25. sep, 2020

Våre Sirianske brødre

Dette maleriet ble malt ut ifra en inspirasjon om, hvordan vi hele tiden mottar hjelp fra våre rombrødre (og søstre) på Sirius.

Ifølge inspirasjonen har det dannet seg en matrix (matrise) rundt planeten vår. Et geometrisk, krystallinsk nettverk av Kristus-bevissthet, som har vært aktiv siden tiden rundt Atlantis.

På et tidspunkt oppsto det en alvorlig krise i forbindelse med Jordens bevissthetsutvikling. Ifølge beregningene sto Jorden overfor et stort kvantesprang. Sirianerne gjorde klart et stort bemannet romfartøy og 8 små ubemannede luftfartøyer av typen «flygende tallerken», og forholdt seg avventende.

Da situasjonen så mest kritisk ut, fikk Sirianerne tillatelse fra det Galaktiske Råd, til å stasjonere det store romskipet rett utenfor Jordens bevissthetsmembran.

De 8 små fartøyene ble plassert på de 8 toppunktene til stjernetetraederet, som er innskrevet i Jorden. En enda større stjerne tetraeder omslutter Jorden, høyt over overflaten. Punktene representerer planetens chakrasystem. Fra det store romskipet utsendes et gigantisk laserlys som vi ikke kjenner til, her på Jorden.

Lyset gikk inn i Nordpolen og traff et fartøy, som var utplassert her. Herfra gikk lysstrålen, som til sist brakte informasjonen videre til andre fartøy, som var utplassert på Sydpolen.
Lyset gikk inn i Jordens midte, og ble fordelt ut over hele planeten.

Dette universelle «lysets språk» inneholder koden til å transendere den tredimensjonale tankeformen, gjennom det Høyere Selv. Disse geometriske symbolene omslutter også vår fysiske kropp som en lyslegeme (Merkaba), og kan brukes til mange helbredende og bevissthetsfremmende formål.

Den guddommelige blåkopien vil gradvis føre oss inn i en tidsalder, hvor Guds vilje er kjent.

Birgitte Fich - fichart@webspeed.dk