8. aug, 2020

Hvordan oppleve ubetinget kjærlighet

Her kommer det et utdrag til, fra et kapittel i Anna Segal sin bok – Hemmeligheten bak varig velvære * Hvordan oppleve ubetinget kjærlighet

Hvordan kan jeg oppleve ubetinget kjærlighet til andre?

Ville det ikke ha vært fantastisk å være omgitt av mennesker som du kunne være ditt sanne jeg sammen med og dele tankene og følelsene dine med uten å være redd for at de ville slutte å være glad i deg, selv om de skulle være uenige eller ha andre synspunkter enn deg? Ville du ikke ha likt å kommunisere med andre på nivået for deres hjerte og sjel, der du følte det var trygt å fortelle om dine dypeste, mest personlige følelser og tanker?

Ubetinget kjærlighet krever mildhet, tilgivelse og evne til å være glad i den andre personen uansett hvordan vedkommende oppfører seg. Det innebærer visdom, tålmodighet og modenhet å være den man egentlig er, uten behov for å behage andre og la andre få være den de er. Når vi slutter å søke etter eller gi andre anerkjennelse, tilbyr vi dem den mest fantastiske mulighet til å vokse og utvikle seg. Ved å gi slipp på våre egne forestillinger, overbevisninger og forventinger om hvem de er, tillater vi dem å oppdage hvem de er.

Knepet er å være hjertevarm, omsorgsfull og hjelpsom uten å knytte seg til resultatet. For å oppleve ubetinget kjærlighet må vi la være å stille betingelser for den kjærligheten vi gir. Det innebærer at vi skal være glade i andre for den de er, ikke for den vi helst vil de skal være.

Den ubetingede kjærlighetens utfordringer

Den største brikken som mangler i den ubetingede kjærligheten, er mangel på kommunikasjon og vilje til å lytte, forstå og se andre synspunkter. Ofte foreligger det en følelse av selvrettferdighet, der den ene parten eller begge parter mener at de har rett eller føler seg rettferdiggjort i å behandle den andre parten dårlig. Det er lett å fordømme andres adferd og deretter trekke tilbake kjærlighet, støtte og hengivenhet hvis de ikke gjør som vi ønsker de skal gjøre. Da snakker vi om kjærlighet med betingelser, som har et element av trusler i seg.

Det er lett å se at andres adferd kan få oss til å føle oss utilpass, ille til mote og utfordret, og at vi i stedet for å rette blikket mot oss selv legger skylden på dem.

Enda enklere er det å straffe andre ved å surmule, gi dem skyldfølelse, bli kald, koble ut og stenge av.

Å ta hensyn til ufullkommenhet

Det er viktig å forstå at det å være i stand til å ha personlig kommunikasjon med andre ikke er det samme som å si eller gjøre sårende ting for å teste den andres kjærlighet. Det betyr at vi skal ta hensyn til andre og finne måter for å uttrykke følelsene våre på en kjærlighetsfull og medfølende måte. Det betyr at vi erkjenner at verken vi selv eller andre er fullkomne. Enkelte betrakter perfeksjonisme som en mental lidelse som må kureres med mot, tiltro og et ønske om å tjene andre fra hjertet. Vi befinner oss alle i en læringsprosess, så det er viktig både å kunne tilgi seg selv og erkjenne hvor vi kan ha sagt eller gjort noe som sårer.

En av livets fineste erfaringer er å bli akseptert og elsket for den vi er, med alle våre særheter og ufullkommenheter.

Ubetinget kjærlighet er en levemåte. Det forutsetter at vi forstår at det står alle fritt å lære av og vokse på sine egne erfaringer. Av og til vil de velge å lytte til deg, andre ganger vil de følge sin egen veiledning. Av og til vil de begå feil, andre ganger vil de triumfere. Å være glad i andre uten forbehold er en opplevelse som skjer øyeblikk til øyeblikk, og som hjelper oss med å finne ut hvor i vårt eget liv vi føler oss fri, samt i å bli kjent med de områdene vi trenger å arbeide med.

Ubetinget kjærlighet som et høyeste bevissthetsnivå

Ubetinget kjærlighet kan også betraktes som en høyere bevissthetstilstand. I denne tilstanden er vi ikke konsentrert om våre egne egoistiske behov, synspunkter eller ønsker. Du for fordi det er den du er; du gir fordi det å gi, vise omsorg og støtte er din naturlige tilstand. Denne formen for kjærlighet er ikke av romantisk art, og den styres ikke av ønsker, avhengighet eller erotikk. Den er ren, intuitiv, inkluderende, medfølende, hengiven og frigjørende.

Denne formen for ubetinget kjærlighet er i harmoni med det guddommelige og er dermed hellig, sakral og ikke-lineær. Fra dette utgangspunktet finnes ingen sjalusi eller trang til eierskap, og vi har evnen til å være inderlig glad i mange personer samtidig. Her betrakter vi livet fra et høyere åndelig perspektiv, og den kjærligheten vi føler, er konsekvent og uavhengig av ytre faktorer og forhold. Kjærligheten blir en måte å leve på og forholde seg til alt og alle på. Verden blir også opplyst av skjønnhet, synkronitet og vennlighet.

