10. jan, 2021

2021 - Universelt år 5

Uansett om du har et nyttårsforsett eller ikke, føler de fleste av oss intuitivt et dypt energiskifte når kalenderen snur.

I numerologien markerer denne overgangen et betydelig skifte og overgangen til et nytt universelt (globalt) år - den kollektive atmosfæren i verden over en 12-måneders periode.

Et universelt år betyr at alle på planeten vil føle energien til et bestemt tall, i løpet av hele året. Hvert tall kommer med sin egen unike resonans eller tema. Det er lærerikt å vite hva fokuspunktet kan være for vår kollektive bevissthet, i løpet av året. Å vite det universelle året avslører vektpunktet for oss alle globalt.

2021 er et universelt år 5, som er sentralt i numerologien, og symboliserer en periode med intense overganger og store endringer.

Vi kommer frem til dette tallet med denne enkle beregningen: 2021 | 2 + 0 + 2 + 1 = 5

I løpet av et numerologisk år 5, føler vi oss ofte friere og mer i stand til å gjøre de endringene vi har tenkt på lenge. Vi vil følge nye initiativer … og ta våre vinger å fly!

I numerologi er energien til tallet 5, litt ustabil. Hovedvekten er å skyve grenser, være nysgjerrig og utforske, bringe inn nye ideer og engasjere en eventyrlig og uredd ånd.

År 5 vil avsløre våre svakheter og teste oss med fristelser. Det er som om vi vil frigjøre oss fra tabuene våre, og det som tynget oss i 2020. Det uventede vil til tider forstyrre hverdagen vår. Det er sannsynlig at vi vil oppdage nye miljøer, og føle oss mer i tråd med oss selv. Selv om vi må være forsiktige med utålmodighet og overdrevenhet.

Når vi opplever energien til 5 i løpet av en tidssyklus, forvent det uventede!

Denne energien er ustabil, men likevel spennende. Det handler om å utforske den sanne betydningen av frihet. Hvordan sikrer vi kollektivt en følelse av suverenitet, mens vi også gjør det som må gjøres på en metodisk måte for å få det til?

For eksempel kan vi ikke ha økonomisk frihet med mindre vi tjener penger, investere klokt og planlegge effektivt, slik at vi skaper de økonomiske ressursene som gir den personlige friheten vi ønsker.

Helse er frihet. Vi kan ikke kontinuerlig hengi oss til overdreven oppførsel, hvis vi ønsker å oppleve fysisk frihet. Vi må bruke selvdisiplin for å skape et sunt sinn og en sunn kropp.

2021 er en progressiv tid, der utdaterte måter å forstå livene våre og verden rundt oss på, gjennomgår alvorlige og dramatiske skifter. Usikkerhet er kjernen i universelt år 5, og likevel er mulighetene for progressiv og innflytelsesrik forandring, kjernen i denne livlige og til tider urolige energien.

Vær nysgjerrig, da 5 er morsom, sosial og selskapelig. Dette er et år hvor vi vil spre vingene våre og omfavne nye visjoner og intensjoner, for vår kollektive fremtid.

Denne energien støtter eksperimentering basert på å gjøre, ikke bare å tenke!

Magien skjer når vi kan bruke kritisk tenkning og undersøke langvarig tro, og være åpen for at vi kan ombestemme oss.

5 er tallet for erfaring.

Vi blir gitt oppgaven med å lære og omfavne endringer. Tilpasse oss nye forhold og nye måter å leve på.

Sammen skal vi bevege oss inn i en helt ny tid, som vi aldri har opplevd før. Vi får ta et steg og en dag av gangen, mens vi lærer og erfarer underveis.

Jeg gleder meg til det så måtte komme, håper du også gjør det samme.

La Ditt Lys Skinne for Enhet, Frihet og Kjærlighet!

Klem Vigdis