17. mar, 2020

Chakraportene

Menneskene er ofte lukket og ser ikke hva som er i dem eller rundt dem. Det er nå på tide at menneskene åpner seg og utvider deres syn på verden og utviklingen. Menneskene kan ha mange forskjellige oppfattelser på hva livet er, også i forskjellige dimensjoner, men det er vanskelig å oppfatte og beskrive, fordi det arbeides med andre termer og med andre forståelser enn de som frem til nå har vært velkjente på Jorden. Mennesket beveger seg igjennom forskjellige faser i sitt liv, i sin utvikling og i sine mange eksistenser og mulige inkarnasjoner på Jorden. Det sammen skjer for mange andre eksistenser, uansett opprinnelse og uttrykk.

Menneskene har en tendens til å låse seg fast i en oppfattelse av hva virkeligheten er, selv om det i prinsippet ikke er mulig, fordi virkeligheten er bevegelig, evig ekspanderende og dog til stede.

En av de første portene du kjenner til er porten mellom fødsel og død, men mange andre porter er også eksisterende på veien.

Porten mellom fødsel og død er synlig for menneskene, fordi vi har opplevd og gått igjennom denne porten utallige ganger, både fra den ene og den andre siden. Men mennesket må lære at det er andre porter og at det i denne fødselsporten, er flere porter. De må lære at denne porten også er flerdimensjonal, og at mange valg og alternativer er mulige i denne porten.

Noen av disse portene er vist gjennom menneskenes syv chakraer, men det er mange forvrengninger når det gjelder å forstå disse. Fødselsporten er ikke alene representert i de syv hoved chakraer, men også i andre chakraer på hvert av de forskjellige plan. Mennesket har syv eteriske chakraer på syv mellomplan i det eteriske rike, syv mellomplan ganger syv i det astrale rike, syv ganger syv mellomplan i det mentale rike og enda flere i høyere potenser, når vi beveger oss videre mot det atmiske og buddhiske rike.  Slik er det og slik vil det alltid være, og mennesket skal fødes gjennom chakraportene.

Mennesket skal, når det er til stede i rotchakraet med sin bevissthet, kunne veksle imellom å være fysisk til stede og være ikke-fysisk til stede, og kunne gjøre det samme i harachakraet (sakralchakraet), solar plexus osv. Og ikke tro at chakraene har en stasjonær tilstand. De representerer også forskjellige stadier av fødselsporten og viser dermed at mange forskjellige elementer alltid vil bli inkludert når noe blir beskrevet. Mange elementer kan ikke umiddelbart oversettes til et menneskelig språk og forståelse, men her er det gjort et forsøk.

Et av budskapene i dette er at menneskene må erkjenne nødvendigheten av sin egen eksistens, og at det ikke bare handler om å ville vedkjenne seg det man umiddelbart synes er best.

Det er selve eksistensen som må anerkjennes, og for at eksistensen skal bli anerkjent, må også de mange elementene som eksistensen kommer til uttrykk gjennom, anerkjennes.

Dette betyr at du som menneske ikke kan late som om du ikke er det du er. Du blir nødt til å forholde deg til alt som er deg. Det er et uttrykk for din eksistens. Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, må du gjøre noe med det og kanskje be din eksistens om å være mer ren og til stede. Be gudslyset om å pulsere mer fritt og kjærlig, for det er der mulighetene for sublimering og transformasjon ligger.

Hvis mennesket isolerer visse elementer i sitt vesen, og det skjer over lang tid og gjennom evolusjonen, kommer det en tid hvor denne isolasjonen blir som en binding. Den må løsnes, og det er mye enklere å løsne båndene underveis, enn det er å løsne dem når de er viklet inn over tid, for da vil det kreve en mye sterkere innsats. Et av mange råd til menneskene er:

Sørg for å løsne båndene og gi plass til livets puls.

Du må også gjøre det på områdene du har valgt å isolere i dette eller tidligere liv, fordi ellers er den guddommelige strømmen gjennom hele ditt vesen ikke mulig, og da vil det være elementer i ditt vesen som er isolert, og det er på ingen måte ønskelig.

Du skal anerkjenne mangfoldet ditt. Du skal anerkjenne både din smerte og glede. Du skal også anerkjenne øyeblikkene og situasjonene der du har følt at du var i vanskeligheter eller i ekstase, fordi de alle er elementer i ditt vesen. De er med på å utgjøre den helheten som er deg, og i det ligger det at anerkjennelse er nødvendig.

Du må anerkjenne deg selv og alt hva du er laget (består) av.

Du må anerkjenne andre med det de er laget av, for at en utveksling skal finne sted i et balansert og utviklende miljø.

Hvis denne anerkjennelsen ikke er til stede, oppstår en depravasjon og en isolasjon utvikler seg. Energiene beveger seg innover og låses i stedet for å åpne og aktivere. På den måten har du din egen aktiveringsknapp, som har tilgang til et mye større system.

Du må tørre å aktivere deg selv med alt hva du inneholder og ha tillit til at jo større åpning og aktivitet som er til stede, desto større er potensialet for et mangfold av uttrykk, refleksjon, fornyelse osv.

Mangfold er en del av livet og evolusjonen på jorden, og hvis mennesker tror noe annet, blir veien lang.


DiamantLyset
Vigdis