11. jan, 2021

En Ny Jord

Det er ingen tvil om at vi lever i en spennende og til tider, intens transformasjonstid. Verden beveger seg ut av det gamle paradigme styrt av frykt, til en Ny Jord i fred og harmoni med de Universelle Lover.

I flere tiår har Jorden vært i ferd med å vende tilbake til den naturlige harmonien i Universet, og fra nå av vil vi oppleve en økning i mengden av Gyllent Lys, som vil strømme ned til Jorden fra Den Store Sentral Sol.

Dette Gylne Lyset, aktiverer Lyskodene som er nødvendige for å manifestere den Nye Jorden. Den Nye Jorden er av fred, balansert harmoni og uttrykk for Guddommelig Kjærlighet. I den nye tidsalderen for fred, vil vi ikke lenger bli styrt av klokken i 'tid er penger' - paradigmet, i stedet vil vi bli ledet av synkronitet.

Vi har inkarnert her på Jorden, på et ekstremt viktig tidspunkt. Moderens Jordkrystallinske Energikropp (rutenettet) blir oppgradert og aktivert med Gyllent Lys, og i forlengelse blir også vårt eget krystallinske DNA aktivert, og kobler oss til Den Gylne Akashen. Den Gylne Akashen inneholder opptegnelsene om skapelsen som holder Lysminnene fra fortid, nåtid og påfølgende liv i alle dimensjoner og tid.

Aktivering av vårt Gylne DNA forbinder oss med det høyeste aspektet av vår Sjel, som kjenner til enhver ubalanse. Når vårt gylne DNA er aktivert, begynner vi renselsesprosessen og hever vibrasjonen for å oppnå nivået av Kristusbevissthet, som er fullstendig fred, balanse, harmoni og enhet med Universet.

Når vi som enkeltpersoner tar ansvar for å helbrede oss selv og dele denne helbredelsen med alle vesener på planeten, vil vi se store forandringer. Det er slik skapelsen fungerer. Det er det universelle energifeltet, som forbinder oss. Jo flere av oss som åpner opp og lar det Gylne Lyset strømme fritt gjennom energifeltene våre, jo sterkere vil elven til Guddommelig Kjærlighet bli. Alt som ikke tjener vårt høyeste gode, vil bli feid bort … og Fred, Kjærlighet, Glede og Lykke vil eksistere i stedet.

~ Ahtayaa Leigh