13. jun, 2020

Hva er neste skritt?

Vi er alle på vei over fra den smalsporede og polariserte bevisstheten i tredjedimensjon, til å våkne til de høyere svingningene og mulighetene i femtedimensjon. Den fjerde dimensjon er en overgangsenergi.

Mye skjer på, i og med denne kloden. Frigjøringen har allerede skjedd, og vi befinner oss nå i gjennomføringsfasen, som tar lang tid. Vi er i en sone med fri vilje, så det skjer ingenting som vi ikke har satt i sving på et eller annet plan.

Den viktigste handlingen er å erkjenne hvem du er, og at du er et vesen som bærer en gnist av det guddommelige i deg. Du har dermed rett til å kreve at alle himmelske krefter støtter deg og alle sider ved ditt liv. Husk det når du står overfor en hindring som virker reell. Be om at den blir renset ut og fjernet. Mediter gjerne regelmessig, og slapp av - den vanskeligste delen er unnagjort.

Det er opp til deg, om du er med ... men vit at det er mange lysvesener som arbeider sammen med deg, og det finnes latente energier som dukker opp for å bistå deg. Du må bare bestemme deg for å godta alle forbedringer og alle tilgjengelige oppgraderinger, slik at du endrer matrisen din. Det er på tide at du bestemmer deg for å gjøre din del, for dette kan ikke og vil ikke skje uten deg. Mesteparten av det du vil gjøre, handler om å arbeide med intensjoner. Vi befinner oss i en planetarisk forvandling, så vi blir gitt muligheten til å omstrukturere oppbygningen på cellenivå og molekylnivå, og helt ned til DNA-et og RNA-et.

Vi er på vei ut av polaritetens spill og inn i et nytt spill!

Oppgaven vår i tiden fremover, er å holde blikket festet på lyset, og gjøre vårt beste for å la være å fordømme det mørke som fortsatt er her. Du og jeg kan ikke gjøre noe med mørket. Så hva kan du gjøre?

Se igjennom de tolv erkjennelsene som vil føre deg til den nye utgaven av deg selv, den nye virkeligheten. De vil gi deg grunnlaget for det nye spillet.

1. Erkjenn at det høyere selvet er deg, og at du har tilgang til det.

2. Erkjenn at det høyere selvet kan veilede deg.

3. Erkjenn nytten av å spørre det høyere selvet om alt.

4. Erkjenn at et slag mot hjertet er rakettbensin for oppstigningen.

5. Erkjenn at du er med på å skape virkeligheten din.

6. Erkjenn at du kan endre denne virkeligheten som du vil.

7. Erkjenn at den måten du mottar på, er uavhengig av giveren.

8. Erkjenn at alle mennesker er på sin egen reise.

9. Erkjenn at du er sentrum i ditt eget univers.

10. Erkjenn hver dag at du har blanke ark (ikke mer karma).

11. Erkjenn at du har en forpliktelse til å handle med integritet.

12. Vær villig til å holde forbindelsen til det høyere selvet.

Vi bruker egoet til å lære om verden rundt oss, og venne oss til den. Når vi er modne, trenger vi ikke lenger egoet. Men det har blitt så mektig at vi fortsetter å stole på det, istedenfor å styrke bevisstheten om det høyere selvet. Dette gir begrepet "å vokse opp" en mye større betydning! Det er på tide å vokse opp. Den åpenbare konklusjonen på å vekke forbindelsen til det høyere selvet er at egoet og det høyere selvet kan bli èn vilje, gudsviljen din.

I Guds sinn er alt fullkommenhet og allvitenhet. Men dette sinnet inneholder ikke alle de opplevelsene som ennå ikke er opplevd. Dette er en vanlig misvisende benevnelse, for til og med akasha-biblioteket inneholder sannsynelige fremtider, og ikke allle mulige fremtider, før det er nok energi der til å understøtte en bestemt retning.

Tillat deg å være åpen og mottakelig for det guddommelige selvet - den skjulte, indre visdommen som representerer den utgaven av deg som er helt påkoblet, slik at det guddommelige er til stede og i bevisstheten din.

La ditt ego smelte sammen med det guddommelige selvet!


Utdrag og inspirasjon fra boken
"Den Femte Dimensjon"

DiamantLyset
Vigdis