25. jul, 2020

Søsterskap

Ekte Søsterskap

«Din arv er alle de liv du noensinne har berørt.» Maya Angelou

Ekte søsterskap er evnen til virkelig å være til sted for en annen person uten å forvente noe tilbake. Å hvile i det primitive, hellige, sårbare kraften i det å være kvinne og være vitne til det samme hos en annen kvinne uten at du føler deg utilstrekkelig. Ekte søsterskap er den evnen vi har til i høy grad å respektere hverandre. Å favne og å bli omfavnet. Å ta seg moderlig av og bli moderlig ivaretatt.

Ekte søsterskap er å bøye seg med hele sitt vesen for den slektslinjen av kvinner som har gått før oss, og som har skapt selve livstråden i alt liv. Det handler om å ta eierskap over de sprø, utemmede og uforutsigbare sidene ved oss selv og andre uten bedømmelse. Det handler om å vite at den iboende kraften vår aldri blir foretrukket ved at vi sabler ned hverandre. Det handler om å avstå fra å rette opp og heale en annen person, det handler om å være betingelsesløst til stede og holde vedkommende i hånden til hun finner mot til å klare seg selv.

Ekte søsterskap er mer enn bare å støtte andre gjennom det vi sier, eller gjennom gjensidig interesse. Det måles i den evnen vi har til å være der, i det primitive, skitne dypet. Gjennom orkaner, oversvømmelser og brann. Ekte søsterskap er en mektig kraft. Den kan ikke temmes. Den er ugjennomtrengelig. Den er ustoppelig.

Den kommer fra sjelen. Alder, familie, land, hudfarge, bakgrunn, livserfaring eller suksess spiller ingen rolle. Hjertet gjenkjenner en søster umiddelbart, og sjelen glemmer aldri. Det er en vill, utemmet, ukrenkelig, hellige forbindelse som verken kan fremtvinges eller etterlignes.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem i livet ditt betrakter du som en ekte søster?

Hvem i livet ditt er du sammen med fordi du mener at du bør?

Hvem er en del av livet ditt fordi de ønsker noe fra deg?

Hvem er en del av livet ditt fordi du ønsker noe fra dem?


Kan Du Være Betingelsesløst Til Stede For En Annen Person?

Kan du være betingelsesløst til stede for en annen person? Fullstendig og genuint være betingelsesløst til stede for vedkommende? En av de mest sjenerøse gavene du kan gi et annet menneske, er evnen din til å være hos vedkommende uten at du forsøker å lede henne i en bestemt retning, eller for at du selv skal oppnå noe.

Å være betingelsesløst til stede energetisk uten at du snur samtalen over på deg selv.

Å avstå fra å si: «Jeg også», «etter min erfaring», «jeg skjønner så godt hva du snakker om», eller: «Hva med dette?»

Å avstå fra å rette opp, veilede, redde eller bevege deg i en annen hastighet.

Å møte vedkommende der hun befinner seg, og at det stedet er absolutt helt greit.

Å være en kanal som moren kan tre inn gjennom.

Å la armene dine og blikket ditt være armene og blikket til den store mor, mens du varsomt vugger vedkommende hjem uansett hvor langt ute av kurs hun måtte ha havnet.

Når du er betingelsesløst til stede for en annen person, lar du vedkommende forflytte seg varsomt fra hodet til hjertet. Hvis hjertet føles trygt og erkjent, vil du bli vitne til den forvandlingen som skjer når sjelen trer frem, noe som er en stor ære. Vi lengter alle etter å bli sett på denne måten. Vi lengter alle etter en som har evnen til virkelig å være betingelsesløst til stede for oss.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Kan du være betingelsesløst til stede for en annen person uten at du må rette opp vedkommende eller snu samtalen over på deg selv?

Hvem i livet ditt har evnen til å være betingelsesløst til stede for deg?


Den Nye Formen For Forfølgelse

«Det problemet jeg har med den som hater, er at de ser berømmelsen min, men de kjenner ikke historien min.» Maya Angelou

Feminisme er slikt et ladet ord. Vi må slutte med å finne feil ved medsøstrene våre, spesielt i feminismens navn. Hvis en kvinne sier at hun er feminist, blir alle hennes handlinger bedømt. Hvis en kvinne sier at hun ikke er feminist, blir hun personlig dømt.

En medsøster har mottatt klager for at hun svekker feminismen fordi hun hjelper andre kvinner med å gjenforene seg med den månedlige syklusen og lytte til kroppen når den ber dem om å ta det med ro (noe som er veldig viktig!). En annen kvinne får grusomme kommentarer om at den enorme suksessen hun opplever kommer av at hun fortrenger sin feminine natur og har valgt å ikke få barn.

I egenskap av kvinner har vi vært nødt til å kjempe for svært mye. La oss ikke skape enda et fjell vi må bestige ved at vi skal være nødt til å klatre høyere enn hverandre også. Før du forsøker å sable andre ned, uansett hvor uenig du måtte være med vedkommende, bruker du først litt tid på å finne ut om det du ser, er en kvinne som på sin egen unike måte gjør sitt beste for å finne mot til å stige opp. La oss slutte med å holde våre medsøstre nede, uansett hvor sterkt vi måtte være enig eller uenig i den måten de gjør det på.

