2. aug, 2020

Hvordan bli glad i seg selv

På grunn av de siste blogginnleggene mine i juli, så har jeg valgt å skrive et utdrag fra et kapittel i Anna Segal sin bok – Hemmeligheten bak varig velvære * Hvordan bli glad i seg selv.

Håper du tar deg tid til å lese dette viktige budskap. Å vit at du er helt unik og verdifull, akkurat som den du er.

For de aller fleste er det å bli glad i seg selv en omfattende reise i selvoppdagelse, selvaksept og dyp sjelegransking. Selv om ordene elsk deg selv er hverdagslig i åndelige kretser, virker det ikke som om mange vet hva de betyr i praksis. Det er viktig ikke å avise ordene. I stedet bør vi grave oss dypere ned i den egentlige betydningen av dem.

Å overvinne hindringer mot kjærlighet

Noen av de største hindringene mot kjærlighet til selvet, er selvkritikk og trangen til perfeksjonisme, noe som fører til skarpe bedømmelser av selvet og til slutt også til sykdom. Samfunnet vårt lærer oss å forsømme oss selv og våre egne behov og ønsker. Hvis vi bruker tid på å bygge oss selv opp og ikke ta så hardt på våre egne ufullkommenheter, får vi gjerne høre at vi er svake og egoistiske.

For mange mennesker er det å sette av tid til seg selv mer en form for luksus enn en daglig foreteelse. Men for å være glad i seg selv må vi sette av tid til å opprette kontakt med den vi er, og gjøre oss kjent med hva som fungerer for oss.

Legg ut på reisen mot selvoppdagelse

I stedet for å sammenligne deg med andre går du inn for å oppdage og åpne deg for dine egne sterke og svake sider. Å bli kjent med hva du liker, hvordan du ønsker å bli behandlet, hva som får deg til å føle deg trygg, hva slags mat du bør spise for å holde deg sunn og frisk, hva slags trening du trenger for å føle deg sterk, hva slags arbeid som inspirerer deg, det rommet og de omgivelsene du trenger for din egen del for å lære og vokse, er viktige faktorer når det gjelder å være snill mot deg selv.

Når du kjenner dine indre begrensninger, blir det enklere å tilgi deg selv og finne andre som kan balansere dine svake sider med sine sterke sider. De kan også lede deg forsiktig og konsekvent til å arbeide med noen av de indre begrensingene dine slik at du kan vokse, lære og bevege deg fremover mot større frihet.

Praktiser mildhetens vei

Fra tidlig barndom lærer mange at de må være sterke, tøffe, bedømmende, konkurranselystene og ublide. Derfor er det ikke så merkelig at vi lever i en verden der aggresjon hersker. Ettersom vi selv tar del i å skape vårt eget liv, kan vi imidlertid velge å skape en annerledes virkelighet. Vår mulighet ligger i å åpne oss for mildhetens og godhetens vei.

Nå vil jeg be deg om å slutte å lese og bruke et par minutter på å granske hva det vil innebære å være mild mot deg selv her og nå. Når du kontemplerer over mildhet, er det da noe som forandrer seg i fysiologien din? Puster du langsommere? Føler du deg lettere?

Hva innebærer det å være mild og varsom i møte med andre? Hvordan vil du behandle andre hvis du følte deg mild og fredfylt i deg selv? Mildhet og godhet kan være en livsstil som praktiseres daglig.

Sett av tid til å opprette kontakt

Å være glad i deg selv innebærer å ta vare på seg selv. Det kan bety å ta seg tid i løpet av dagen til å meditere, opprette kontakt med sin egen kropp, gå en tur i naturen, utføre selvhealing, lese, skrive, drive idrett, treffe venner, konsentrere seg om å åpne og gi næring til hjertet.

Spør deg selv: Hvilke daglige hendelser ville hjelpe meg med å føle meg oppbygget? Hva ville få hjertet mitt til å synge og min ånd til å sveve?

Kjærlighet til selvet kan være noe så enkelt som å betrakte en sommerfugl, å kjenne duften av en vakker blomst, å drikke yndlingsdrikken din, å lytte til musikk, å leke med et barn, å se deg i speilet og fortelle deg selv at du er verdifull og verdsatt, å danse, synge, drive idrett, å betrakte kunst som inspirer deg eller få klem fra en du er glad i. Det aller viktigste er å være til stede i nået og vite å verdsette øyeblikket.

