11. aug, 2020

Universelle Lysfrø

I dag og i tiden fremover, vil nye spirer vokse seg stadig mer kraftfulle. Universelle livsfrø, lyskim eller lysfrø er i ferd med å spire frem, som inneholder universell visdom og som har ventet på at tidene på Jorden vil bli så mye lysere at de har muligheten til å spire frem, inspirert av kosmiske og jordiske lyskrefter.
 
Disse kosmiske lysspirer er sådd i Jordens indre sfærer, lenge før Jorden ble fysisk. De ble sådd da Jorden fortsatt var eterisk, og de ligger derfor i de eteriske lagene. Når disse eteriske sfærer blir belivet gjennom et samspill mellom den eteriske og fysiske verden, kan de begynne å spire frem og vokse seg stadig mer kraftfulle.
 
Disse lysspirene har fremtidskvaliteter i seg, om enn de er født av fortiden. De har vibrasjoner i seg, som vil vise menneskene veien frem mot Den Nye Tiden på Jorden. De har i seg de lyskvaliteter som kan vise menneskene nye veier, både på det fysiske plan og innenfor mellommenneskelige relasjoner. De vil i høy grad vise nye veier med hensyn til menneskenes oppfattelse av universets utvikling og menneskenes guddommelige ansvar for planeten Jorden og de livsformer som utvikles der. De vil hjelpe menneskene til å forstå at, de ikke alene har et medansvar for Jorden. De har også et medansvar for livet og utviklingen i den galaksen, som de er en del av.
 
Menneskene vil få hjelp til et mer kosmisk livssyn, hvor det ikke primært dreier seg om å tilfredsstille personlighetens behov, men om å la personligheten gå inn og bli en medspiller i kosmisk utvikling, hvorved opptattheten av personlighetens utvikling og mulig motgang i hverdagen, trekker seg tilbake. I stedet vokser det indre lyset, den indre flammen. Solen bryter frem.
 
Den indre solen i det enkelte menneske, blir en medspiller. Den står opp og bryter igjennom mørke, det fastlåste, de styrende dogmene, som ikke er tidssvarende i forhold til utviklingen. Dermed brytes det også gjennom de forankrede religiøse dogmer, og det gis mer og mer plass til den levende Gud, de levende gudsflammene og for et mer kosmisk livssyn, hvor personligheten slipper opptattheten av sin egen verden og for alvor begynner å tenke i helhet, både globalt og i det enkelte rike eller samfunn, og i de sammenhenger den enkelte inngår i.
 
Dette skaper de globale endringene i liv og samliv, som nå begynner å bli oppfattet som svært levedyktige spirer og impulser som vil revolusjonere livet på Jorden og hjelpe mennesker til å slippe unna fanatisme, hat, løgn, inneslutning og stivhet i gamle former og dogmer. I stedet gis det plass til den indre virkeligheten og varige verdier.
 
Menneskehetens frø, som ble sådd av Jesus, vil vokse til levedyktige vekster, som på en naturlig måte inngår i enhver beslutning og handling på Jorden. Alle er ikke lenger nærmest seg selv, men arbeider ikke kun for et globalt, men også et universelt menneskesyn. Guds Ånd pulserer og styrker hvert enkelt individ i sin kreative utfoldelse av Selvet og dermed av Gud.
 

Utdrag fra boken
"La Solen Bryde Frem"

DiamantLyset
Vigdis