29. mar, 2020

Åndelig Oppstigning i en Ny Tid

Å være et menneske er en reise i livet, en reise i kosmos, med mulighet for ervervelse av fornyet innsikt og forståelse.

Millioner av mennesker skal i tiden fremover ha sin åndelige oppvåkning. Og det er derfor så mange av oss, inklusiv meg selv, har opplevd at den åndelige oppvåkningen og utviklingen, har gått så hurtig at vi nesten ikke har rukket å puste, slik at vi skulle klargjøres for å hjelpe våre medmennesker i deres oppvåkning og utvikling. Dette er et kall jeg sa ja til, før jeg inkarnerte på Jorden.

Det å leve som menneske på Jorden i disse tider, betyr andre utfordringer enn vi noensinne tidligere har opplevd i menneskehetens historie og utvikling. Og et av aspektene i vår utvikling, er at vi må akseptere alt hva vi har opplevd, på godt og vondt … uavhengig av hva andre mennesker måtte mene om det, være seg både indre og ytre opplevelser.

Mange har sikkert opplevd et slikt – før og etter øyeblikk i livet, og det som skjer nå, er akkurat det. Mange av de måtene vi har levd og arbeidet på, alt det gamle og det vi ikke lenger trenger å ta med oss videre og som nå er i ferd med å bli historie, tilhører livet før pandemien. Og livet etter, vil være en helt ny tid, hvor så mye nytt vil åpenbare seg for oss.

Dette er en tid, da menneskene skal forstå deres samhørighet med de indre verdener. Dette er en tid, da menneskene tar en annen form for ansvar for utviklingen, enn de har klart til nå. Dette er en tid, hvor det ikke lenger heter JEG, men VI … da et av nøkkelordene for det vi opplever i verden akkurat nå, er SAMARBEID.  

Som de lysvesener vi er, vil vi mer og mer komme til å vibrere som helhetsvesener, for selv om vi er individer og individualister, blir vi mer og mer en del av helheten. Det er derfor det det er så viktig at vi mennesker inngår i et meditativt fredsarbeidet for Jorden. Det er der de sterkeste lysimpulser kan gå inn i det samlede karmafeltet og være med til å forløse, frigjøre og gi plass for en sterkere impuls av Lysets tilstedeværelse på Jorden.

Å meditere, be for fred, fremme Lyset, om man sitter alene eller flere sammen, er kanskje noe av det sterkeste vi mennesker kan gjøre. Dette er også en tid hvor mange føler seg kallet til å gå inn i et globalt eller internasjonalt fredsarbeidet. Det er et enormt lyskraftfelt, der de aktiveres, når mennesker reiser rundt i verden … ikke for egen vindings skyld, men for å hjelpe der det er behov.

Det er så mange kraftfulle energier til stede på Jorden akkurat nå, som søker å fremme det høyeste gode og den høyeste vilje. Fra de indre verdener, så forventes det alltid at vi skal yte vårt beste.

I denne tiden så skjer det også en stor eksponering av de krystallinske energiene, og vi vil bli mer og mer klare for å la forståelsen om de krystallinske verdener, inngå i vår bevissthet og med tiden også i livet på Jorden. Mange krystallvesener er eksisterende, både i de ytre og de indre sfærer.

Hele den krystallinske verden er likesom menneskene, på vei til å bevege seg inn i en langt høyere frekvens og inn i en ny dimensjon, hvor deres virke vil bli tydeligere … ikke kun for menneskene, men for mange andre.

Det er ikke mulig å eksistere som menneske på Jorden, uten å ha en viss grad av sjelstilknytning, fordi sjelen er med til å ta vare på den menneskelige eksponering, igjennom et liv på Jorden.

Men det er mulig å være menneske på Jorden, uten å være tilknyttet en krystallinsk bevissthet, fordi det er en spesiell sfære å arbeide i, hvor noen er blitt opplært i styre disse kreftene, og andre blir opplært i å skulle eksponere disse, inn i livet på Jorden. Der blir menneskene bedt om å ha en aksept av at utviklingen er mye mer differensiert, enn det er mulig å forklare for menneskene.

Mange mennesker opplever motstand mot forandringer. Motstand mot å gjøre ting, man selv ikke har bedt om, og som kan synes vanskelig og uoverkommelig, der og da. Og i denne tiden må vi erkjenne at vi ikke kan bestemme alt, men vi kan vær og en ta ansvar, og være gode medspillere.

I det øyeblikket vi dedikerer oss til et høyere formål, og ved at vi er en eksponent av vår egen sjel og det formål som er lagt for vår inkarnasjon, så kan vi slippe vår motstand og være til stede i vårt liv.

I det øyeblikket denne lyskraften blir aktivert og eksponert, fremmes utviklingen i henhold til den høyere plan, og menneskene har intet å frykte.