Når Anna Segal begynte å undervise i selvhealing og forvandling, forsto hun at for at vi skal være i stand til å gi til andre, må vi være i stand til å ta imot kjærlighet, omsorg og støtte.

Hvis du for tiden ikke har noen i livet ditt som omgir deg med kjærlighet og tilbyr deg et mykt sted å lande i vanskelige stunder, vil hun på det sterkeste oppfordre deg til å be om slik støtte i den daglige meditasjonen din eller i bønn. Når du ber, konsentrerer du deg om å opprette forbindelse med energien deres og ta imot dem i hjertet ditt. Når det gjaldt flere av Annas nære sjelevenner, mannen og barna hennes, føltes det som om hun kjente deres ånd før de møttes rent fysisk.

Når vi klarer å gi og ta imot kjærlighet, får livet en ekstra dimensjon. Vi begynner å puste, leve og utstråle kjærlighet. Alle skarpe kanter i tilværelsen blir avrundet, og vi får styrke til å fortsette, selv i de mørkeste stunder.

Kjenn din egenverd

Du må vite at du er verd den mest utrolige kjærlighet, støtte, varme, suksess og lykke. Det er viktig å forstå at du på dype underbevisste og ubevisste nivåer får det du føler du fortjener i livet.

Enkelte vil selvfølgelig lese dette og for eksempel tenke: «Jeg fortjener ikke å bli misbrukt, med det skjer allikevel.» Inger sier bevisst: «Jeg ønsker å bli misbrukt, å være fattig, å bli utnyttet.» Allikevel – fra barndommen av observerer og lærer vi fra omgivelsene våre hva som er greit, vi lærer av den måten foreldrene våre forholder seg til oss og hverandre på, hvordan vi blir behandlet på skolen, og det vi får høre om oss selv. Hvis vi mottar gjentatte budskap om at vi ikke fortjener kjærlighet, at vi er uverdige, utilstrekkelige, klønete og umulige, er det slik vi kommer til å føle det når det gjelder oss selv. Dermed vil vi ubevisst skape et tiltrekningsfelt som vil drive oss i retning av de tingene, personene og hendelsene som stemmer overens med de begrensede forestillingene vi har om oss selv.

Å opprette forbindelse med celleminner

Når du gransker din indre verden, vil du etter hvert bli i stand til å tyde hvilke elementer det gagner deg å bevare, og hvilke overbevisninger, forestillinger og minner det er behov for å kvitte seg med eller forandre. Et fascinerende fenomen Anna har observert, er at når noen oppdager et celleminne, erkjenner det og deretter justerer det litt, kan den fysiske helsetilstanden, og i mange tilfeller også i virkeligheten, bli forvandlet.

Hennes forståelse av celleminne er at cellene i kroppen kan lagre informasjon, minner og traumer fra tidligere livserfaringer, fra forfedrene våre og fra tidligere liv. Disse minnene rommer også informasjon som står i forbindelse med våre bevisste og underbevisste atferdsmønstre.

«Hver eneste celle i kroppen har evnen … til å huske.»

Celleminnet kan lagre minner om: Fysiske traumer: ulykker, sår, skader, operasjoner og misbruk. Emosjonelle traumer: hjertesorg, frykt og sinne. Mentale traumer: manifesterer seg i from av lav selvrespekt, en følelse av ikke å være verdt noe, og bekymringer.

Når traumer undertrykkes i celleminnet, kan energien i det aktuelle traumet bli stående fast. Problemet med undertrykte celleminner er at de ikke bare begrenser vår evne til å leve fritt og glederikt, men at de også kan støtte kroppen i å utvikle fysisk sykdom.  

Mange av Anna Segals elever som har kommet i kontakt med celleminnene sine, har senere fortalt at de ble bevisst på vanskelige hendelser som hadde skjedd dem, selv om de mente at de sjelden eller aldri bevisst hadde tenkt på hendelsen siden den skjedde. Under prosessen med å spørre hva som var preget i celleminnene deres, har mange fortalt at de opplever forskjellige fysiske fenomener i gitte områder av kroppen der de har smerter eller ubehag. De har kjent dufter, hørt lyder, sett bilder og hatt visse smaksfornemmelser.

Kanskje kommer du selv til å oppleve én eller flere av de ovennevnte fenomenene når du arbeider med prosessen frigjøring av celleminner. Denne prosessen vil hjelpe deg med å gi slipp på følelsesmessige stagnasjon, som kan bidra til sykdom.

