15. sep, 2020

Finn Frem i Femtedimensjon

12. juni 2019 skrev jeg et blogginnlegg «En oppvekker i femtedimensjon», med inspirasjon og utdrag fra boken – Den Femte Dimensjon. Gjerne les dette innlegget først, hvis du ikke har lest det eller du vil ha en oppdatering på hva jeg skrev. Dette kapitelet jeg nå skal dele fra, er et meget viktig kapitelet på vår reise til å virke i femtedimensjon. Klem Vigdis

Å bli femdimensjonal er annerledes enn noe annet du har gjort før. Her er intensjonen din helt avgjørende. Du kan ikke komme inn på dette området uten en styrt handling. Når du begynner å undersøke og utforske, får du selvfølgelig nok informasjon til å bruke viljen og be om hjelp til å bli femdimensjonal.

Du har et ansvar for å være helt ærlig med deg selv. Dette er vanskelig. Det omtales ofte som skyggearbeid. Det betyr at du ber vennene om å fortelle deg sannheten. Det betyr at du tar imot alle kritikk med en takk og en fast beslutning om å komme til bunns i klagen! Det betyr at du er glad i deg selv likevel, uansett hvor ufullkommen du er. Det betyr at du er villig til å forandre deg. Det betyr at du ikke trenger å forsvare deg. I stedet bestemmer du deg for å lære av kritikerne, og at du er ferdig med å lyve, og ferdig med alle gråtonene. Når du gjør dette, forsterker du også løftet om å gi deg selv ubetinget kjærlighet.

ETIKK MED FORSTÅELSE
Du kan ikke være i femtedimensjon uten etikk. Samtidig trenger du ikke egentlig etiske retningslinjer i femtedimensjon, for du har ingen motivasjon for å oppføre deg dårlig der.

Hva er egentlig etikk? Det betyr at du er villig til å la ord, tanker og handlinger være samstemte og formidle det samme budskapet. Mens du svinger mellom dimensjoner, er etiske retningslinjer et hendig begrep å holde seg til, for det kan hjelpe deg til å stabilisere den du egentlig er.

Når du bestemmer deg for å gjøre det «rette» fordi du er redd for å bli tatt, betyr det at du beveger deg mot femtedimensjon, men det fører deg ikke inn i femtedimensjon. Når du velger å følge etiske retningslinjer (på grunn av normer, og ikke frykt for å bli oppdaget), kan dette føre deg inn i femtedimensjon. Når du beslutter deg for å følge etiske retningslinjer og gjennomfører dem, kommer du i femtedimensjon. Du blir værende i femtedimensjon når tanker, ord og handlinger stemmer overens. Sørg for at det du sier, tenker og gjør, er «på linje» og samstemt, så holder du deg femdimensjonal. Når du beslutter deg for å gjøre noe uten ytre motivasjon, velger du ut ifra glede.

Et av de viktigste tegnene på femtedimensjon er denne vidunderlige energien der vi bryr oss like mye om andre som om oss selv. Dette er også noe som kan læres og tas i bruk. Hvorfor ikke? Det beriker livet ditt og garanterer at du også hjelper minst ett annet menneske. Tenk på hvilke forandringer dette ville føre til i verden hvis alle slags utvekslinger medførte at begge partner sørget for at den andre hadde det bra.

TREN PÅ AVVISNING NÅR NOE IKKE PASSER FOR DEG
Venn deg til å avvise alt som ikke passer for deg, eller ikke passer til den du er. Du trenger ikke å si at det er noe negativt eller galt med personen eller situasjonen. Det «passer bare ikke» for deg. Gjør det ikke personlig. Si heller: «Jeg forsvarer retten din til å gjøre dette eller tenkte slik, selv om jeg ikke vil gjøre det.»

La oss begynne med hvordan du vanligvis fungerer. Det typiske er at du følger med på hva som foregår, og innimellom er du med på å kontrollere situasjonen og omstendighetene. Hva om du bevisst kunne begynne bare å observere, uten å handle eller reagere? Hvis du kan klare dette, vil du gi deg selv tid til å finne ut om det som foregår, passer for deg. Du kan bli fristet til å bedømme en situasjon eller plassere situasjoner eller mennesker i bås på en bestemt måte. Men når du observerer uten å reagere eller kontrollere, får du avgjort om noe passer for deg.

Dette kan virke ubetydelig, men det er viktig å forstå forskjellene. Passer / passer ikke er en ikke-nedsettende og ikke-dømmende måte å oppleve utgaver av virkeligheten på, uten at du går inn i dem. Virkningen er svært sterk. Du kan da bevege deg fra tredjedimensjon til femtedimensjon mens du fortsatt er engasjert i tredjedimensjon. Du er nå blitt flerdimensjonal!

Slik virker selvobservasjon. Når du legger merke til at du fester oppmerksomheten på noe, trekker du deg litt tilbake og registrerer hvilke følelser du har for det. Så lenge du er opptatt av å overvåke det, har du kontroll over det. Med litt oppmerksomhet på deg selv kan du begynne å kople ut kontrollen og bare begynne å legge merke til det. Da er du klar til å observere om dette passer for deg! Hvis hodet begynner å engasjere seg i «reaktive» følelser og tanker, er du kommer inn i kontrollmodus igjen. Klarer du å legge merke til følelsene og tankene dine, og deretter tillater deg å avgjøre om de passer til det du observerer, kan du klare å bli værende i femtedimensjon uten å engasjere deg i tredjedimensjons reaksjoner! Dette er en svært sterk måte å leve på.

Når du kommer til beslutningsfasen, og du vurderer om situasjonen passer for deg eller ikke, vil denne ubesværede beslutningen forankre deg i femtedimensjon.

