27. okt, 2020

Følelser

For å identifisere følelsene dine må du først forstå hva du føler, og velge mellom de fire grunnleggende følelsene: sinne, tristhet, lykke og angst.

Hvis du har tanker om fremtiden og om alt som kan gå galt, sammen med fysiske fornemmelser som en økende hjertefrekvens, spente muskler og en sammenbitt kjeve, vil du kanskje spørre deg selv hva du er redd for. Det er en følelse som er direkte relatert til angst.

Når du har negative tanker om fortiden, og du har en generell følelse av tretthet og utmattelse, med muligheter for å gråte og manglende konsentrasjon, bør du sannsynligvis spørre deg selv hva du har mistet. Dette er en følelse knyttet til tristhet.

Når det kommer til tanker om deg selv eller når dine verdier blir angrepet, sammen med fysiske opplevelser som ligner på angst, for eksempel økende hjertefrekvens og tetthet i kroppen, spør deg selv hvordan du og dine verdier er blitt angrepet. Dette er en følelse som er direkte relatert til sinne.

Når tankene dine er fokusert på hvor langt du har gått, og du har en følelse av ro, og til og med opplever følelser av glede og latter, spør deg selv hva du har oppnådd. Det er en følelse som er direkte relatert til lykke.

Når du har anerkjent og forstått alle dine følelser, må du ta hensyn til noen aspekter for bedre å lære å håndtere følelsene dine.

Prøv å finne ut og forstå opprinnelsen til følelsene, enten det er i deg selv eller andre.

Snakk om dine følelser, ikke prøv å undertrykke eller motbevise dem. Vær direkte om hva du føler i øyeblikket.

Uttrykk dine følelser på en ikke-konfronterende måte ved å bruke en effektiv form for kommunikasjon og si ting som «jeg føler meg sint fordi …» i stedet for «du gjorde meg sint fordi …» uttrykk dine følelser uten å anklage noen, fordi hvis du velger den andre frasen, gir du skylden til den andre personen og gjør svaret ditt defensivt og fiendtlig.

Gjenkjenn den andre sine følelser som legitime, fordi de er like ekte og gyldige som dine egne. Dessuten er det en fin måte å befri deg fra de følelsene på, så du da kan fokusere på å komme til bunnen av problemet.

Ikke reager på emosjonelle utbrudd, og prøv å kontrollere dine egne følelser. Du må lytte og forstå styrken til den andre personen sine følelser, men ikke reagerer følelsesmessig på dine egne, siden det er veldig sannsynlig at det vil bli en eskalering av følelser, og derfor et annet problem for hånden.

Prøv å være rolig og om nødvendig, forlat rommet midlertidig, slik at du kan tenke, roe deg ned og senere planlegge et effektivt svar, i stedet for å reagere automatisk, noe som kan gjøre at problemet forverres.

Bruk symbolske bevegelser, for eksempel unnskyldninger og til og med håndtrykk, da de kan være svært hjelpsomme for å uttrykke respekt og fjerne eventuelle negative følelser.

I svært følelsesmessige konflikter velger du en konfliktoppløsningsmekanisme som omhandler følelser, for eksempel dialogprosesser.


Fire teknikker for å håndtere følelser

Å vite hvordan du håndterer følelser er nøkkelen til å forbedre livskvaliteten din.

Alle følelser oppstår av en grunn, og det er aldri en god idé å undertrykke dem. Det er heller aldri en god idé å la dem ta over kontrollen.

Sinne er en følelse som er vanskelig å håndtere, på grunn av energien den fyller oss med. Det er mange i verden som lar sinne ta over, og som ender opp med å si og gjøre ting som sårer andre. På samme måte kan frykt også ta over og hindre framgang. Begge disse følelsene kan derfor påvirke livskvaliteten vår negativt.

Derfor er det viktig å kunne noen teknikker for å håndtere følelsene våre på en bedre måte.

Vipassana: En teknikk for å håndtere følelser

Vipassana-meditasjon er basert på selvobservasjon.Det betyr «å se ting som de er». I noen kulturer i India er det en måte å utvikle «kunsten å leve» på. Teknikken består av å sette av litt tid til å se seg selv fra et annet perspektiv.

Tanken er at man drar til et fredfullt sted, lukker øynene, og puster dypt inn. Du bør følge nøye med på luften når den trekkes inn i og blåses ut av lungene dine. Neste trinn er å skanne hver del av kroppen din mentalt. Ideelt sett gjøres dette hver dag i noen få minutter. Det er en daglig øvelse som utvikler selvkontrollen.

Virtuelle omgivelser

En annen teknikk for å håndtere følelser består av å benytte seg av virtuelle eller imaginære omgivelser. Denne teknikken innebærer å utsette deg selv for ulike situasjoner som gjør at du føler deg spesielt sårbar. Etter det må du evaluere disse situasjonene og følelsene du følte.

Noen psykologer og institutter har nødvendig teknologisk utstyr for å skape slike situasjoner digitalt. Dette er imidlertid ikke den eneste måten å gjennomføre denne teknikken på.

Hvis du ikke har riktig teknologi tilgjengelig, er det bare å bruke fantasien. Du kan tegne eller beskrive med ord noen av de situasjonene du ikke føler at du har kontroll over. Ideen er å identifisere hva som utløser den følelsesmessige reaksjonen. Deretter må du forsøke å forstå følelsene som oppstår, hvorfor de oppstår, og hvordan du kan kontrollere dem.

Kunstpsykoterapi

Kunstpsykoterapi er mye mer enn bare en trend. Det har faktisk eksistert i lang tid. Kunstpsykoterapi består av å bruke forskjellige kunstneriske uttrykksmåter for å uttrykke følelsene dine og oppnå emosjonell balanse.

Dette er en av de mest effektive teknikkene for å kontrollere følelser, fordi den oppfordrer til følelsesmessige uttrykk gjennom kreative kanaler. Man må først tenke gjennom sine egne følelser, før man kan uttrykke dem gjennom skriving, maling, skulpturering eller en annen form for kunst. Når man praktiserer kunstpsykoterapi jevnlig, vil det hjelpe til med å utvikle selvkontrollen.

Egenvurdering for å håndtere følelser

Mangel på kontroll over følelsene er vanligvis forårsaket av mangel på selverkjennelse og egenverd. Vi føler oss stresset fordi vi har en tendens til å be oss selv om for mye, og fordi vi straffer oss selv for feilene vi gjør i stedet for å fokusere på det positive. Dette stresset gjør oss mer sårbar for elementer som kritikk, likegyldighet og krevende situasjoner.

Det er en god idé å evaluere seg selv ukentlig eller månedlig. Det handler imidlertid ikke om å identifisere alt vi gjorde galt den siste uken eller måneden. Målet er å identifisere hvor vi oppnådde suksess, og hvilke grunner vi kan ha til å gratulere oss selv. Denne enkle øvelsen hjelper deg med å få et mer positivt selvbilde, som igjen gjør deg følelsesmessig smartere.


Disse teknikkene for håndtering av følelser er dessverre ikke magi. Du kan imidlertid begynne å se endringer i livet dersom du begynner å bruke dem. De kan hjelpe deg med å lære å håndtere følelsene, og dermed forbedre livskvaliteten din.

Kilde: Utforsk Sinnet