La oss ikke vende oss mot hverandre. La forfølgelsen stoppe her.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem har du bedømt på en skarp måte?

Hva ligger til grunn for bedømmelsen din?

Er du i stand til å betrakte henne som en kvinne som gjør sitt beste, på sin egen unike måte, for å finne mot til å tre frem og stige opp?

I stedet for at du konsentrerer deg om henne eller det hun står for – hvis du snur bildet, er det da noe du blir kallet til å skape?


Er Hun Sint På Meg?

Hvor ofte har du sendt en tekstmelding, uten at du har fått svar, og har tenkt: «Hun må være sint på meg.» denne paranoide følelsen er grunnfestet i en urgammel mistillit kvinner imellom. Under hekseforfølgelsene i middelalderen ble folk (spesielt kvinner) tvunget til å vende seg mot hverandre for å kunne redde seg selv og sine nærmeste.

Som kvinner er vi også blitt tvunget til å undertrykke de mer kraftfulle og mørkere sidene ved vår sanne natur for å passe inn i boksen «flink jente». Derfor har vi denne «andre» siden ved oss selv – en skyggeside – som hos mange er blitt forvist og etterlatt. Og vi tror at ettersom vi har denne siden ved oss, må også andre kvinner ha den. Velkommen, mistillit.

I kappløpet etter å få jobben, fyren og bestevennen har vi lært at vi ikke skal stole på andre kvinner, men gå ut fra det verste.

Svært mange av oss bærer på gamle sårede følelser og programmeringer som gjør at vi ikke stoler på andre kvinner. At vi setter opp forsvarsverkene våre i stedet for at vi mildnes og åpner oss. At vi sladrer som en måte å utvikle en dypere forbindelse på, i et forsøk på å føle oss trygge. Vi må slutte å forfølge andre kvinner. Slutte med konkurransetrangen og, mest av alt, mistilliten.

Når vi er frakoblet den uendelige kalken i livmoren. Er det mange av oss som tror at det ikke er nok til alle. Det finnes en side ved oss som minnes, og som lengter etter en dyp og sann forbindelse med andre kvinner. Men hvis vi ikke har healet forsvarsverkene våre og det resterende patriarkatet som finnes i oss, da er det bare ikke mulig å oppnå et genuint søsterskap. Vi må heale de sårede følelsene våre når det gjelder å stole på andre kvinner. Vi må tillate oss selv å bli støttet og favnet, av andre kvinner og av oss selv.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvordan er ditt forhold til andre kvinner?

Stoler du på dem? Hvis ikke, hva har ført til denne mistilliten?

Hva trenger denne siden ved deg å høre?


Hvem Ergrer Deg?

Ikke avvis eller unngå kvinner som stryker deg mot hårene. De som irriterer deg. De som fornærmer deg. Dem du ikke stoler på. For et eller annet sted i denne skarpe tonen, i freidigheten, i svakhetene, i aggresjonen, i praktfullheten, i arrogansen eller den manglende erfaringen eier de en gave. En gave som, hvis du graver dypt nok, rommer en edelsten som er så dyrbar og mektig at du en dag om ikke lenge kommer til å velsigne den dagen de dukker opp i synsfeltet ditt.

Hvem ergrer deg? Hvem irriterer deg? Hvem trakasserer deg? Hvem stryker deg mot hårene? Hvem er altfor ubehagelig? Altfor mild? Altfor egoistisk? Altfor hverdagslig? Hvem for deg til å bli en gal kvinne? Hvem frastøter deg? Hvem synes du er en lidelse? Hvem driver frem din indre banshee? Hvem misliker du mest av alle? Hvem får deg til å føle deg utilstrekkelig? Hvem overser deg? Hvem gjør deg trist? Hvem skulle du ønske du aldri hadde truffet?

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem ergrer deg?

Hva treffer de i deg?

Hva tillater du at dette forteller om deg?

Hvilke sårede følelser åpner de for at du kan heale?

Hvilke slumrende krefter oppfordrer de deg til å gjenerobre?


Hvorfor Misunnelse Er Bra

Misunnelse er en helt normal menneskelig følelse som skaper et skille mellom henne og meg. Men hvis du tillater deg selv å være til stede i misunnelsen tilstrekkelig lenge, kan det hende du vil oppdage at den kan bli et verdifullt redskap når det gjelder å komme til klarhet i hva du er her for å bidra med.

Misunnelse vekker den siden ved oss som betrakter oss selv som atskilt. Så når vi oppdager at andre har noe vi selv skulle ønske at vi hadde, tror vi at fordi de har det, betyr det at vi ikke kan få det. Misunnelsen kaster lys over det vi innerst inne ønsker for vår egen del. Et skaperverk du ennå ikke har kommet til å realisere, en opplevelse du har lengtet etter, en beslutning du har unngått å ta.

