26. jul, 2020

Du er en Kosmisk Budbringer

Å stå til tjeneste for verden

Etter hvert som du tar personlig ansvar for din vei og manifesterer ønskene dine i fellesskap med universet, følger det av seg selv at du helt naturlig utvikler deg til en person som er engasjert i å stå til tjeneste for verden.

Hva betyr forestillingen om å stå til tjeneste for verden for deg? Er det noe du opplever som interessant, eller vekker det motvilje hos deg? Tenker du at å stå til tjeneste for verden vil kreve for mye av deg? Å stå til tjeneste for verden er naturlig for sjelen. Å stå til tjeneste for verden er noe vi alle har i oss etter hvert som vi blir bevisste kosmiske budbringere.

«Det er naturlig for sjelen å nyte å gi av seg selv og stå til tjeneste.»

Når du har erkjent hensikten din og du utnytter de naturlige talentene og ferdighetene dine, vil du i overensstemmelse med dette tenke på hvordan du kan hjelpe til i omverdenen. Det er en konsekvens av at du åpner deg for kosmos og de rike gavene det frembringer. Kosmos gir alltid uhemmet av sin godhet, og du er en del av denne kosmiske flyten.

Det er naturlig for deg å gi av deg selv. Kanskje kan vi være tilbøyelige til å holde igjen på vår egen godhet før vi har våknet opp og har begynt å utforme en bevisst livsvei. Det er først etter at vi har åpnet hjertet og sjelen leder vei, at vi innser at vi ved å gi av den vi er, faktisk virkeliggjør universets kraft gjennom oss selv. I stedet for å lide tap fylles vi av mer energi. Jo mer vi gir av den vi er, jo mer vil vi få tilbake av denne godheten.

Å gi av deg selv
Når vi lever ut vår hensikt, vil det å gi av seg selv virke selvpåfyllende. Det er nærmest så vi ikke kan la være å spørre: «Hvordan kan jeg stå til tjeneste på best mulig måte?» Hele tiden vil vi komme frem til måter for å ta i bruk de ferdighetene vi har, slik at de ikke bare er til fordel for oss selv, men også for andre.

Den eneste fallgruven ved å stå til tjeneste for verden er at vi kan komme til å overgi oss til det vi tror vi vet, før vi selv faktisk har utført arbeidet. Det er fort gjort å gå i denne fellen, for når vi først har åpnet oss for kosmos og åndens verden, vil personligheten helt naturlig ønske å dele alt, allerede før vi har hatt muligheten til å teste de nyvunne teoriene våre om livet. Har du noensinne opplevd dette? Kanskje skjer det nå.

Veien rundt denne fellen er å sikre at vi bruker dømmekraften vår når vi deler informasjonen vår, talentene og ferdighetene våre med andre. Benytt denne voksende bevisstheten din: Når du hører deg selv lovprise åndelige dyder for andre, forvisser du deg om at du også anvender dem i ditt eget liv. Med andre ord: La handling følge ord.

Å stå til tjeneste for verden er et glederikt biprodukt av å være en kosmisk budbringer. Vi kan gå så langt som til å si at når vi trer inn i universets tjeneste, åpner vi hjertet og lar vår sanne natur strømme uhindret. Jeg vil anbefale deg å være våken for måter du kan stå til tjeneste på her og nå. I stedet for å holde noe tilbake gir du mer av deg selv. Gjør et for din egen del, vær først og fremst til glede for deg selv, og vit at du dermed også hjelper andre og det mer omfattende kosmiske samfunnet i den samme prosessen.

Din rolle som kosmisk budbringer

Du er en kosmisk budbringer. Idet du våkner for den du er, og bevisst blir oppmerksom på verden og universets krefter som du er en del av, trer du inn i en ny æra med personlig fortreffelighet. Å utvide energien din til at den møter kosmos, vil påminne deg om den rollen du har som kosmisk budbringer.

Kosmiske budbringere er budbringere fra kosmos. I hverdagen formidler og tar vi imot budskap fra hverandre hele tiden. Bare tenk på det – det er det eneste vi har for vane å gjøre. Å kommunisere faller oss naturlig. Oppgangen i sosiale medier er bevis på dette. Forestill deg at de budskapene du formidler og overfører, kan formidles og overføres med kosmisk bevissthet i tankene.

Hver gang du tenker og har muligheten til å snakke eller handle, gjør du det med det store bildet fremst i sinnet. Gjør du det nå? Eller er dette noe du kan arbeide for å oppnå hver dag?

Jeg vil oppfordre deg til å favne deg selv som kosmisk budbringer. Uansett hva som er hensikten din, hvilken karriere eller livstil du har, er du i stand til å innstille deg på kosmisk energi og være personlig ansvarlig for hver eneste skapende handling i hverdagen din. Kan du forestille deg hvordan verden ville ha utviklet seg hvis alle iførte seg sin kappe av kosmisk ansvarlighet?

