8. okt, 2020

Femtedimensjonens språk

Hvorfor du bør lære femtedimensjonens språk

Du er kanskje ikke klar over hvor sterkt språket påvirker det som skjer i livet ditt. Hvilke historier forteller du når du snakker med deg selv og andre? Hvilke mønstre forsterker du? Mange er blinde for hvordan vi gjennom gjentakelse styrker de historiene vi tenker på, og de historiene vi forteller. Det er derfor det er så viktig å lære hvordan du kan skape og holde deg i femtedimensjon ved bevisst å velge hva du sier.

For å si det klarere: Det du fester oppmerksomheten på, styrker det du ønsker deg, og skaper mer av det samme (det du virkelig ønsker deg). Språket er en sterk og viktig nøkkel til å skape bedre mestring på alle plan. La språket være åpent, uten preferanser eller fordommer, slik at du kan snakke femtedimensjonens språk.


Noen bestemte råd

Som en begynnelse kan du legge merke til hvilke verb og tider av verbet du foretrekker. Deretter anbefaler jeg deg å slutte med begreper som «sprøtt», «forhåpentligvis» eller «underlig», som innebefatter uventede (og ikke normale) resultater.

Ordet «merkelig» har også en negativ klang som føles og lyder destruktivt eller skadelig. Vurder om du kan legge bort slike vanlige ord, og erstatte dem med ord som ikke har noen ladning. De følgende setningene kan hjelpe deg med dette:

* Heldigvis gå vi fremover.
* Det var så interessant.
* Jeg er glad for at vi går inn i det …
* Jeg er takknemlig over å oppleve …
* Jeg synes det er herlig å være …
* Jeg er lykkelig for å …

«Lær deg til å gi uttrykk for ikke-polaritet, slik at det blir enklere for deg å være i femtedimensjon. Det er et viktig og nødvendig skritt at du velger å endre måten du snakker på.»


Unngå språkbruk som låser deg

«Jeg må …», er trolig den største synderen blant språkvaner som vil holde deg fastlåst i tredjedimensjon. Du «må» aldri noe som helst. Du har alltid et valg. Du liker kanskje ikke konsekvensene, og du har kanskje et press fra kulturen eller familien for å gjøre bestemte ting, men det finnes alltid et valg! Bestem deg for å kutte ut denne setningen fra alt du sier og tenker. Det vil hjelpe deg til å bli værende i femtedimensjon.

Ved å bruke en «må»-setning styrker du alle som tar makt over deg. Når du bestemmer deg for at du ikke lenger skal si: «Jeg må …», fristiller du deg. Du «må» ikke hente datteren din klokka fire. Du velger å gjøre det. Så snart du tar ansvar for din egen verden, oppretter du en grense rundt deg, som ingen kan overskride. Det betyr at ingen kan såre deg, med mindre du «lar» han eller henne få gjøre det. Hvordan lar du noen såre deg? Du går inn i et forhold, skaper forventninger … og så svikter de deg!

Hva skal du gjøre når dette skje? Svaret er enkelt. Du føler krenkelsen. Du anerkjenner at du er blitt såret. Du bekrefter deg selv ved å legge merke til forventningen (som skaper krenkelsen) og skuffelsen (følelsen etter at forventingen brast). Du eier begge. Deretter er du glad i den andre personen likevel. Eller du bestemmer deg for at forholdet til vedkommende er over. Uansett er det du som har styringen. Du er den som tar beslutninger.

En annen setning som virker like nedbrytende er: «Jeg vil heller dø (eller spise møkk) enn å vaske toaletter.» Det som ligger i denne setningen, er at du heller vil gjøre noe forferdelig eller negativt enn å utføre en bestemt oppgave. Bare si at du «helst vil slippe», og dropp den fargerike metaforen.

Når du unngår denne typen setninger, kan du virkelig bli mer kjærlig og aksepterende overfor deg selv og andre. Du fornekter ikke følelsene. I stedet bekrefter du dem ved å gi dem en stemme – bare tre ganger og ikke mer. Så velger du nye ord. Bestem deg for at dualitet ikke er noe negativt, bare et valg. Vi velger å bli femdimensjonale. Det er ikke fordi polaritet er noe negativt eller galt, men fordi vi har utført alt vi bestemte oss for å gjøre i eksperimentet med polariteter, og vi ønsker ikke lenger å oppleve ytterpunktene.

«Når du bruker femtedimensjonens språk, vil det gi deg mulighet til å endre oppfatning av hva som er mulig.»


Kraftord som kan erstatte dagligspråket

Lytt nøye til de ordene folk bruker, og til din egen indre dialog. Legg merke til hvor ofte du bruker begrensende språk for å avgjøre hva du kan og ikke kan gjøre. Her kommer noen beskrivelser av språkvalg som enten kan begrense deg eller styrke deg:

Dagligspråket * Kraftfulle ord

Jeg kan ikke * Jeg vil ikke (ja, det er ditt valg – ta det!)