VEIVISERNE
Veiviserne er ledere og kjennere, og de finnes rundt deg på alle kanter. De er med på å avdekke sannheten og bringe den frem for offentlighetens øye, der mange kan dra nytte av denne kunnskapen. Veiviserne har ikke som oppgave å si: «Følg meg!». Veiviserne oppfordrer alle til å bruke egenskapene sine og bli den beste utgaven av seg selv. De sier egentlig: «Tro ikke på meg. Spør den indre veiledningen din.» Det er en slik lærer du kan stole på. Alle lærere som sier at du skal følge dem, og deretter forventer at du bare gjør det de sier, er fortsatt i egoet. De er ikke til å stole på.

En veiviser kan være kunnskapsrik, eller en som mediterer, en kanal, en veileder eller bare et svært åndelig vesen som er blitt inkarnert på Jorden for å hjelpe sjeler til å finne frem her. Det finnes veivisere, og det finnes mestere. Av og til vil mestere trykke på veiviserens knapper. Dette er for å anspore veiviserne til å utvikle sin egen mestring! Men alle samarbeider om ett mål, og det er at alle kommer til femtedimensjon.

Oppsøk lærere som stimulerer deg til å utfordre dem, og ber deg om å finne ut for deg selv om det de lærer bort, er bra. Det betyr ikke at du åpnet skal latterliggjøre eller håne læreren, men at du tar for deg det som blir undervist, og utforsker det i deg selv. Så spør du: «Virker dette for meg? Er dette til mitt høyeste og beste gode? Er dette den sannheten jeg søker?» Det finnes høyst anerkjente lærere som kan gi deg falsk lærdom. Ditt ansvar er å avgjøre forskjellen, og hedre den indre visdommen din.

VOKTERNE
Hvis du er en vokter, er du beskytter og ledsager for svært høye sjeler som har et viktig arbeide å utføre. Oppgaven din er bare å stille opp og være vokter for de nye lærerne. Du «passer på» andre hellige sjeler som hjelper til med å bane vei for menneskehetens nye familie. Du trenger ikke å «gjøre» noe, men likevel er jobben like viktig. Du trenger ikke å gå gjennom de samme intrigene som alle andre. Livet ditt er jevnt og begivenhetsløst. Du lever produktivt og rikt, men har likevel ingen bestemte ambisjoner, mål eller krav – annet enn å stille opp.

GREIT – MEN HVA MÅ JEG OPPGI?
Du har sikkert en eller flere ganger sagt at du ikke er villig til å oppgi visse sider ved livet ditt i tredjedimensjon, slik som mat. Tenk på hvor mye du har endret deg siden du var barn. En seksårings favorittrestaurant kan være en av de mange hurtigmatkjedene. Når han eller henne blir voksen, kunne de aldri drømme om å imponere kjæresten sin med en hurtigmatrestaurant. I stedet kjenner de gledene ved å spise på et fint sted.

Du vil bli fornøyd når du har gjenskapt virkeligheten din etter ønskene og mulighetene til en som lever i femtedimensjon. Etter hvert som vi utvikler oss og oppgir de gledene vi nå er tiltrukket av og nyter, vil vi oppdage langt rikere, mer meningsfulle og gledelige opplevelser og strukturer. Disse vil sørge for at både andre og vi selv blir mer tilfredse. Dette er et viktig poeng. En av de endringene du vil oppleve, er at du ikke kan være tilfreds med mindre den andre også er det.

Så hva kan du oppgi? Usunne vaner. Legg merke til den maten du spiser, og kjøp økologiske varer når det er mulig. Du vil merke når og om du er klar for å gå over i et sunnere kosthold.

Å SMELTE SAMMEN LIV
Mange av dere opplever plutselig og uventet visse tidligere liv som kan ha endt forferdelig. Dere besøker dem igjen og gjentar noe som var en spesielt vanskelig opplevelse.

Vi kan bære med oss frykt fra liv til liv, og det kan holde oss fastlåst i hjelpeløshet. Når du har fått kunnskap, er du fri. Det viktige her er at det er lettere å tre inn i guddommeligheten din når du har fått disse innsiktene. Tidslinjene smelter sammen og danner en ny virkelighet som ikke er fylt med så mange feiltrinn.

I starten kan overgangen fra tredje- til femtedimensjon være så humoristiske at du må le. Du innser endelig at det som utgjorde liv og død, av og til ikke er det. Og du oppdager at den personen eller den salen du var reddest for, det som har hatt det sterkeste strupetaket på deg, rett og slett er den overbevisningen du har hatt med deg. Da kan du lekent si: «Puff! Du er borte!», og se at personen eller saken har mister taket de hadde på deg.

BALANSERING AV DET MASKULINE OG DET FEMININE I FEMTEDIMENSJON
Ideelt sett streber menn og kvinner etter å utvikle det balanserte jeget, som er det fulle uttrykket for det guddommelige feminine og det guddommelige maskuline i begge kjønn. Det formidles gjennom de fysiske uttrykkene for medfølelse og mottakelighet på den feminine siden, og uttrykkene for balanse, orden og kraft på den maskuline siden. Alle blir kallet til denne balansen, og vi vil fortsette å treffe på alle disse aspektene helt til vi har oppnådd mestring gjennom denne balansen.

I femtedimensjon kan uttrykket ditt enten være innadvendt eller utadvendt, avhengig av situasjonen og behovene i øyeblikket. (Tenk på menn som tar seg av barna, og kvinner som betjener maskiner.) Dette gir deg enorm fleksibilitet. Forestill deg at du er i stand til skifte mellom en maskulin og en feminin måte å være på, avhengig av personen eller den situasjonen du befinner deg i. Kvinner og menn har gjort dette nesten spontant i ganske lang tid.