20. jan, 2021

La Ditt DiamantLys Skinne

«Mennesker som lar sitt Lys skinne innenfra, trenger ikke rampelyset.»

For at vi skal kunne blomstre i Lysets Tidsalder, må vi finne tilbake til flyten med livets sykliske natur. For å få det til må vi bevege oss bort fra et «meg»-fokus til et «vi»-fokus, og ha i tankene at alt liv er en del av et større hele. Vi er ikke adskilte fra Jorden, vi er en del av den.

Det er ingen tilfeldighet at du befinner deg på Jorden, akkurat nå. Vår følsomme og intuitive natur, er våre sterke sider. Vi skal heale adskiltheten og patriarkatets skygge som eksisterer i verden og i oss selv. Måtte vi bøye oss for livets flyt og ta imot alt det som venter på å bli skapt gjennom oss.

Måtte vi sammen heale vår indre verden slik at vår ytre verden – vår storslagne planet Jorden – kan fortsette å være det stedet vi kaller vårt hjem.

Å heale betyr å gjøre hel. Healingsprosessen bringer oss tilbake til balanse med livet som helhet.

Vi er på vei inn i et nytt paradigme. Den gamle måten å leve på, vil ikke lenger fungere.

Jorden gjennomstrømmes av nye energier som er i rask bevegelse, og som høyner vibrasjonene helt inn på cellenivå. Vi innstiller den fysiske og den emosjonelle kroppen vår på disse frekvensene, for når alt kommer til alt, er vi jo en del av Jorden. Gamle identiteter og væremåte som en gang tjente oss, er ikke lenger i stand til å overleve.

Hele forvandlingsprosessen er ganske mirakuløs. Den innebærer bokstaveligtalt at man forandrer form, personlighet og utseende. Alle kvantesprang i oppvåkning og bevissthet som er nødvendig for å tre inn i en ny ære, gjør at vi gjennomgår en omfattende omjustering. Vi forandrer både vår fysiske form og frekvensen i vibrasjonen vår.

Vi blir kallet til å bli mykere for at vi skal bli sterkere, til å la røttene våre trenge dypt ned for at vi skal kunne stige høyt. Gi deg selv den nødvendige hvilen og restitusjonen slik at forvandlingsprosessen kan skje fullt ut. Gi deg tid til å omdirigere og omkoble deg.

Du kan ikke stå i din egen kraft før du vet hvem du er, og har tatt eierskap over det. Styrkene og svakhetene, skyggen og lyset. Så ta eierskap over den du ER!

Det mest uselviske du kan gjøre, er å fylle opp din egen indre kilde. Hvis kilden din ikke er full, vil du erfare at du higer etter at noe fra din omverden skal fylle den. Vi må fylle oss opp til vi renner over. Da kan vi tilby noe av den overdådige overfloden til våre medmennesker.

Så hva gir deg påfyll? Hva fyller din kropp opp på nytt? Hva er nektar for din sjel?

Det kan være meditasjon, yoga, hagearbeid, turer i naturen, massasje, dans, mekke bil, lage mat, krølle deg sammen i sofaen, strikke, lese en god bok, skrive, synge, tromme, sykkeltur, utforske nye steder, besøke hellige plasser osv.

Det som gir deg påfyll, er din medisin. Når du gir deg selv den medisinen du trenger for å gi sjelen påfyll, vil sjelen din gi påfyll til alle omkring deg.

Nå er tiden inne til å frigjøre dine stemme. Til å gi utrykk for alt det sjelen din har å si. Til å bli hørt og snakke fritt.

Du er ubegrenset. Det er ingen grenser for hva du er i stand til. Du er et levende uttrykk for Lys.

Når vi forener oss med hjertets grenseløse kilde, forener vi oss med inspirasjon fra den guddommelige mor og fra kraften til den guddommelige far. Inspirasjon og skapelse smelter sammen med overgivelse og daglig handling.

Når du gir uttrykk for det som finnes i sjelen, eller kanskje heller lar det som finnes i sjelen din, uttrykke seg selv gjennom deg, vil du uanstrengt stupe ut i livets strømninger i harmoni. Og når du lever et liv i harmoni, vil din unike tilstedeværelse alene bidra til healing av Jorden.

Det er vi som skaper og frembringer forandring og forløser en ny verden. Det er vi som er kunstnere for den nye bevisstheten som gjør tegn til at den ønsker å bli brakt frem.

Den raskeste måten å komme i flyt med universet på er å la henne få bruke deg. Å stå til tjeneste er ikke annet enn å være i flyt med universet.

