29. aug, 2020

Kjære StjerneFrø

Du kom ikke hit for å fikse eller reparere en ødelagt verden. Du kom hit for å skape en ny, gjennom dine tanker, intensjoner og handlinger.

Du kom ikke hit for å kjempe mot mørke krefter og vinne kampen. Du kom hit for å holde en høyere frekvens til tross for kaos, tetthet og urettferdigheter som skjer rundt deg.

Ja, du er et mektig vesen av kjærlighet.

Ja, du er et Lysvesen.

Denne erkjennelsen kan ofte få deg til å føle at du må redde verden og alle menneskene i den, fra skyggene, kontrollen og manipulasjonen vi ser så tydelig.

Men når vi tar en pause og går tilbake og ser det større bildet, vil vi begynne å legge merke til hvordan denne tankegangen til å kjempe, rette, fikse og streve, er forankret i en tredimensjonal dualitet.

Hvis vi skal skape en helt ny Jord som er basert på kjærlighet, harmoni, vennlighet og medfølelse, må vi holde denne frekvensen i vårt eget vesen, først.

Hvordan kan vi gjøre dette?

Ved å være det vi ønsker å skape, legemliggjøre og holde det i hjertene våre.

Hvordan kan vi ha mer kjærlighet, medfølelse, forståelse og takknemlighet, for alle de tingene vi ser skje i denne verden?

Begynn å flytte synspunktet ditt fra å hate de gamle systemene, myndighetene, kontrollørene, «skurkene» og menneskene som er «ute etter å ta oss».

Dette er offermentalitet. Vi er ikke ofre. Vi husker hvem vi er. Denne mimringen, kan noen ganger vekke sinne og følelser av rettferdighet.

Det er imidlertid viktig at vi ikke holder dette i hjertet for lenge.

Akkurat som du har blitt lært å tilgi de som har skadet deg, slik at du kan begynne å heale.
Vi må også velge å tilgi handlingene til de som har skadet menneskeheten og Jorden vår, slik at vi virkelig kan frigjøre oss fra lidelsen vi holder så dypt.

Spør deg selv, hvordan holder jeg på lidelsen?

Kan jeg tilgi og gi slipp på de smerter eller emosjoner jeg føler, å bevege meg inn i en «ren væren» av ubetinget kjærlighet?

Kan jeg gi slipp på følelsene som er forankret i å rette opp urettferdighetene vi står overfor, og velge en høyere vei?

Nå er det på tide å se i speilet og spørre deg selv, hva er jeg adskilt fra?

Nå er IKKE tiden for å forberede seg på kamp og streve for å beseire og utkonkurrere fienden.
Nei, nå er det på tide å heve oss over kampen og gjenvinne vår makt som skapende og kreative vesener, slik at vi kan føde en ny verden som har en frekvens som ikke er forankret i lyset vs. mørket, godt vs. dårlig, galt vs. rett.

Kan du føle forskjellen?

Nå er tiden inne for en oppgradering, og bli en mester. Mester av vår egen virkelighet.

Nå er det tid for visjonærene og endringsskaperne å komme i gang med å bygge det nye. Vi ønsker ikke å bygge vår nye verden, basert på gamle tenkemåter. La oss i stedet føde en ny virkelighet!

For å skape harmoni og fred på Jorden, må vi først skape det i oss selv.

Jeg inviterer deg til å legge hånden på hjertet og si:

Jeg er her for å føde en ny virkelighet som er bygget på kjærlighet, fred og glede. Jeg kom hit for å integrere en så dyp kunnskap i mitt hjerte om hvem jeg er, og gjenvinne min kraft som et guddommelig Lysvesen, og inspirere de rundt meg til å gjøre det samme.

Jeg kom hit for å holde frekvensen av ubetinget kjærlighet til meg selv og hele menneskeheten. Og som et resultat vil denne kjærligheten vekke alle de som «sover,» for å begynne å gjøre det samme.

Jeg kom hit for å legemliggjøre mitt høyeste selv, dele gavene mine med verden og for å være en søyle av Lys, slik at jeg kan begynne å skape himmel på Jord.

Jeg velger nå å gå den Gylne Vei, og inspirere alle de jeg møter til å gjøre det samme.

Jeg aktiverer denne kunnskapen i mitt hjerte nå, og jeg slipper alt det som ikke er i tråd med det høyeste og største gode.

Jeg er skaperen av min egen virkelighet.

Jeg er kjærlighet.
Jeg er lys.
Jeg er vekket.
Jeg er aktivert.
Jeg husker, jeg husker, jeg husker.
Jeg er StjerneFrø.

Og slik er det.

~ Jessica Rosalie


Jeg har oversatt fra engelsk til norsk, etter beste evne ...

DiamantLyset
Vigdis