24. nov, 2019

Hva Er En Lysarbeider?

En lysarbeider er en hvilken som helst person som vier livet sitt til å være et strålende lys i verden. Lysarbeiderne forstår at handlingene deres (uansett hvor store elle beskjedne de måtte være) har muligheten i seg til å heve planetens vibrasjon. Sjelen deres er våken, bevisst på at tilstedeværelsen deres har stor betydning, og at de er en del av noe som er større enn dem.

Lysarbeidere er ikke bare hippier iført knyttebatikktøy og healere med rastafletter. Langt fra. De er lærere og kokker, forfattere og sangere, produsenter og rengjørere, mødre og medier, kreative ledere og kaftandesignere. De finnes i countryklubber og i nattklubber, på kafeene og i klasserommet, i styrerommet og i gallerier.

En lysarbeider er en som tar et bevisst valg om heller å besvare kallet fra kilden (lyset) enn kallet fra egoet (frykten).

Det finnes to typer energier i denne verden: lys og mørke.

Lysets energi er ubegrenset og kommer fra kilden. Det har høye vibrasjoner, det er utvidende, positivt og fylt av kjærlighet. Mørkets energi er mye tettere. Den handler om manipulering, maktkamp og frykt. Den betrakter oss alle som adskilte, ikke som forente åndelige skapninger. Den går imot universets flyt.

Lysarbeidere tenner sitt lys ved å følge det som skaper lys i dem, og deler deretter uanstrengt dette lyset med sin omverden. De er i harmoni med sin sjels kall, og handler med utgangspunkt i dens hvisken uavhengig av frykt. De har ikke behov for å overbevise noen noe som helst, de bare er lyset.

Selv om enkelte lysarbeidere som lever her og nå inkarnerte med den bevisste oppgaven å stå til tjeneste (noe de har gjort gjennom flere liv), finnes det utallige sjeler som nå våkner til kallet om å stå til tjeneste.

Alle som velger å vie livet sitt til å være et strålende lys i verden, er en lysarbeider.

Det er ingen snobbete åndelige tester som skal gjennomgås, ingen oppgaver som skal innleveres. Det eneste kravet er et ønske om å forene seg med sitt eget autentiske lys og en lengsel etter å tjene.

Jeg kaller det å bruke sitt lys.

Ved å holde deg til det du virkelig liker, arbeider du med lyset ditt. Ved å velge en høyere tanke når du er i dårlig humør, bruker du lyset ditt. Når du oppmuntrer andre i stedet for å kritisere dem, bruker du lyset ditt. Når du deler dine unike evner, bruker du lyset ditt. Når du forener deg med universets ubegrensede forsyning av kjærlighet, bruker du lyset ditt. Når du er tro mot deg selv, bruker du lyset ditt. Når du er vennlig og omsorgsfull, bruker du lyset ditt.

Definisjonen av en lysarbeider: en som helhjertet bestemmer for å gjøre verden til et bedre sted ved å være i den. Jo mer bevisste vi blir, jo høyere blir vibrasjonen vår, og jo mer harmonisert med kilden blir vi. Jo mer bevisste vi er, jo bedre forstår vi at alt er forent, og hvordan vi passer inn i et større hele.

Mange lysarbeidere opplever at når de hever bevisstheten sin, blir de mer energetisk følsomme og fanger opp andre personers følelser, energi og tanker. Kanskje vil du oppleve at det er vanskelig å se nyhetene eller voldelige filmer. Kanskje vil du også oppleve at tidligere personlige forhold som er bygd på manipulering, kontroll og frykt, går i oppløsning når du ikke lenger er i energetisk overenstemmelse med dem.

En god stund nå har vi levd i en alt vesentlig ubevisst tilstand. For at moder jord skal overleve, må det en global oppvåkning til. Denne oppvåkningen har allerede begynt.

Jeg tror du er en av de sjelene som har valgt å vise vei.


Utdrag fra boken "Lysarbeider i den nye tiden"
av Rebecca Campbell

DiamantLyset
Vigdis