22. des, 2020

Din Indre Blomst

Livet er på mange måter en blomst som blir sådd i svangerskapet, som får muligheten til å danne sine røtter ved fødsel og oppvekst. Underveis i livet kan dette utvikle en indre og ytre styrke, ikke bare til å klare dette livet, men også til å klare fremtidige liv med alle de utfordringer som ligger og venter på ethvert menneske.

Den indre blomst uttrykker sjelens iboende kvaliteter og de muligheter menneske har for å uttrykke seg, og dermed gi sitt bidrag til utviklingen. En indre blomst er som en indre kjerne som utvikler sine helt spesielle egenskaper og senere kan utsende sin duft og sine kvaliteter, som bidrar til det samlede billedlige uttrykk.

«La din indre blomst utfolde seg. Gi plass, lys og varme for din indre kjerne, for din indre blomst.» Dermed kan det skje berikelser, fremfor ustanselige begrensinger i eget og andres liv. Som igjen gir plass for et blomstrende mangfold, både i eget og i andres liv. Og enhver kan gledes og inspireres av mangfoldet og muligheten for kvalitativt å prioritere og velge egne prioriteringer i livet, i et samspill med de øvrige medspillere. La disse ordene være en inspirasjon fremover i livet.

«La den immanente gudommelige flamme utfolde seg som indre styrke, indre utholdenhet og som en indre kilde til evig inspirasjon og utvikling.»

«La blomsten i ditt indre utfolde seg, slik at den kan gi sitt bidrag til mangfoldigheten i verden.»

«Gi tid og rom for indre ro og for samspill med de indre verdier.»

«Gi tid, rom og ro for et samspill mennesker imellom, for slik å fremme de kvalitative verdier i livet.»

«La Gud og din sjel bli medspillere i ditt liv, for derved å åpnes samtidig for guddommelige verdier og guddommelig inspirasjon fra et indre lysplan.»