Oppdag din egen skjønnhet

Anna er veldig begeistret for Christina Aquileras sang «Beautiful». Det ligger så mye sannhet i teksten: «Du er vakker uansett hva andre måtte si». Selv om vi lever i en tid da tidsskrifter om berømtheter og skjønnhet florerer, tidsskrifter som gjør sitt beste for å diktere hva som er vakkert og tiltrekkende, og hva som ikke er det, stråler vår egentlige skjønnhet ut fra det indre. Den kan ikke kjøpes over disken, og den kan heller ikke formes av en plastisk kirurg. De fleste har sett personer som kanskje har sett ganske alminnelige ut da de først trådte inn i rommet, men som i løpet av kort tid lyser opp hele stedet og blir utrolig tiltrekkende. Da ser vi ikke lenger det ytre, vi betas av den indre stråleglansen og det indre lyset.

En del av det å være glad i seg selv handler om å se og dyrke sin egen skjønnhet. Hver gang du går forbi et speil, kan du i stedet for å kritisere deg selv forsøke å se noe som er vakkert. Det kan ligge både i det indre og i det ytre.

Spør mennesker som er glad i deg og bryr seg om deg, hva de mener er tiltrekkende og vakkert ved deg. Når de forteller deg hva det er, aksepterer du det.

Senk de beskyttende barrierene dine

Mange har bygget opp sterke, beskyttende barrierer omkring seg selv og hjertet sitt for å beskytte seg mot å bli såret eller skuffet. Barrierene hjelper ikke mot den indre uroen, de hindrer dem heller i å åpne hjertet og vise og ta imot kjærlighet.

Selvpålagte barrierer hindrer oss i å bruke intuisjonen vår, ta sjanser, ha tillit til det ukjente, foreta kraftfulle sjeleforbindelser, kaste oss ut i kjærligheten, utvikle oss åndelig, stå til tjeneste og føle oss levende og glade.

Kjærlighetens magi

Anna Segal betrakter seg selv som meget heldig som har fått lov til å undervise tusenvis av mennesker i å opprette forbindelse med sin egen kropp og åpne hjertet. Det hun opplever som helt spesielt, er når flere personer i en gruppe åpner hjertet samtidig. Anna føler at i disse øyeblikkene skjer ekte magi. Hun har vært vitne til de mest utrolige, mirakuløse fysiske helbredelser i kjærlighetens rom: Mennesker som snaut nok har vært i stand til å reise seg fra stolen, har begynt å danse, sykdommer som legene har sagt var uhelbredelige, er blitt helbredet, og mange gir slipp på gammel bagasje og blir forelsket i seg selv, i livet sitt og i familien sin. Hun har sett de dypeste bånd bli skapt og de mest fantastiske muligheter åpne seg. Det har til og med endt i noen få ekteskap.

Mens Anna Segal satt å skrev boken sin, følte hun på en enorm takknemlighet for at hun i sannhet har fått oppleve kjærlighetens energi. Mange skriver og snakker om kjærlighet som et hyggelig prinsipp, men virkelig å åpne hjertet, å føle, berøre, smake, puste og oppleve den utenfor det romantiske forholdets grenser, er noe helt spesielt. Det trenger ikke å ta noe fra et forhold man allerede har til en partner, det kan faktisk forsterke det.

Berøringens helbredende kraft

Flere vitenskapelige eksperimenter har bevist at berøring virker helbredende på menneskekroppen. For å bli glad i oss selv og føle kjærlighet trenger vi berøring. Vi trenger å bli berørt på et fysisk og følelsesmessig nivå og på sjelenivå. Det er utrolig vakkert å se at stadig flere mennesker åpner seg for tanken om at det virker helbredende å gi hverandre en klem.

På noen av seminarene Anna Segal holder, så ber hun av og til deltagerne om å omfavne hverandre. Ofte spiller hun en melodi og oppfordrer dem til å klemme hverandre så lenge sangen varer. Anna ønsker at de skal opprette en ekte forbindelse, å tillate seg å føle berøringens kraft og styrken ved å ha forbindelse fra hjerte til hjerte i flere minutter.

Prosesser for å bli glad i og opprette kontakt med deg selv:

Nedenfor følger tre prosesser som kan hjelpe deg rent praktisk med å opprette kontakt med deg selv og bli mer kjærlighetsfull. Prosessen omfatter å stille spørsmål, å skrive ned det som gjør deg verdt å være glad i, og utvide evnen til å ta imot uendelig kjærlighet. Du kan utføre alle samlet, eller arbeide en og en av gangen.