Jeg bør * Jeg velger

Det er for vanskelig * Jeg velger å gjøre det morsomt

Det er ikke min feil * Jeg tror jeg er ansvarlig. Hvordan kan jeg bidra til å rette opp i dette!

Utfordringer * Muligheter

Hvorfor meg? * Gud må vite noe jeg ikke vet, for jeg vet jeg bare får saker jeg kan håndtere

Det er et problem * Det er en mulighet

Det er for smertefullt * Jeg lærer å hanskes med det

Livet er en kamp * Livet er et eventyr

Hvis bare * Neste gang skal jeg velge annerledes

Hva skal jeg gjøre * Bare still opp!


Å være nærtagende

Ingen kan fornærme deg uten at du går med på det. Av og til gjelder det dine kjære, som du er glad i og respekterer. Du vil gjerne at vedkommende skal være perfekt, men han eller hun er ikke det. Av og til gjelder det slektninger eller en bekjent. Ville det ikke være deilig om familien din alltid ga uttrykk for hva de virkelig mener? Du ønsker kanskje at de skal være perfekte. Men aksept er den ideelle reaksjonen. I familien din, hvis det er partneren din det dreier seg om, bør du si i fra. Du kan være glad i dem likevel.

«Så snart du tar ansvar for din egen verden, oppretter dy en grense rundt deg som ingen kan overskride.»


Foreta endringer setning for setning

Kutt ut disse ordene fra tredjedimensjon * Bruk disse ordene for å bli i femtedimensjon

Jeg må (er tvunget til) * Jeg velger, jeg foretrekker, jeg er glad for å

Jeg vil ikke, jeg kan ikke, jeg burde * Jeg velger, jeg oppdager, jeg liker

Sviktet * Jeg opplever et tap, nå er det mulig til å forstå

Rett * Jeg støtter retten din til å tro det, så lenge du har glede av det (underforstått: Jeg hevder retten til å gjøre det samme)

Rett og galt * Jeg betrakter det som et valg

Galt * Dette liker jeg ikke akkurat nå

Like, mislike, hate * Beslutte å like noe akkurat nå, selv om det er en ny ide, enten det passer eller ikke

Sannheten er (hvem sin sannhet?) * Det som fungerer for meg

Godt * Kult, herlig, storslagent, fabelaktig

Dårlig timing * Ikke ennå, guddommelig timing

Dårlig erfaring (alt mulig) * Interessant erfaring

Bedre * Fascinerende, interessant og innbydende

Hvorfor? (trangt) Hvem gjorde det? Hvordan skjedde det? Når skjedde det? * Jeg lurer? (åpent), Hva skjer? (åpent)

Jeg vet ikke * Det er nyttig å vite, jeg velger å vite, jeg velger å finne ut av det, jeg kan se på det, jeg tror

Merkelig * Rart, fascinerende, interessant, komplekst og vidunderlig

Slik er det bare * Jeg har oppdaget at

Sprøtt * Interessant, uvanlig og fantastisk

Jeg forstår ikke * Jeg velger å forstå, jeg vil finne ut av det

Best/god * Fordelaktig, tiltrekkende og verdt å legge merke til

Lekser * Anledninger


Hvordan du stiller spørsmål

Venn deg til å undersøke spørsmålene dine. Når du vurderer om noe er positivt eller negativt, setter du det i bås. Dette holder deg fast i tredjedimensjon.

I femte dimensjon er ingenting enten positivt eller negativt. Å sette positive eller negative merkelapper på mennesker, hendelser og tanker, begrenser dem. Kan du snu deg vekk fra noe uten å bedømme det? Tenk på noe nøytralt, som fargene på regnbuen. Er den ene fargen bedre enn den andre? Nei. Enkelte farger passer bedre sammen med andre. Enkelte farger kan klinge harmonisk med alle farger under alle omstendigheter. Dette er et godt utgangspunkt.  

Valg er nøkkelen til å forstå femtedimensjon. Valg representerer den utgaven av virkeligheten som sier at du ikke lenger er et offer – når du bestemmer at du ikke «må» noe. Når du forstår dette, vil du stille visse typer spørsmål på bestemte måter som ikke gjenspeiler polaritet. I stedet for å spørre: «Hvorfor skjedde dette?», eller: «Hvem gjorde dette?», eller: «Når skjedde dette?», kan du spørre: «Hva er det som skjer?» Spørsmål som baserer seg på hvem, når, hvor og hvorfor, vil garantert holde deg i polaritet. Dette skjer ved at du innhentet informasjonen som gjør at du kan sette svaret i bås, og løse det med egoet. Bare spørsmål med «hva» eller «jeg lurer på» er åpne nok til at du kan få all informasjon. Når du legger merke til hvordan du spør, kan du til din overraskelse få tak i mye mer informasjon som bare ventet på å bli bevisst fir deg!

Når du bruker hjertet å ta beslutninger med, hedrer du både tankene og følelsene. Dette gjør at du kan bekrefte observasjonene dine og velge klokt!