Strikkene av misunnelse kan være et hint om de måtene vi har gjort oss selv små på. De kan også avsløre at vi betrakter anerkjennelse utenfra som et tegn på godkjennelse. Når misunnelsen din utløses, kan den fungere som et kjempesignal som peker deg i retning av det du burde investere energien din i. og hva universet ønsker å skape sammen med DEG.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem er du misunnelig på?

Hvorfor er du misunnelig på dem?

På hvilken måte kan du åpne deg for å skape eller motta din egen unike versjon av dette for din egen del?


Anerkjenn Dine Søstre

Helt fra sjelen vår valgte å komme til jorden og ta opphold i en menneskekropp adskilt fra alle andre, har vi kjempet med følelsen av å være overlatt helt til oss selv. Jeg snakker ikke om evne til å være alene. Jeg snakker om å være adskilt. Det jeg etter hvert har forstått er sant, er at vi alle er redd for å bli tilsidesatt.

Vi søker alle positive vurderinger, aksept for at det vi har å tilby, er av verdi for omverdenen. At andre virkelig ser det vi, har å tilby.

Det spiller ingen om du er nybegynner, eller om du har vært på vei opp i mer enn tretti år – innerst inne lengter vi alle etter å bli anerkjent for at vi gjør vårt beste. Å få være vitne til det er både frigjørende og uvurderlig. Når du gir denne verdifulle gaven, vil du oppdage at rikdommen kommer tilbake til deg.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Gi din anerkjennelse til noen du kjenner, for det de har å tilby vår verden. Spesielt til dem du tror ikke har behov for å høre det. Kanskje vil du oppdage at det er nettopp dem som trenger det mest.


Din Indre Sirkel

Selv om alle kvinner fortjener din respekt, er det ikke meningen at du skal være venn med alle. Enkelte kvinner vil like deg, andre kommer ikke til å like deg. Og det er helt greit!  Bruk ikke tiden din på å oppnå anerkjennelse fra alle. Det kommer du aldri til å lykkes med. Og det som er verre: Du kommer til å gå glipp av å skape dyp forbindelse med dem som ble født for å vandre ved din side. En kraftfull gruppe eller heksesirkel er mye bedre enn hundre personer som legger ut «gratulerer med dagen» på Facebook-siden din. Alle kvinner burde ha en indre krets som er hellig for dem. En krets som består av kvinner som de har valgt med omhu.

Å invitere kvinner til din indre krets er en hellig handling. Vær påpasselig med hvem du inviterer inn.

Kvinner som vil ta imot oss når vi faller. Kvinner som vil favne oss når vi legger skammen vår på bordet (noe alle burde gjøre jevnlig). Kvinner som er glad i deg når du strever for å være glad i deg selv. Kvinner som kan være brutalt ærlige, samtidig som de favner hjertet ditt med ømhet. Kvinner som vet at bare fordi du føler det på en bestemt måte i dag, er det ikke dermed sagt at du kommer til å føle det på denne måten et år frem i tid.

Sjelen din gjenkjenner en søster umiddelbart. Årene spiller ingen rolle. Det gjør heller ikke sted. Du kan bli favnet fra alle verdenshjørner. Noen av mine søstre holder til på motsatt side av jordkloden. Enkelte av dem har jeg bare truffet en gang eller to i levende live. År har ingenting å si når vi snakker om flere liv.

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem er med i din indre krets av søstre?

Trenger du å tilkalle flere?


Kvinnene Som Har Gått Før Deg

Når visse personer dør, visdomsbærere, lysbærere, blir alt det de rommet, plutselig spredd til mange, lik en stjerne som eksploderer og etterlater seg gnister i alle menneskers hjerter. Du trenger ikke å ha kjent personen for å føle effekten av at vedkommende sin ånd trer ut av sin fysiske form, for at den skal bli til inspirasjon for din egen utfoldelse.

Så min venn, det finnes mange lysbærere og visdomsbevarere som har gått veien før deg. I enkelte tilfeller også for deg. Både dem du kjenner, og dem du ikke engang ante eksisterte. Kvinner hvis engasjement i både ånd og i menneskeheten blir dermed en gave som videreføres lik en lysende fakkel.

Du står på skuldrene til tusener på tusener av fantastiske kvinner. De som har gått før deg og de som vil fortsette å komme tilbake. Og på samme måte som vi alle er skapt av stjernestøv, er vi også skapt av hver enkelt av dem.

Mantra: «Jeg påkaller utholdenheten, styrken og støtten fra alle de kvinnene som har gått før meg. Med dem ved min side, vandrer jeg aldri alene.»

Stig Opp Søster, Stig Opp

Hvem har du mistet (enten du kjente dem personlig eller ikke) som har tent et lys i deg?

Hvilke kvinner som har gått før deg, har brolagt veien for deg?

Påkall dem.


Inspirasjon og utdrag fra boken
«La Ditt Lys Skinne»

DiamantLyset
Vigdis