16. jun, 2020

Skaperkraften Din

Å Bevare Kraften i Arbeidet og Skaperverkene Dine

Når du forsøker å gjøre altfor mye på en gang, skjer det et brudd i energien. Når du retter oppmerksomheten din i altfor mange retninger, når du forsøker å holde for mange baller i luften samtidig.

I vår tid da det er blitt så vanlig, å gjøre flere ting samtidig og stadig sammenligne seg med andre, er det fare for at kraften i energien vår kan briste.

En del av det kan være drevet av frykten for kanskje å gå glipp av noe, et ønske om å holde tritt med noe(n) eller ligge litt foran. Men det kan ofte være fordi det er så utrolig mye du har lyst til å oppleve og skape. Du har som oftest sagt: "Ja, ja, ja", når du ved nærmere ettertanke burde ha sagt: "Ja, nei, nei."

Et godt forslag kan være å dele året inn i fire tremånedersperioder. Og i hver av disse periodene, har du kun lov til å konsentrere deg om èn ting, det skaperverket som du føler deg mest kallet til å sette til verden. Ved eventuelle nye muligheter som måtte dukke opp i denne perioden, uansett hvor fantastiske de måtte være, still deg selv følgende spørsmål: Hvis jeg sier ja til denne muligheten, er det da fare for at jeg ikke får gjennomført dette skaperverket etter beste evne, med min energis fulle kraft, innenfor den tidsrammen jeg har satt meg? Hvis svaret er "ja", blir svaret ditt "nei takk".

På hvilken måte utvanner du din energi?

Hvilket skaperverk ønsker du mest av alt og med full kraft å bringe inn i denne verden i løpet av de neste tre månedene?

Hva kan komme i veien for at du kan gi dette skaperverket din fulle oppmerksomhet?

Å Skape det Du skal Skape

Ikke konsentrer deg om kvantitet. Konsentrer deg heller om kvalitet. Du er her for å skape det du er ment å skape. Det er ingenting som haster. Det er ingen konkurranse. Når du forsøker å fylle tilværelsen din og omverdenen med ting og tang i et forsøk på å holde tritt med alle andre, nekter du verden den spesielle nyansen av lys som du er kommet hit for å formidle.

Derfor: Vann din hage, hold liv i din flamme, og rett konsentrasjonen din innover. La skaperverkene dine være din medisin, og del denne medisinen med omverdenen. Når du vedvarende konsentrerer deg om det du skal skape, trenger du ikke å se verken til venstre eller høyre.

På denne måten vil du oppdage at det du er kommet hit for å gjøre, er nettopp det du faktisk ville ha valgt å gjøre. Du vil oppdage at din medisin er nettopp det som gir næring og drivstoff både til deg selv og andre. Noe som betyr at skaperverkene dine aldri noensinne vil tørke ut.

Hva er det du er ment å skape?

Egenomsorg før Omsorg for Andre

Motsett deg ikke kroppens behov for egenomsorg. Du blir kallet til å forløse denne nye verden, men for at du skal klare det, må du prioritere det å sette dine egne behov først og ta deg av ditt indre velbefinnende. Du er ikke til nytte for noen hvis du er utmattet og uttørket. Vi kan kun dele det vi har rikelig av. Vi må være nådeløse når det gjelder å sikre egenomsorg før vi står til tjeneste for andre. For at vi skal kunne stige opp og frembringe vedvarende forandring, må vi være standhaftige.

På hvilken måte lar du andres healing gå foran din egen?

Hva blir du kallet til å heale i deg selv?

Elskede Moder Maria - Takk for at du hjelper meg med å avklare når jeg skal stå til tjeneste for verden, og når jeg skal stå til tjeneste for meg selv. Og slik er det. Og slik er det. Og slik er det.


Utdrag og inspirasjon fra boken
"La Ditt Lys Skinne"

DiamantLyset
Vigdis