Til et visst punkt, så skal personligheten få lov til å kjenne på litt uro og angst, i forbindelse med pandemien eller andre hendelser, som påvirker oss alle på forskjellig vis. For det handler om at vi skal ha respekt for det som skjer.

Men i den store helhet er angst og frykt barrierer, og de skal vi gi slipp på så raskt som mulig, for de bremser vår utvikling. Jo flere som kan frigjøre seg fra angst og frykt, og leve et liv, hvor den ikke har dominans eller innflytelse, jo mere blir dette angst/fryktteppe gjennomstrømmet av lys … og plutselig har det løsnet grepet, og så er Jorden virkelig på vei i sin oppstandelse, fremfor å bli holdt nede.

Det er ikke det fysiske som holder menneskene nede. Det fysiske kan beveges og utvikles. Det som holder menneskene nede, er angsten og frykten, og ikke noe særlig annet. I det øyeblikket, når menneskene tørr å slippe den og ha tillit til livet og egne muligheter, menneskehetens og Jordens muligheter, kan dette iboende lyset med alle de potensialer som er i det, være med til å fremme veksten på Jorden, så menneskene ikke opplever verken frykt, tvang eller forfølgelse.

Ethvert menneske må være til stede på sin egen utviklingsvei, og der søke å gjøre sitt beste og prøve å slippe motstanden, mot det som blir vist.

Det å være et menneske på Jorden, er enn utfordring. En utfordring som gagner det høyeste gode, den guddommelige plan, som vi mennesker er den del av. Mange mennesker kan føle seg isolert i den ytre verden, men det er og vil alltid være en menneskeskapt forestilling. For både sjel og ånd er alltid iboende, og dermed er du alltid i kontakt med Altet, det guddommelige og selve livet.

Den største oppgaven for menneskeheten i denne tid, er å frigjøre seg fra sine begrensinger …
og de grenser og fengselslignende tilstandene som vi har bygd opp, i og omkring seg selv.
For de fleste av oss kjenner vel til de berømte slørene eller murene, som mange av oss har satt opp og gjemt oss bak, bevisst og ubevisst … for å beskytte oss selv, gjennom forskjellige perioder i livet.

Overalt på Jorden er det en større opprydning på gang, i hvert enkelt menneske, i enkelte land osv. Men også i de politiske partiene, som svaier litt som siv i vinden, hvor de fremover vil bli nødt til å finne ut av hvem de er, hva de står for, hvor de er på vei … for det er ingen tvil om at store endringer er på gang. Mange standpunkter vil skifte … hvor de hører til, og hva som det vil være bruk for i fremtidens samfunn. Grensene mellom partiene skal nok uten tvil rives ned, da vi er nødt til å stå sammen som en enhet, i fremtiden.

Jeg har tillit til at nåtidens og fremtiden barn, vil bygge opp et helt nytt fundament på hvordan samfunnet og verden vil fungere i en Nye Tid. Det er ingen som evner å gå fra en tilstand til en annen, uten at det er en overgang, uten at det er en forberedelse og en opprydning. Og der er vi nå!

Interaksjonen skal fremmes, Lyset skal styrkes, og idealer for en Ny Tids verden skal fremmes.

I den kommende tiden på Jorden, vil flere og flere slør bli trukket til side. Det vil skje glimtvis og som et ledd i en større plan, fordi man fra de indre verdeners side, nøye må iaktta, hvor mye vi menneskene kan romme, uten å slippe vår tilstand av «væren» og vår evne til å fungere.

Menneskeheten er på vei, og hele universet er på vei … og den åndelige oppstigning innebærer et skifte fra en dimensjon eller virkelighetsplan til et annet, og din bevissthet er som et lysteppe, oppbygget av mange fibre, frekvenser og vibrasjoner.

Gi plass for bevegeligheten i livet, for i den ligger muligheten for utvikling.

Gi deg selv muligheten til å leve et balansert liv med kjærlighet, bevissthet, innsikt og visdom.

Livet må mer og mer leves og oppleves innenfra, slik at de indre sanser skjerpes og dermed gir nye opplevelser og ny informasjon, om både det indre liv og det ytre liv for den enkelte og for helheten.

Å leve livet er å si JA til å være en del av helheten, og dele sin helhet med andre.

Jeg vil avslutte med følgende affirmasjon:
«Jeg er lys, kjærlighet og aktiv intelligens. Mitt Jeg, er koden til innsikt. Mitt Jeg er min referanse, punktet i meg, vibrerende lys, kjærlighet og aktiv intelligens. Jeg’et er min væren – Ren væren er Jeg. Jeg’et er min kjerne, mitt universelle atom, evig pulserende, evig eksisterende. Evig Er Jeg – Jeg Er»

Klem, Vigdis