21. mar, 2019

Tekst

«Sammen skal vi leve, hver søster og hver bror. Små barn av regnbuen og en frodig jord.»

Jeg har alltid vært opptatt av mangfold, og i dag (21. mars) er det Verdensdagen for Downs syndrom. En viktig dag for påminnelse om at alle mennesker, er like verdifulle og helt unike vesener på Jord.

Dagen markeres med et enkelt budskap: Alle oppfordres til å gå med to ulike sokker, for å vise at du setter pris på mangfold og at vi alle er forskjellige. At alle mennesker har samme verdi, helt uavhengig av egenskaper og diagnoser. #rockesokk2019

«Husk å elske, mens du tør det. Husk å leve, mens du gjør det.»

Mangfold og gjensidig respekt er viktig, og vi som voksne har et ansvar å lære våre barn, at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. At det er greit å være nysgjerrig og undre seg over mennesker ulikheter og forskjeller. Alle, og da mener jeg absolutt ALLE, skal føle seg sett og anerkjent for den de er.

LA OSS GÅ FORAN SOM GODE EKSEMPLER,
FOR NÅTIDENS OG FREMTIDENS BARN.

Klem Vigdis