18. sep, 2020

All energi er i bevegelse

Hva Er Energi?

Energi er universets livsblod – det er den kraften vi er skapt av og arbeider med daglig.

Energi er både kosmisk (eller universell) og intern av beskaffenhet, noe som betyr at den oppstår fra kilden til all væren, og at den er ubegrenset i omfang og bruk.

Forestill deg at det finnes en usynlig livsstrøm, eller essens, som er opphav til alle former for liv – eterisk, materielt eller annet. Energi er ikke noe vi er nødt til å samle opp; den er alltid tilgjengelig for oss, den er drivkraften som holder livet vårt i gang.

En interessant side ved energi er at den former ønskene våre. Hvis du er trett i kropp eller sinn, vil du kanskje føle at du har lite energi til overs. Og tilsvarende: Hvis du føler deg full av liv og er engasjert, føler du deg kanskje energisk og klar til handling.

Men den kilden vi tapper energi fra, er uforanderlig og alltid tilgjengelig som en stabil ressurs. Det er ønskene dine – intensjonen din – som avgjør hvordan du vil utnytte den energien som du er en del av, til din fordel. Hver eneste celle i kroppen din er født av energi. Sjelen er energi. Den fysiske kroppen er energi. Steinene er energi. Planetene er energi. Alt er energi som ganske enkelt pulserer, beveger seg og blir brukt i varierende hastighet.

Hver eneste en av oss har et «energetisk legeme», som består av lag av subtil energi som er generert av den fysiske kroppens kjertelsystem. Den subtile energien er usynlig, men vi kan fornemme den via følelsene våre. Det er vår egen vilje, ønskene våre – den innerste kjernen vår – som avgjør hvordan vi utnytter og kommuniserer med energien: det materialet vi er skapt av.

Å forene seg meg energi

Lukk øyene dine, så du kan forestille deg at kjernen i ditt vesen er en stille puls.

Denne indre pulsen er kosmisk av natur. Legg hånden over hjertet, og kjenn om du kan innstille deg på den og føle den. Den er din kilde og den intelligensen som styrer livet ditt. Den indre pulsen din er ren energi, og det er du som er sjefen for denne energien. Når du bevisst innstiller deg på den, på denne måten, oppretter du en direkte forbindelse med ditt høyere vesen – med sjelen din. Du oppretter også direkte forbindelse med kosmos.

Den indre pulsen din er den eksistensen, den ene, som motiverer, bestemmer, leder og erfarer livet ditt. Denne pulsen er deg.

Å fornemme energi

Selv om energi tilsynelatende er både usynlig og uhåndgripelig, kan den oppleves på håndgripelige måter. Forsøk dette: Gni hendene kraftig sammen og trekk dem deretter langsomt fra hverandre. Kan du føle en slags støtpute mellom hendene, som en usynlig ball?

Lek med energien, beveg hendene dine mot hverandre og trekk dem fra hverandre. Legg merke til hvor langt du kan tøye energien og trekke den sammen. Hvordan føles energien? Er den varm, prikkende eller kjølig? Alle opplever energi på forskjellige måte. Det finnes ingen fasit på hvordan du skal oppleve den.

Oppmerksom bevissthet

En annen måte å oppfatte energi på er å utvide den oppmerksomme bevisstheten din. Lukk øynene og forestill deg at sansene dine kan strekke seg flere hundre elle tusen meter ut fra kroppen din. Det kan være til hjelp om du begynner å konsentrere deg om dette ut fra ditt eget senter (omkring hjerte) og deretter føler at energien din utvider seg og strekker seg utover.

Mens dette skjer, legger du merke til hvordan kroppen din reagerer. Fanger du opp noen budskap? Er energien kjølig eller varm? Opplever du intensitet eller mykhet i det du føler? Blir du begeistret over den evnen du har til å utforske så uanstrengt?

Fanger du opp bestemte følelser eller fornemmelser mens du strekker energien din utover? Fornemmer du de generelle tilbakemeldinger der ute i atmosfæren? Opplever du dem som positive eller negative? Hvordan ville du beskrive dem hvis du skrive om den energien du opplever?

Å være i stand til å tolke eller lese energi på denne måten, er en ferdighet du kan tilegne deg gjennom anvendt praksis. Det er et verdifullt virkemiddel du kan benytte i hverdagen.

Å fange opp energi som kommer din vei, ved at du åpner deg for å møte den, betyr at du er forberedt på og klar for alt det som kosmos leverer. Når du først begynner å bli oppmerksom på den energien som er tilgjengelig for deg, kan alle slags ønsker lett oppfylles idet du arbeider med den nåværende og den kommende energiens flo og fjære.

DiamantLyset
Vigdis

Utdrag og inspirasjon fra boken
«Kosmiske Budbringere»