2. apr, 2020

Sjelen

Sjelen er din venn. Den er din partner og din inspirator. Den er som en far og mor. Den hjelper deg, den støtter deg, den oppmuntrer deg og den utfordrer deg.

Sjelen er din beste og nærmeste venn, og den venter på at du skal åpne deg for dens hjelp og nærvær. Den er tålmodig i noen situasjoner og andre ganger utålmodig, når du gjør for mye motstand eller nekter å se eller møte livet med de utfordringer som sjelen gir deg. Da kan den intensivere dine prosesser, eller den kan trekke seg tilbake og overlate opplevelsene til personligheten. Den er tettere på deg, enn du kanskje umiddelbart er klar over, fordi du i din personlighet har vanskeligheter med åpne deg for sjelens impulser. Personligheten vil selv, kan selv, og det har den øvd seg på gjennom mange liv.

Når et menneske begynner å åpne seg for sin sjel og dermed mot de indre lysverdener, er det som om nye verdener og nye dimensjoner åpner seg. Da utvikler livets perspektiver seg, og dypere forståelse sniker seg inn. Da må du mer og mer stoppe opp, lytte innad og søke å oppfatte sjelens stemme, sjelens vilje og sjelens innsikt. Da opplever du at du ikke er alene, at sjelen din alltid er med deg og at du ganske enkelt kan åpne deg for dens tilstedeværelse.

Da har du kommet nærmere din opprinnelse. Da kommer du nærmere Gud (det gudommelige eller kilden), og Gud kommer tettere på deg, fordi Gud bedre kan formidle gjennom sjelen enn gjennom personligheten, spesielt hvis denne har nok i seg og sine.

Kanskje har menneskene igjennom tidene forvekslet Gud med Sjelen. Når de mener å ha hørt Guds stemme, er det kanskje snarere sjelens stemme, de har hørt – men i prinsippet også Gud, fordi Gud benytter de tilgjengelige kanaler som finnes for å komme tettere på deg, for å hjelpe deg, for å støtte deg og for å hjelpe deg til å finne veien – å gå den.

Sjelen uttrykker seg igjennom personligheten og gjør det liv etter liv, for at de to verdener kan nærme seg hverandre, og for at sjelen kan få erfaringer til sin videre reise gjennom utviklingens og universets mange porter.

Sjelen står til rådighet for deg, og du står i prinsippet til rådighet for sjelen. Sammen kan dere gjøre deres erfaringer, sammen kan dere utforske verden, utforske universets lover og tusentallige lyseksistenser, deres reaksjoner og adferd. Sammen kan dere utforske det store guddommelige univers, og sammen kan dere utveksle erfaringer og på den måten bli beriket.

Du og sjelen har muligheter for å gå hånd i hånd, så ta imot sjelens utstrakte hånd, når du har bruk for hjelp til å gå videre eller bruk for hjelp der du er, akkurat nå. Sjelen er din venn, din hjelper, din far og din mor.


Utdrag og inspirasjon fra boken
«Lad Solen Bryde Frem»

DiamantLyset
Vigdis