begynner her. Den fysiske kroppen og ånden, veileder deg gjennom en prosess som kalles rensing. Det er renselse av sjelen fra negative tanker, falske oppfatninger, grådighet, sinne, begjær og en rekke andre negative følelser. Når du renser tankene dine, stiger du opp til en høyere frekvens av åndelig oppvåkning. Rensing hjelper til med å rense auraen din. Den fysiske og materielle verden tiltrekker deg ikke mer. Du lærer å omfavne et liv fullt av medfølelse, lojalitet, kjærlighet og hengivenhet overfor deg selv og andre.

Slipp gamle mønstre
Å gi slipp, er å kaste gamle giftige atferdsmønstre, som du har holdt på altfor lenge. Du lar kroppen og sjelen bli fri for materielle inneslutninger. Her, virker ingenting interessant. Din jobb, penger og relasjoner kan flyttes til baksetet. Det er en avgiftningsprosess for deg og baner vei for å oppnå noe nytt.

Gjenfødsel
Når du slipper giftige følelser og fysiske gleder, blir du født på nytt. Sinnet ditt er fritt for begjær og grådighet. Du kan frigjøre deg fra materielle laster. Den emosjonelle og åndelige reisen kan bli en dagligdags affære for deg. Nå er du full av positiv energi, sannhet, kunnskap og visdom. Du føler fred, kjærlighet og glede i og utenfor. Verden ser ut til å være vakker, og du kan opprettholde balanse i og rundt deg.

Oppstiging
Når vi holdes i det energiske feltet med positive vibrasjoner, er det lettere for oss å stige opp og stige til et høyere plan. Det er et stadium av åndelig vekst. Vi er åndelige kropper fulle av renhet og hengivenhet mot et bedre liv.

Den siste fasen av oppstigning er fullført når dårlige elementer, erstattes med god og positiv energi. Din sjel er full av visdom og sannhet. Du innser din sanne identitet og hensikt i livet.

Koblingen nedenfor viser prosessen med åndelige oppstigningssymptomer og oppvåkningstegn.

Forskjellen mellom Åndelig Oppvåkning og Åndelig Oppstigning

Begge disse er evolusjonsprosessene for vekst, har som mål å smelte sammen med den høyeste naturkraften. Selv om de to begrepene brukes synonymt, er det en tynn forskjell mellom de to. Oppvåkning er en prosess med selvoppdagelse, mens Åndelig Oppstigning er en prosess med selvmestring.

Åndelig Oppvåkning
Det er den første erkjennelsen av det sanne Selvet. Det kan være en opplevelse eller forståelse, eller begge deler.

Åndelig Oppstigning
Åndelig oppstigning er en høyere plan som følger noen få stadier av forståelse og bevissthet. Det er en pågående prosess, til man oppnår opplysthet.

*

Åndelig Oppvåkning
Ren bevissthet om det ubegrensede potensialet som ligger i deg. Det gir den første klarheten i «Hvem er du?» og «Hva er din virkelige hensikt i livet?».

Åndelig Oppstigning
Den beveger seg gradvis gjennom mange år, når individets oppfatninger og tanker er tilpasset Lysets energier fra det guddommelige. Du stiger opp til et høyere nivå av åndelig vekst.

*

Åndelig Oppvåkning
I oppvåkning får du det første glimt av en høyere bevissthet, om deg selv og verden rundt deg.

Åndelig Oppstigning
Du holder deg på et høyere bevisste nivå, i lang tid. Du kan realisere mange virkeligheter og fornemme andre enheter. Du føler deg forbundet med den høyeste og reneste kilden av guddommelig kraft.

*

Åndelig Oppvåkning
Det er stien til en åndelig reise hvor du oppdager deg selv ved kundalini-oppvåkningen. Prosessen starter ved bunnen av ryggraden og beveger seg opp mot hodet.

Åndelig Oppstigning
Oppstigning er den siste fasen av din åndelige reise. Det fører til enhet med universets krefter. Du har kastet fra deg (u)vaner og beveger deg videre til et høyere rike av selvbevissthet.


Hvor lenge varer prosessen med Åndelig Oppstigning?

Etter en merkbar endring i tankeprosessen og dyp følelsesmessig velvære, er det en tendens til å bremse prosessen. Et stabilt stadiet kommer når prosessen blir flat. Den holder seg i et bestemt lag, i lang tid. Nå er du sikker på dine hensikter og formål.

De gamle giftige mønstrene i psyken din, har endret seg. Du skinner innvendig med ren kjærlighet, sannhet og visdom. Det er et skifte i verdiene dine. Du kjenner dine prioriteringer og ønsker ikke å oppnå jordiske ønsker.

Din indre verden blir forandret til et rent rike, der ønsker ikke lenger finner noe sted. Snarere blir du drevet mot et søk etter den ultimate sannheten, som fører til et tilfredsstillende liv.

Influensalignende symptomer på oppstigning kan vare i noen dager, eller til og med i uker. Når du først er klar over ditt sanne selv, forsvinner symptomene.

Hvordan lindre symptomene på åndelig oppstigning?

Det er noen symptomer på oppstigning, som kan forårsake noen alvorlige utfordringer. Du kan oppleve ubehag, psykologiske kamper og følelsesmessig uro. Når du beveger deg gjennom denne veien av åndelig vekst, trenger du kanskje å lindre de overveldende symptomene som denne prosessen medfører. Her er noen tips som kan kanskje være nyttige, for å få tilbake en god mental helse.

* Gi slipp, og endre dine perspektiver i livet. Du blir nødt til å akseptere endringene som skjer i deg og rundt deg.
* Bruk pusteøvelser for å roe ned det vandrende sinnet ditt.
* Du kan ta et åndelig bad, som for eksempel et saltvannsbad, som er et fint ritualet, for å roe ned og slappe av.
* Vær oppmerksom på sansene dine, for å forstå de forskjellige endringene som skjer.
* Veiledet meditasjon er et effektivt verktøy å praktisere i hverdagen.

«Prosessen bringer med seg mange emosjonelle problemer, som kan være forstyrrende og smertefulle. Veien til denne åndelige reisen, er ikke så lett som det høres ut. Din sjel søker frihet fra de jordiske bånd. Du må kaste gammel identitet og bane vei for en ny start.»

Åndelig Oppstigning er en vekstprosess, som kobler deg med naturlige energier. Det er en prosess med selvmestring som bringer store endringer i måten du tenker, føler og handler på. Når du utvider ditt bevisste domene, kan du føle deg overveldet fysisk, mentalt og følelsesmessig.