22. sep, 2020

Riktig God Høstjevndøgn

SEPTEMBER & HØSTJEVNDØGN

Tid for takknemlighet!

22. september 2020 er det høstjevndøgn.
På engelsk heter jevndøgn «equinox», og på latin betyr det «Lik natt».

På høstjevndøgn skinner solen rett på ekvator og dag og natt er omtrent like lange med rundt 12 timer natt og 12 timer dag.

Vi her i nord sier farvel til sommeren som nå er på hell.  På Nordpolen markerer høstjevndøgn starten på 6 måneders mørke, mens på Sydpolen markerer det starten på 6 måneder med mer dagslys.

Denne dagen er lys og mørke er i balanse, men mørket vil vokse fremover.

Naturen skal gjennom sin årlige hvileperiode og leverer resultat av sin fruktbarhet og overflod.

Dagene rundt høstjevndøgn er derfor en fin tid for feiring, takknemlighet, hvile og ettertanke.

Tid for innhøsting av det man sådde om våren.

Vi spiser det vi har høstet.
Det er tid for lam, fårikål og viltgryter og vi har oktober festivaler hvor vi drikker vin og øl (laget av druer og korn som har blitt høstet inn). I Amerika holder de tradisjonen i live med «Thanksgiving», selv om denne ikke feires før 23. november.


4-talls symbolikk & de 4. krysnings-punkter

Jevndøgn varsler høst som tikker og går frem til vintersolverv i desember. Som igjen strekker seg frem til vårjevndøgn, som etterfølges av sommersolverv. Slik bygger disse 4 astronomiske sykliske hjørnesteinene årstidene år etter år inn i uendeligheten.

I løpet av ett år så går jorden gjennom 4 balanseringer.

Vintersolverv, 21-22. desember.
Varer i 13 uker, eller 3 måneder

Vårjevndøgn, 21-22. Mars.
Varer i 13 uker eller 3 måneder

Sommersolverv, 21-22. Juni.
Varer i 13 uker eller 3 måneder

Høstjevndøgn, 21-22. September.
Varer i 13 uker eller 3 måneder


I kalenderen vår som fungerer som plattform for måling av tid, består også et kalenderår av 13 x 4 uker. (4:4) 


I Numerologi symboliserer tallet 4 fysiske fundamenter, de 4 himmelretninger, de 4 årstider, verden, jorden, grunnleggelse, stiftelse, og det å bygge opp og etablere strukturer. Derfor feires jordens dag den 22.04. hvert år (4:4), og OL og VM arrangeres hvert 4. år.

Dette finner vi også gjenspeilinger av i kristendommen med de 4 kirkeritualene:
1-dåp, 2-konfirmasjon, 3-bryllup og 4-begravelse. Det gjenspeiles også i en Numerologisk analyse hvor vi gjennom livet går gjennom 4. utviklingstrinn.

Kilde: Numerologens Verden