Du er ikke her for å redde verden. Uansett hva slags oppdrag du måtte ha, er du den eneste personen du er her for å redde.

Når du bruker Lyset ditt, kan du inspirere andre til å bruke sitt Lys. Men du må ikke ta æren for det. Det er de som har gjort jobben, ikke du.

At du lever i henhold til ditt eget Lys, vil ha langt sterkere effekt enn det du sier, noensinne vil ha. La vibrasjonen din stå for snakkingen. Det er ikke din jobb å redde verden.

Hvis du lever et liv i harmoni, og du engasjerer deg i å stå til tjeneste, da er de gavene du har å formidle, uvurderlige.

Når du utfører det arbeidet som er ditt, når du lever i samsvar med det, når du modig svarer på det som virkelig stiger i deg, hjelper du verden med å vende tilbake til harmoni. Med andre ord: Du beveger deg i ett med universet i stedet for å stritte imot.

Hvis alle på Jorden hadde omjustert livet sitt og utført det arbeidet som er riktig for dem, ville vi ha sett en ganske så annerledes verden. Denne verden nærmer seg.

Du trenger ikke å være andre steder enn der du er akkurat nå. Du trenger ikke annet enn det du har akkurat nå. Livet leder oss alltid, men hvis vi ikke jorder oss i nået, kan vi ikke høre hennes kall.

Hva er vitsen ved et skaperverk eller en suksess, hvis du ikke unner deg å glede deg over dem?

Vær tilfreds med der du er. For der du er, er der livet er. Hvis du stadig skuler mot det neste, er du ikke egentlig i flyt med livet.

Hvis det føles ubehagelig å være der du er, vær i det ubehagelige. Hvis det er spennende å være der du er, vær i det spennende. Hvis du er i sorg, vær i sorgen. Alle øyeblikk tar slutt. Gå ikke glipp av dem, og uthal dem heller ikke ved at du unnlater å være til stede der du befinner deg i dag.

Lysarbeidere er nødt til å arbeide. Hvis du ikke er engasjert i arbeidet ditt, vil folk føle det. Enten det handler om å utgi en sang, et kunstverk, om å undervise, om healing eller om en presentasjon i et møte, er det ikke dine ord, prinsipper eller skaperverk folk tiltrekkes av. De tiltrekkes det engasjementet du legger i det.

Din evne til å holde på budskapet, skaperverket eller vibrasjonen i ditt felt. Din evne til virkelig å formidle en konkret form og følge opp ord med handling.

Den evnen du har til å bruke Lyset, ikke bare markedsføre det.

Å være forandringen før den blir normen, er ikke enkelt. Forandringsskapere skaper forandring. De viser mulighetene inn. De kaller inn nye måter å tenke på, å gjøre ting på, å være på. De nedkommer med det nye.

De fleste motsetter seg forandring. Fordi forandringer er skremmende. Forandring innebærer å måtte gi slipp. Og gi slipp er smertefullt. Sannsynligvis vet du dette bedre enn de fleste.

Når du står ansikt til ansikt med dem som ikke forstår deg, som tviler på deg, som ikke er klar for de budskapene du fremfører … SÅ ER DET HELT SUPERT! Det er nemlig et sikkert tegn på at du er på rett vei. Husk at det ikke er din jobb å forandre noen. Alltid kun deg selv.

Men mist ikke troen. Og tvil ikke på deg selv og det du tror på. For troen er vårt sterkeste våpen. Troen på at når vi reiser oss, vil andre gjøre det samme. Troen på at når vi healer oss selv, healer vi vår omverden.

Troen på at det aldri er for sent. Troen på at det er mulig for ett liv å utgjøre en forskjell. Troen på at vi aldri er alene når vi utfører dette arbeidet. Troen på at vi kan skape himmel på Jorden.

Jeg bøyer meg for din vilje til å stige opp i denne tiden. Jeg kysser veien som ligger foran deg. Det krever mot og freidighet for å knuse de lenkene som en gang holdt deg, oss, henne, og sannelig også ham, fanget. For vi er blitt grundig kjent med fangenskapet vårt. Den nye friheten kan bringe nye utfordringer. Hvis og når det skjer, skal du vite at du i hvert eneste øyeblikk blir favnet, elsket og støttet av den mystiske kraften som kalte deg frem.

Måtte du aldri slutte å se Lyset som er sådd i alt som er, uansett hvor mørkt det måtte bli.

La Ditt Strålende DiamantLys Alltid Skinne!

I Lys og Kjærlighet
Vigdis

Inspirasjon fra boken
La Ditt Lys Skinne