17. jun, 2020

Seremoniens Kraft

Jeg har så lenge jeg kan huske, elsket å delta på seremonier i alle dens former. Det er noe hellig og kraftfullt over det. Jeg vil gjerne holdet seremonier, både for min egendel, men også for andre. Jeg skal ta med meg insiprasjon fra forskjellige kulturer og åndelige seremonier, og la Lyset og naturens rike ... lede meg til å holde seremonier inn i den nye tids energier.

Men det er noe ved sjamanismen, som alltid har truffen meg rett i Hjertet, og i dag skal jeg dele noen utdrag og inspirasjoner fra boken til Sandra Ingerman - Sjamanske Seremonier

Innenfor sjamanistisk lære er alle de åndelige og hellige handlingene vi utfører, en seremoni. Når vi erkjenner det åndelige i hvert øyeblikk, skjer det mirakler. Sjamaner ser inn i de usynlige rikene, som er fylt med stor skjønnhet og åndelige healingsenergier. Sjamaner benytter seg av den urgamle kraften i seremonier og beveger seg hinsides alminnelig tekning. De kommuniserer med sine forfedre og medfølende åndehjelpere. Det skjer også gjennom den dype forbindelsen de har til alt som eksisterer i naturen.

Vi kan hver og en av oss, holde seremonier ... og seremonier kan utføres for å støtte våre åndelige prosesser, ved en flytteprosess, velsigne et nytt hus, finne en ny og meningsfull jobb, ved livsendringer, skape sterkere og sunnere relasjoner, hedre miljøet og for å be om hjelp under ekstreme klimaendringer osv.

Vi må åpne hjertet for alle mulighetene som livet har å by på, og si oss alle villige til å tøye fantasien. Når vi gjør det, oppdager vi at det finnes et vell av seremonier som også kan brukes for å kvitte seg med gamle krenkelser, traumer og selvsaboterende overbevisninger.

Når vi utfører seremonier, forvandler vi de negative tankene og bevissthetstilstandene som tynger oss. Vi kan deretter bruke seremonier for å jorde og manifestere de tankene og de drømmene vi egentlig ønsker å skape i livet vårt. Seremonier påvirker oss dypt på et ubevisst plan og fører til positive forandringer.

Seremonier bringer det åndelige inn i det alminnelige livet. De hjelper oss å håndtere endringer og ønsker nye sykluser velkommen. Når vi utfører seremonier, skaper det en bro mellom den materielle verden vi lever i, og den usynlige verden, den guddommelige verden og universets kraft.

Det skjer forandringer når vi utfører seremonier. Vi påkaller ønskene våre og forløser blokkeringer. Vi står da fritt til å tre inn i en ny livsdimensjon der vi kan kjenne det ubegrensede potensialet av det vi kan skape i løpet av livet.

Vi kan ikke kople oss fra livets sykluser og innvielser gjennom vitenskap, teknologi eller endog det tenkende sinnet vårt. Grunnen er at vi er levende vesener som styres av naturen, og ikke av sinnet. Vi har mistet seremoniens åndelige kraft ut av syne, og dermed har vi skapt et liv og en verden der vi lever som om vi er adskilt fra naturen. Vi tror feilaktig at vi kan kontrollere endringene i livet vårt. Mange av oss motsetter oss forandring. Når vi vender oss vekk fra forbindelsen til en mektigere kraft og et større bilde, kopler vi oss fra livsstrømmen.

Ved å innføre seremonier i livet vårt, kopler vi oss igjen på det åndelige. Vi går over fra å være avstengt fra livet og naturen, til å gjenopprette denne kontakten. Vi begynner å arbeide bevisst med de trådene vi spinner i de usynlige rikene, og som veves til former som påvirker alt i livsnettet.

Seremonier fører til forandringer og er i seg selv forvandlende, idet de hjelper oss gjennom livets overganger på en enklere måte. Gjennom seremonier gjenoppretter vi et sunt og sterkt forhold til naturen. En av de ledende prinsippene innenfor sjamanismen er gjensidigheten. Hvis du hedrer og respekterer livet og gjenoppretter forbindelsen til naturen, vil åndehjelperne og naturen hedre deg til gjengjeld.

Alle fortjener den godheten som livet har å tilby. Alle øyeblikk i livet og alle levende skapninger er åndelige. Når vi erkjenner dette, skaper vi magi og glede i livet vårt.

Klem, Vigdis

***   ***   ***   ***   ***   ***

Pilegrimsvandring i Norge 

I 2016 fikk jeg en indre kall, at jeg skal legge ut på en pilegrimsvandring (lysvandring) i Norge. Dette vil skje i 2022.

Jeg ser virkelig frem til å oppleve vårt magiske og vakre land. Jeg vet jeg skal vandre noe alene, for min egen indre fordypelse, men selvfølgelig vil jeg vandre mest sammen med dere.

Jeg kommer til å holde mange seremonier ute i naturskjønne omgivelser, gjerne sammen med så mange av dere som mulig.

En pilegrimsvandring (pilegrimsreise) hadde opprinnelig en religiøs betydning, men for mange er det i dag like gjerne en søken etter indre ro og refleksjon, få nye inntrykk, oppleve nye kulturer og forenes med naturens rike.

Denne pilegrimsvandringen (lysvandringen) handler om indre fordypelse, likevekt og harmoni. Komme i samklang med Moder Jord og alt levende i naturen, og utstrømme Lys og Kjærlighet fra Den nye Solimpuls.

Flere og flere lysarbeidere er i ferd med å gå over i et dypere verdenstjenerarbeide, under Den nye Solimpuls (Solinnstrømning). Når man arbeider under denne innstrømningen, så er man en kanal mellom den åndelige sol i Solens hjerte, og den nye åndelige sol i Jordens hjerte.

Det skal altså gå 6 år … fra jeg fikk mitt indre kall i 2016, til jeg/vi skal legge ut på denne spennende vandringen i 2022, som også er et globalt år 6.

I Kabbalah er det 6. sefirah i Livets Tre – Tiphereth (Skjønnhet), som også representerer – Solen. Plasseringen på treet er midt på Likevektens Søyle. Vi finner også Erkeengel Rafael, i det 6. sefirah. Tiphereth står for hengivelse til det Store Arbeide, hengivenhet for et høyere åndelig formål.

I numerologien symboliserer tallet 6, likevekt og harmoni. Det mest produktive av alle tall. Det symboliserer også foreningen av polariteter. Det er seks stråler på solhjulet og de sammenføyde trekantene; den sekstakkede stjernen representerer også fullkommen balanse. Tallet assosieres med planeten Venus som blant annet symboliserer kjærlighet, skjønnhet og harmoni. Det representerer essensen av det kvinnelige, feminine og medfølende. Tallet liker å være i tjeneste for andre. I Tarot er kort nr. 6 – De elskende. Ubetinget Kjærlighet til Alt og Alle!

Klem, Vigdis