Mens enkelte er født inn i denne vibrasjonen av ubetinget kjærlighet og derfor betrakter verden ut fra et opplyst perspektiv, må andre arbeide for å utvikle seg i retning av den ubetingede kjærlighetens rom ved å erkjenne skyggesidene sine, overskride den smerten de bærer på, og forene seg med sin egen guddommelighet.

Prosessen for å utvide ubetinget kjærlighet:

Nedenfor følger fem enkle prosesser som kan hjelpe deg med å åpne hjertet, tilgi, gi slipp på følelsesmessig stagnasjon og vise kjærlighet. Metodene kan praktiseres hver for seg, men hvis du har tid, ligger det ekstra kraft i å utføre dem samlet.

Skriv deg til et nytt perspektiv
Skriv ned betingelser du pålegger andre for at du skal være glad i dem. For eksempel: Hvilke atferdsformer og handlinger får deg til å holde tilbake på din kjærlighet til dem? Bedømmer du dem og stempler dem på en måte som begrenser deg i å dele din kjærlighet med dem? Hva om du kunne se dem fra et nytt perspektiv? Hva om du faktisk kunne se dem som en ren og vakker sjel som kanskje har glemt hvordan de egentlig er, og at de nå forsøker å finne sin vei i denne verden, som er full av ytterligheter og selvmotsigelser?

Kjenn forskjellen i kroppen din idet du begynner å oppleve dem fra et nytt perspektiv. For å få større medfølelse kan det hende du må sette deg i deres sted og betrakte tilværelsen ut fra deres synspunkt.

Praktiser tilgivelse
For å kunne være ubetinget glad i oss selv og andre må vi praktisere kunsten å tilgi. Tilgi deg selv for dine ufullkommenheter, og tilgi andre deres mangler. En enkel prosess du kan utføre, er å se den det gjelder, for deg og si inne deg eller høyt:

Guddommelige healingintelligens, vær snill å hjelp meg med å gi slipp på enhver følelse av ______________________ (skriv inn de følelsene du har for denne personen; det kan omfatte alt fra å føle deg som et offer, sinne frustrasjon, nag, mistillit, misforståelser, sårede følelser eller avvisning) jeg bærer på mot _____________ (skriv inn personens navn).

Kjære _____________ (skriv inn personens navn), jeg tilgir deg for at du ______________________ (skriv hva du tilgir vedkommende for). Hvis det føles riktig, sier du: Vær så snill å tilgi meg for at jeg _______________________ (skriv det du vil vedkommende skal tilgi deg for).


Gudommelige kjærlighet, vær snill å gjennomstrømme oss og renske ut alle skadelige, negative og bedømmende følelser og forvandle dem til forståelse, klar kommunikasjon, dypere medfølelse og ubetinget kjærlighet. Takk.

Gjenta ordene «RENS UT» flere ganger, helt til du føler deg lettere.

Å gi slipp på følelser
Sitt med rett rygg. Løft armene til de er på høyde med hjertet. Håndflatene vender mot brystet. Langfingrene berører hverandre, de øvrige fingrene peker rett mot hverandre. Tommelfingrene peker oppover. Trekk pusten langsomt og dypt inn, hold pusten i noen sekunder, og konsentrer deg om å gi slipp på all følelsesmessig smerte og tetthet idet du puster ut. Gjør dette i noen minutter.

Å heale med farger
Gni hendene sammen i omtrent et minutt. Sørg for at håndflaten og alle fingrene gnis mot hverandre. Deretter holder du hendene fra fem til ti centimeter fra hverandre. Du bør nå kjenne prikkende fornemmelse. Visualiser at du holder en stor rosa ball av energi. Konsentrer deg om denne energiballen med den inderligste, mest guddommelige og ubetingede kjærlighet. Når du får en følelse av at den utvider seg, forestiller du deg at du plasserer energiballen i hjertet, og lar hjertet vokse og utvides i kjærlighet.

Å meditere over kjærlighet
Mediter over kjærlighet hver dag. Spør deg selv jevnlig: Opplever jeg denne situasjonen med utgangspunkt i frykt eller kjærlighet? Hvis jeg hadde betraktet denne personen eller denne hendelsen med utgangspunkt i kjærlighet, hvordan ville jeg da ha følt meg? Hvordan ville jeg ha respondert? Hva ville jeg ha foretatt meg?

Vær åpen for å opprette forbindelse med og tilbringe tid sammen med personer som utstråler kjærlighetens energi. Jo mer tid du tilbringer sammen med personer som lever sitt liv med utgangspunkt i ubetinget kjærlighet, jo enklere blir det for deg å utvikle deg og selv få tilgang til denne tilstanden.

Ønsker deg en nydelig reise videre, i den ubetingede kjærlighetens vibrasjoner!

DiamantLyset
Vigdis