28. aug, 2020

Tilgivelse

Å ha evnen til å tilgi er helt avgjørende for å kunne leve et godt liv!

Tilgivelse er ikke det samme som å godta eller anerkjenne et svik, et overgrep eller en urett. Derimot er tilgivelse en handling til å gå videre, akseptere at det som skjedde skjedde, og at det ikke kan endres eller bli ugjort.

Tilgivelse skaper frigjøring. Frigjøring fra smerten, bindingen og skuffelsen.

Tilgivelse kan utrette mirakler. Når du gir slipp på fortiden, løftes en byrde fra dine skuldre og en frihetsfølelse vil skylle over deg. Be gjerne englene om hjelp til å gi slipp på sorg eller smerte som er forårsaket av andre, slik at du kan bli fri!

Kanskje har du behov for å tilgi deg selv. Å tilgi seg selv er like viktig, om ikke viktigere, som å tilgi andre.

Det er også viktig å gi deg selv ros, for at du forsøker å gjøre ditt beste, selv om resultatene ikke alltid blir slik du skulle ønske.

Hvis du ikke klarer å tilgi risikerer du å sitte igjen bitter. Det kan bli vanskeligere å stole på folk, og om den som har sveket deg er en du ønsker å fortsette å ha i livet ditt kan relasjonen ødelegges. Du kan ha vanskelig for å slippe folk inn på deg og bli likegyldig, for å beskytte deg selv.

Tilgivelse er en prosess, det er ingenting vi gjør med letthet. Vi trenger ofte å få muligheten til å gå gjennom smerten, sorgen og så også sinne som hendelsene kan bringe med seg. Tilgivelse er igjen en handling om å legge noe bak seg og frigjøre seg fra smerte. Vi har ofte en avhengighet til å føle smerte, vi er så vant til det og møter den så ofte at vi tror ikke at vi kan leve uten smerte. Derfor blir vi ofte hengende fast i smerten ut av ren vane og ønske om hevn eller påføre andre smerte.

Denne prosessen starter med ønsket om å slippe å ha det vondt, deretter med et bevisst valg om å skulle gå videre. Du tilgir mentalt ved å slippe taket, og så får du muligheten til å kjenne på tilgivelsen.

Så kommer muligheten for å føle tilgivelsen i hjerte, da tilgivelse er en gave til deg selv!

DiamantLyset
Vigdis