Ettersom alle befinner seg på forskjellige nivåer i utviklingen, skjer dette selvfølgelig ikke på en og samme tid. Men hvis vi kan utjevne vippepunktet mellom dem som har våknet opp, og dem som ikke har det, kan vi forbedre nivået av fred og personlig tilfredshet her på jorden.

Kosmiske budbringere …

De har sin høyeste visjon i tankene, alltid.

De tenker før de snakker.

De skaper rom omkring ordene, beslutningene og handlingene sine.


De handler med forstand og utvikler seg gjennom læring og modning ved hjelp av sine egne erfaringer.

De er ikke redde for å begå feil og være sitt sanne jeg.

De gir seg selv tillatelse til å utfolde seg og skape.

De aksepterer utfordringer og søker muligheter til å utmerke seg.

De driver seg selv utover sin egen komfortsone.

De viser medfølelse med og respekt for alle livsformer og betrakter det utvidede kosmiske samfunnet som sin familie.

De åpner hjertet for den åndelige dimensjonen og gjør sitt beste for å lede via sjelen.

Mens de formidler sine naturlige talenter og ferdigheter, legger de vekt på å være en original.

De viser aktelse for alle, mest av alt for seg selv.

Du er en kosmisk budbringer.

Universet står til din rådighet.

Hvordan vil du velge å gå videre?


Å nyte din egen livshensikt

Enten du har en strikt forestilling om hensikten din, eller den er mer holistisk, vil det som utvikler seg etter hvert som du åpner deg for den kosmiske bevisstheten din og blir en kosmisk budbringer, være kjærlighet til menneskeheten og livsveien din.

Etter hvert som du begynner å aktivere hensikten din – når du lever med hensikt hver dag – vil du oppdage at kjærligheten vokser i hjertet ditt. Hjertets energisenter brister og åpnes, nesten som et egg, og øser ut sjelen som er din kjerne, din essens – og det er deg, kosmiske budbringer. Å være i sin hensikt er avgjørende for at du skal kunne begynne å bli glad i det du gjør, og det du er her og nå. Selv om du er usikker på de neste stegene dine, skal du være glad i øyeblikket.

Å være i sin hensikt skjer av seg selv når vi er skapende og konsentrerer oss om å formidle skjønnhet. Skjønnhet er en energi som strømmer og forener seg med kosmos. Grunnleggende sett er du allerede denne skjønnheten. Av natur er du skjønnhet. Favne den du er, kosmiske budbringer, og kom i gang med å virkeliggjøre universets fulle potensial ved at du bruker ditt eget liv som eksempel.

Tilfredshet, oppfylthet og belønning
Etter hvert som du beveger deg fremover, lever med hensikt og jevnlig stanser opp for å vise at du er fornøyd med og takknemlig for livsveien din, vil du automatisk frembringe en fornemmelse av personlig tilfredshet, oppfylthet og belønning.

Som kosmisk budbringer som er aktivt engasjert i å stå til tjeneste for verden gjennom å leve i tråd med sin hensikt, vil det være utallige øyeblikk hver dag da vi blir overveldet av en uendelig følelse av ærefrykt. For at du skal verdsette dette og motta din belønning, er det av avgjørende betydning at du senker farten og bare tenker deg om.

Jeg gjør dette flere ganger hver dag. Jeg legger bokstavelig talt fra meg det jeg holder på med, kikker opp mot himmelen eller vandrer ut i naturen og bare tar inn over meg den personlige innsatsen som har brakt meg dit jeg befinner meg akkurat nå. Jeg gjør mitt beste for å undre meg over livsveien min med ne barnlig ærefrykt. Når vi gjør det, vil den godheten vi sender ut, øyeblikkelig komme tilbake til oss. Det er dette som fyller oss med den dypeste tilfredshet som tenkes kan.

Å vite at livet ditt har betydning, og at du utgjør en forskjell i universet på grunn av den du er, at du bruker talentene og ferdighetene dine, er av uvurderlig betydning. Det bygger opp mening og verdi, og setter deg i stand til å gå videre, oppfrisket og styrket, dag for dag.

Kosmiske budbringer, favne den rollen du har i dette livet. Aksepter de lovordene og komplimentene som kommer til deg. La andre få ta imot den gaven det er å få uttrykke sin sannhet for deg, ved at du ikke trekker deg unna den anerkjennelsen du mottar. Gi fritt av den beundringen du føler for andre. I denne oppstykkede fysiske dimensjonen er det ikke mulig å gi uten å ta imot: Sammen utgjør de en sammenhengende helhet. Du er her for å være et symbol på skjønnhet. Utfør magien din på best mulig måte.


Kilde: Elizabeth Peru
Inspirasjon og Utdrag fra boken
«Kosmiske Budbringere»

DiamantLyset
Vigdis