Kontakt med det høyere selvet

Når du bestemmer deg for å stille spørsmålet: «Hva er det som foregår?» for å innhente informasjon, vil du oppdage at det femdimensjonale jeget ditt kan utfolde seg. Englene og veilederne vil at du skal bruke det høyere selvet, og de kan ikke gjøre det for deg. Tro det eller ei, men de vet ikke alltid! Dette er grunnen til at det høyere jeget ditt i femtedimensjon er svært viktig i denne prosessen.

Når du lærer å bruke verktøyene som hjelper deg til å få vite det du trenger, vil du alltid bli værende i femtedimensjon. Det viktigste verktøyet er hjertet. Det kobler seg på det høyere selvet på en lett og elegant måte.


Spådomsverktøy

Vanligvis er spådomsverktøy som pendler og muskeltesting nyttig, for de hjelper deg til å fristille deg fra egoet. Men pendelen kan ta feil! Og ærlig talt er den ikke like nyttig som forbindelsen til det høyere selvet. Når du har utviklet denne ferdigheten, kan du avgjøre om du handler eller reagerer på en tredimensjonal eller femdimensjonal måte. Spør alltid hver eneste dag. Gå ikke ut fra at du vet. Når du går ut fra at du vet svaret på noe, er du i egoet! Sjekk alltid ned det høyere selvet. Det handler om ydmykhet, som gjenspeiler i hvert eneste øyeblikk at du er ny, unik og annerledes. Av denne grunn bør du ikke spørre om handlinger for morgendagen som du kan vente med å avgjøre til dagen etter.


Fornuften eller det høyere selvet? Hvorfor ikke begge deler?

Når du lærer å bruke det høyere selvet, blir du som et barn ved at du er villig til å vurdere alle muligheter. Det betyr også at du gjennomgår prosessen med å tenke logisk gjennom valgene, slik at hodet er tilfreds med at du har gjort det grundig.

Hvorfor skal du gå igjennom en tankeprosess hvis du kommer til å gjøre det som det høyere selvet sier? Du trenger ikke å lytte til fornuftens stemme. Det er derimot svært nyttig å gjøre det. Når du tar deg tid til å vurdere ulike muligheter, eller foreta noen undersøkelser, kan du oppdage at du dermed får tak i informasjon du ikke visste om. Undersøkelsene utvider det egoet kanskje ikke vet, og hjelper deg som menneske til å tre inn i kraften din. Å fastslå menneskelige data virker svært jordende. Selv om du velger en handling som ikke er basert på fornuft, men på veiledning fra det høyere selvet, utfører du en villet handling for å bli værende i femtedimensjon.

Etter å ha lyttet til fornuften er du klar til å ta en beslutning, for du har gode valgmuligheter foran deg. Du har tilfredsstilt hodet. Når du stiller spørsmål til det høyere selvet på dette punktet, tilfredsstiller du både egoet, hodet og hjertet. Egoet og hodet har fått deg så langt i livet, og inn i åndeligheten din. Det er nesten umulig å ignorere dem nå. Men når du bruker dem til å vurdere ulike muligheter, og deretter spør det høyere selvet, slipper du unna den indre krigen. Egoet er blitt hørt, akkurat som et barn som maser om svar. Når det høyere selvet er blitt spurt, er diskusjonen over. Du trenger aldri å tvile på deg selv igjen. Du kan velge å følge det høyere selvet.


Integrering

Når du forener egoet og det høyere selvet, kan du utvikle en vilje – Guds vilje – inni deg. Dette arbeidet er aldri gjort før, og du har fått oppdraget. Er du klar for det? Hvis du vil ta deg tid til å nå dette ene målet, kan ingen skuffe deg igjen, verken lærere, venner eller andre! Du kan selv bestemme handlingene dine ut fra den informasjonen som gjelder i øyeblikket. Du la kanskje merke til at jeg ikke sa «sannheten». Det er fordi det ikke finnes noe «sannhet». Sannhet er noe som alltid er avhengig av omstendighetene, og som innbefatter det spesifikke øyeblikket. Akkurat nå kjenner du kanskje sannheten i en situasjon, og det er absolutt verdifullt. Men husk at det ikke finnes noen «offisiell» sannhet i femtedimensjon. Det er fordi sannhet forutsetter det motsatte, og det finnes ikke i femtedimensjon.

Du kan til og med ta en «blindtest» på deg selv ved å be en venn om å merke ett svar med «A», og det andre valget med «B». du kjenner ikke engang svaret når du spør det høyere selvet: «Er det til mitt høyeste og beste gode å gjøre ‘A’?» «Er det til mitt høyeste og beste gode å gjøre ‘B’?» Husk bare at når du arbeider med det høyere selvet, må du alltid sørge for å spørre: «Høyere selvet, er det til mitt høyeste og beste gode å (fyll inn tomrommet)?» Det er fordi du ikke ønsker noen annen energi til å svare på dette spørsmålet. Du ønsker bare det høyere selvet å svare.


Inspirasjon og utdrag fra boken
«Den Femte Dimensjon»