Å opprette kontakt med seg selv

Når du forsterker forbindelsen med deg selv, finner du et sted der du ikke vil bli avbrutt på minst fra femten til tretti minutter. Sitt med rett rygg og ta lange, dype åndedrag. Strekk ut langfinger og lillefinger og legg de øvrige fingrene mot spissen av tommelfingeren. Gjør dette med begge hender. Vend oppmerksomheten innover.

Spør deg selv: Hvem er jeg? og vent på svar. Deretter stiller du spørsmålet igjen, men denne gangen reflekterer du over dette: Hvis jeg ikke er kroppen min, hvis jeg ikke er tankene mine, følelsene, trossystemene og erfaringene mine, hvem er jeg da? Fordyp deg i dette spørsmålet, samtidig som du er bevisst tankene dine og rommet mellom tankene.

Gjør dette så lenge det føles behagelig. Uansett om det dreier seg om ti sekunder eller tretti minutter, vil det være svært gunstig. Denne øvelsen vil være til hjelp når du skal sentrere deg, og den vil gjøre det mulig for deg å komme i gang med å finne ut hvem du egentlig er, utover de fysiske, mentale og emosjonelle sidene du allerede kjenner.

For å styrke den forbindelsen du har til deg selv, og for å utforske den dype stillheten som finnes i sjelen din, kan du utføre denne øvelsen flere ganger i uka. Det vil hjelpe deg med å føle deg roligere og mer jordet i hverdagen.

Å erkjenne hva som gjør deg verdt å være glad i

For å bli glad i deg selv må du erkjenne alt det som gjør deg verdt å være glad i og verdifull. Bruk noen minutter på å tenke gjennom alle de egenskapene som gjør deg verdt å være glad i. Skriv ned disse egenskapene, og oppbevar dem ved siden av sengen din. Les dem hver dag i en uke. Når du leser dem, sørger du for at du virkelig tar dem til deg. I løpet av uken spør du alle du bryr deg om, hva de setter størst pris på ved deg. Skriv ned det de sier, og konsentrer deg om å akseptere disse egenskapene i deg selv. Lytt omhyggelig til det andre sier, og takke dem for at de forteller deg hva som er fantastisk ved deg.

Når du først har erkjent at du er verdt å være glad i og verdifull, kan du komme i gang med å tiltrekke deg de hendelsene, personene og sakene du virkelig ønsker i livet ditt, for da vil du vite at du fortjener dem.

Å visualisere uendelig kjærlighet

Legg hendene over hjertet. Lukk øyene og visualiser et stort evighetssymbol på bakken. Gå langs dette symbolet som om du skulle streke det opp med føttene dine. Mens du vandrer langs symbolet, konsentrerer du deg om alt og alle i livet ditt som du er glad i. Fortsett å vandre langs symbolet til du føler en utrolig sterk kjærlighet og takknemlighet. Deretter stiller du deg midt i symbolet. Slå armene helt ut og forestill deg at universets uendelige kjærlighet strømmer inn i hjertet ditt. Konsentrer deg om å puste denne kjærligheten inn i hver eneste celle i kroppen.

Nå konsentrerer du deg om å oppfatte forbindelsen med de menneskene du er glad i, med utgangspunktet i uendelighetens og den dype kjærlighetens rom. Gi deg selv tillatelse til å dele livet ditt og kommunisere med dem på et dyptgripende og helhjertet nivå. Tillat deg å føle at de er glade i deg og har omsorg for deg.

Si: «Guddommelige healingintelligens, ta i bruk den ubetingede kjærlighetens rosa stråle, og la den feie gjennom sinnet mitt, kroppen min, hjertet mitt og sjelen og gi energi til hvert eneste aspekt ved mitt vesen og min sjel på det aller dypeste nivå. Gi meg den høyeste, klareste og mest fullkomne veiledning. La den guddommelige kjærligheten i meg oppløse all frykt, all tvil, alt sinne, all frakoblethet, og alle andre hindringer mot lykke, kjærlighet og frihet. Takk.»

Gjenta ordene «RENS UT» flere ganger, helt til du føler deg lettere.

Jeg har laget en meditasjon til dette innlegget:
Meditasjon 25 * Hvordan bli glad i deg selv

DiamantLyset
Vigdis