29. sep, 2020

Alt er mulig når vi tror

Troens kraft er et meget viktig aspekt for at du skal leve et liv i tillit og glede, se skjønnheten i alt og alle. Ikke minst at du ser skjønnheten i deg selv og innser at du er god nok som du er.

Selvfølgelig synes de fleste av oss at det er godt med en bekreftelse i ny og ne … å bli sett og hørt. Men å anerkjenne seg selv og gi seg selv masse kjærlighet og omsorg, er det viktigste vi kan gjøre, men som er den største utfordringen, for de fleste.

Kanskje gjør det vondt å lese dette, men for mange er det så mye lettere å «velge» og leve i offerrollen, enn å se muligheter og løsninger.

Egenkjærlighet kan være utfordrende, da mange mener de ikke fortjener den eller at de er så «lost» i offerrollen og sin egen lidelse, at de ikke kan «eller vil», se Lyset.

Vakre sjel, vit at det er en mening med alt som skjer, på godt og vondt. Om du har gått igjennom et samlivsbrudd, opplevd misbruk, omsorgssvikt, sorg, traumer, ulykker, mistet jobben eller at du er redd for alt som skjer i verden, akkurat nå. Vi er her på Jorden for å lære og erfare, på vår åndelige utviklingsvei.

«Smertens oppgave er å bygge visse vibrasjoner i oss, som gir oss muligheten til å utvikle nye kvaliteter og en dypere form for bevissthetsutvidelse.»

Vi er nødt til å gjøre jobben selv, men det er viktig at du alltid ber om hjelp, når du trenger det.

Kom deg ut av «offerrollen» og hodet ditt, så fort som mulig … og flytt oppmerksomheten din, til hjertet ditt. Når du begynner å leve og virke fra Hjertet, så vil du merke at ting begynner å skje og at livet ditt begynner å komme i bevegelse. Vår viktigste forpliktelse i vårt samarbeide med Sjelen, er å holde hjertet levende.

Dette er en tid hvor veldig mange av oss skal leve alene for en kortere eller lengre periode i livet, til hjelp for å få forløst det uforløste i oss. Romme både mørke og lyset i oss selv, og akseptere alle de følelsene som måtte komme opp til overflaten. Det betyr at du ikke skal stenge de inne, eller skyve de bort.  Se din egen frykt i øyene …

Tiden er inne til å si JA til deg selv, på alle plan!

For de av oss som er på Jorden nå, så har vi valgt en utrolig spennende, men også kanskje den mest utfordrende inkarnasjonen, i menneskehetens historie. Med det følger mange nødvendige, men tøffe og  intense prosesser. Vi skal gi slipp på gammel karma, fra dette liv og tidligere liv … og da må det dessverre gjøre «jævlig» vondt i perioder, til vi innser at dette må vi igjennom. Jo mer vi gir slipp og gir over, så vil du merke at kropp og sinn blir lettere og klarere. For vært uforløste traume som blir forløst og healet opp, så er du et steg nærmere å romme ditt eget Lys, elske deg selv ubetinget og leve i enhet med det guddommelige.

Vær glad i deg selv og godta deg selv for den du er. Ikke mist troen på å finne kjærligheten igjen, selv om du går igjennom et samlivsbrudd eller to. Ikke mist troen på at du kan finne en ny jobb, hvis du mister den du har. Ha tillit til at det er noe mye bedre, som vil åpenbare seg for deg. Ikke mist troen på at det finnes mange fantastiske mennesker der ute, om de skal være i livet ditt for en kortere eller lengre periode. Det ligger store gaver i alle de opplevelser og erfaringer du får gjennom livet, og det ville være dumt om vi bare skulle være her på Jorden for å eksistere og ikke leve.

Ja, det er lov å ha dårlige dager og si det høyt, i stedet for å holde det inne, ta på seg masken og sette opp en fasade. Men ikke forbli i offerrollen og syntes synd på deg selv i dager, uker, måneder og år. Gi deg selv en time eller to, så «snapper» du deg selv ut av det.

Jeg vet at det ikke er gjort over natten. Så ta et steg og en dag av gangen, men ha bevegelse fremover ...

Stå i kraften din og lev i nuet, og nyt øyeblikket. Husk at livet farer raskt forbi, da vi lever mer og mer utenfor tid og rom.

Det er ikke noe rart hvis du opplever at du har lite energi, fysiske og psykiske smerter, at du ofte er syk, har dårlig søvn og føler deg helt utmattet. Våre fysiske kropper blir så påvirket av denne energiprosessen som nå skjer konstant. Dette gjelder også for Moder Jord. Bølger av Kosmisk energi «løfter» materie inn i de høyere formene av pulserende Lys, som er nødvendig for at den skal eksistere i de høyere dimensjonene av virkelighet på den Nye Jorden, som nå er i ferd med å åpenbare seg for oss.

Jeg vet alt om hva det vil si å leve i ensomhet. Men det er kun jeg og ingen andre, som kan gjøre noe med det. Jeg må velge å komme meg ut og møte mennesker og oppleve hyggelig ting. Det samme gjelder for deg.

Lev vakre sjel … og nyt vært eneste øyeblikk, fullt ut!

I Lys og Kjærlighet
Vigdis


Åndelig Oppstigning handler om å vekke opp det menneskelige Hjerte og Ånd, indre visdom, og er utviklingen av menneskelig bevissthet og selve planeten.

Mange mennesker over hele planeten «våkner opp» og deres individuelle vibrasjon eller frekvens øker, med andre ord utvides deres bevissthet og deres Hjerte våkner opp. Mange andre er fremdeles åndelig ubevisste eller «sovende», og i ekstreme tilfeller så er det fremdeles mange som bevisst og ubevisst bidrar til mye av kaoset og uroen i verden. De er ikke i fred i deres egne selv og er enda ikke ved punktet for å realisere den sanne åndelige naturen i deres vesen eller deres høyere formål på planeten i denne tiden.

Men vi må huske at alle oppstiger i forskjellig tempo, og alle går sin egen unike vei. Enkeltmennesker kan utvikle seg åndelig på forskjellige måter gjennom forskjellige virkemidler, og kan til og med oppstige i forskjellig grad, til forskjellige nivåer. Vi er alle sammen om dette og vi må være forsiktige slik at vi ikke dømmer andre så hardt.

I hjertet av fri vilje er det aksept for at vi alle må tillate en person å gjøre sitt eget åndelige arbeid på en måte som er gunstig for deres egen Sjelevekst og bevissthetsnivå. De fleste vil komme til sin egen forståelse av disse begrepene i sitt eget tempo gjennom erfaring og innsikt, og de vil kanskje reise på mange forskjellige veier, iblant gjennom smerte eller harde lekser, før Oppstigningsprosessen eller den Åndelige Oppvåkningen inntreffer for dem.

Oppstigningssymptomer skjer på et fysisk, mentalt og emosjonelt nivå. Det er mye som skjer inni deg. Åndelig sett handler det om energi og bevissthet. Mye skjer på sinn-kropp-ånd væren nivået som en helhet.