24. apr, 2020

En livets Reise

Når et menneskebarn blir født, så er det ikke et vesen som starter totalt forfra i sin utvikling. Det har visse egenskaper og kvaliteter med seg inn i livet, som til dels stammer fra foreldrenes gener og til dels fra sjelens tidligere ervervede erfaringer. Det kan være vanskelig å forstå hvordan mange av disse erfaringene kan inngå i liv etter liv, med de ligger som et kosmisk sentralt lager, hvor alt som ønskes kan hentes fra.

Som et bilde kan man forestille seg at menneskets samlede erfaringsmasse, befinner seg et sted i eteren. Dette betyr at et menneske kan trekke på opplevelsen av tidligere eksistensformer allerede før fødselen på Jorden og også senere i livet, men også på andres erfaringer.

Denne erfaringsmassen er enorm, men ikke uoverskuelig. Den er som en enhet som inneholder mange detaljer som er oppdelt litt på samme måten, som når det lages databaser eller biblioteker på Jorden. Flere forhåndsdefinerte kategorier er blitt ordnet og satt sammen, og på denne måten samles kunnskap og viten, innenfor bestemte områder. Dette betyr at det i prinsippet er baser som det kan hentes erfaringer fra … gjort av både en selv og av andre, i dette livet eller i tidligere tider av historien. Dette betyr at det er kraftige databaser som inneholder alt som hittil har skjedd på Jorden fra ytre og indre begivenheter, av tanker, følelser og handlinger. Alt ligger i et mektig datamaskinlignende nettverk, som imidlertid er langt mer utviklet i sin struktur enn det vi så langt har opplevd på Jorden.

I eteren er det databaser som inneholder essenser av alt som har skjedd. Dette betyr at for hver enkelt person og nasjon, er det databaser som kan aktiveres etter ønske og behov. Dette betyr at når en person blir født i et land som for eksempel Norge, ligger det er allerede tilgjengelig informasjon og erfaring, innkodet i det «nye» menneskebarnet. Nasjonens gener kommer inn og blir medspillere i å danne grunnstrukturen, allerede ved fosterstadiet. Hvis barnet er født i for eksempel Norge, vil det derfor ha innebygde gener og opplevelser som stammer fra dette landet, denne nasjonen og denne befolkningen. Dermed vil et nyfødt barn, aldri begynne på nytt. Det har mye erfaringsmateriale innebygd i seg, som en grunnleggende struktur. Disse grunnleggende strukturene vil være en del av dette barnet og dette vesenet, uansett om det flytter eller flykter til en annen del av verden. Det er ikke bare rasen som kan anerkjennes som en grunnleggende struktur, det samme gjelder nasjonens særpreg og individualitet.

Hvert menneske består derfor av en komplisert og sammensatt grunnstruktur i de indre lyslegemer, som alle er medspillere i det liv, som personligheten har foran seg. Det enkelte menneske kan være mer eller mindre åpen for sine egne grunnleggende strukturer, og det kan la disse være medspillere eller motstandere i livet.

De indre grunnstrukturene, ligger som indre lyslegemer. Derfor vil noen klarsynte som kan oppfatte dette, se at mennesket ikke bare består av noen få, men av mange lyslegemer som er inne i hverandre og bak hverandre. Disse lyslegemer kan i løpet av livet, tre mere eller mindre frem, synlig eller usynlig.

Ingen erfaringer går tapt i eteren. Enhver opplevelse vil sette sine spor, både i individet og i den kosmiske eteren, som ligger rundt jorden og de nærmeste planetene som lysstruktur etter lysstruktur, lyslegeme etter lyslegeme. Dermed veves alt sammen i de vakreste lysstrukturer, som alle er medspillere i det liv, som er under bestandig utvikling og manifestasjon, både for den enkelte og for galaksen.


Utdrag og inspirasjon fra boken
«Lad Solen Bryde Frem»

DiamantLyset
Vigdis