29. apr, 2020

Å feile eller ikke feile

Å feile er et menneskeskapt begrep. I den guddommelige verden, eksisterer ikke dette begrepet. Vi mennesker er så opptatt av å ta de riktige valgene, uansett hvilken situasjon, vi befinner oss i. Men det er ikke noe valg som er mer rett enn andre. Ethvert valg vil ha noen konsekvenser og åpenbare nye sider ved livet og livets muligheter.

Selv innenfor det åndsvitenskaplige, er man opptatt av å treffe de riktige valgene. Finne den riktige livsbanen, den åndelige livsoppgaven, den rette partneren, den rette jobben osv. Faktum er at det for vært enkelte menneske alltid vil finnes mange valgmuligheter, men at noen av disse kan være mer påfallende og ofte også mer krevende og utfordrende enn andre.

Ethvert menneske befinner seg når det blir født, ved livets begynnelse … og allerede i vuggen legges kimen på hvordan man kan reagere i forskjellige situasjoner. Disse reaksjonsmønstrene har både noe å gjøre med barnets fortid og erfaringer fra tidligere legemer, og de har i høy grad noe å gjøre med barnets samspill med foreldrene eller andre som tar seg av barnet. De utvikles avhengig av hvordan barnet selv er i stand til å reagere på situasjoner som de uunngåelig vil befinne seg selv i, inkludert sultfølelse, ubehag, maktesløshet, glede, harmonisk samspill og utveksling med omgivelsene osv.

Barnet begynner sakte, men sikker å finne ut av at det har valgmuligheter i livet. Det kan smile og føle seg komfortabel. Det kan reagere med ubehag i det stille eller skrike og skråle, og hver utfoldelse vil forårsake en reaksjon eller mangel på det samme. Dette blir til opplevelser for det lille barnet, som det bygger videre på i samspillet med sitt eget indre vesen og i samspillet med omgivelsene.

Når barnet har vokst opp, er det som om kravene blir annerledes. Da forventes det ofte at omgivelsene kommer med forklaringer eller gir de mulighetene mennesket lengter etter. Så kommer reaksjoner om å gi opp eller ville gå videre, som selvfølgelig også har bakgrunn i det som ble opplevd i barndommen.

Hver reaksjon vil ha innvirkning på fremtidige valg. Hver eneste avgjørelse vil ha innvirkning på fremtidige liv, så hvordan kan folk tenke at deres liv er forhåndsbestemt? Dette er ikke mulig i et så pulserende og dynamisk samfunn, sammensatt av jordens mennesker. Jorden er en planet der individualitet kan utvikles og hvor mennesket, som en del av livets muligheter, har den fri vilje til disposisjon. Hvorvidt det blir brukt, er opp til den enkelte.

Hver gang et menneske bevisst tar en beslutning, gledes sjelen, for da tas et selvstendig initiativ og muligheten for utvikling intensiveres. Hver gang et valg tas, er det selvsagt hentet fra en situasjon der flere muligheter er til stede, og hvert valg blir viktig ikke bare for de neste øyeblikkene i livet, men også for fremtiden. Valget er med på å bygge fremtiden med alle de nye utfordringene som det vil innebære. Derfor er det en misforståelse å bruke uttrykket eller oppfattelsen om «å feile». Snarere snakkes det om beslutninger, konsekvenser og muligheten til å få ytterligere erfaringer på livets vei.

Se ditt liv, fylt med muligheter. Gled deg over mangfoldet, som en del av din vei. Gled deg over mangfoldet i det jordiske liv og slutt med å ergre deg over tilsynelatende begrensninger.


Utdrag og inspirasjon fra boken
«Lad Solen Bryde Frem»

DiamantLyset
Vigdis