18. sep, 2019

Forandringens og forvandlingens tid

Det finnes noe dypt inne i deg som lengter etter å bli avdekket og frigjort. Som lengter etter å kunne uttrykke seg uavbrutt, la din stemme bli hørt.

Tiden er kommet hvor vi skal gi slipp på fortidens opplærte og påførte tanke- og handlingsmønstre. Vi skal tørre å være tro mot vår egen indre stemme og sette oss selv fri.

La alle tidligere drakter og masker falle, da dette er den store oppvåkningens tid. Vi må ta med oss alle de erfaringer og lærdommer fra tidligere liv ... for nå å gi slipp og gi over, og sette oss selv fri.  

Akkurat nå befinner vi oss i en overgangsperiode mellom to tidsaldere. Noen har selvfølgelig kommet lenger på utviklingsveien enn andre, noe som er helt naturlig og sånn skal det og vil det alltid være.

Vi har alle en kraft i oss. En hellig, skapende kraft som ønsker å flyte fritt. Å harmonisere livet er en evig prosess. Det er en praksis som skjer fra dag til dag, øyeblikk til øyeblikk. Legge merke til dine egne behov, og alltid si JA til deg selv.

For tiden blir vi og Jorden bombardert av de nye energiene, som beveger seg raskt og har høyere vibrasjoner enn vi noen gang har opplevd. Vi forandrer oss, helt inn på cellenivå. Mange kan oppleve store forandringer og påkjenninger for kropp og sinn. For at det nye skal tre inn, må vi først tillate at det gamle smadres. Mot til å gi slipp, og tillit til at delene vil bli samlet igjen på en måte som er mer harmonisk enn det som var før. Så trekk deg tilbake til det stille rom, da vi har behov for mye egentid, hvile og restitusjon … når vi nå transformeres så hurtig og intenst.

Du kan heller ikke stå i din egen kraft før du vet hvem du er, og har tatt eierskap over det. Styrkene og svakhetene, skyggen og lyset. Hvis du ikke vet hvem du er og tar eierskap over det, vil du søke hos andre for å få tillatelse til å være den du tror du er, eller ønsker å bli en vakker dag.

Hvis du med sikkerhet vet hvem du er, kan ingen andre enn du selv definere hva du er verdt, ta fra deg kraften din, kue deg eller fortelle deg hva som er mulig. Hvis du eier din egen skyggeside, kan ingen utfordre deg, for da har du allerede tatt eierskap over den.

Noe annet som er viktig å minne oss selv på, er at vi trenger ikke å lide for å lykkes. Du trenger ikke å streve for å få ting til å skje. Du trenger ikke å holde alt samlet. Du vil bli sterkere etter hvert som du blir mildere. Du vil bli mer støttet når du slutter å presse på. Når vi løsner grepet, vil det som virkelig er ment for oss, bli hos oss. Det som ikke er ment for oss, vil forsvinne.

Det er vanskelig å være menneske, for ingen er immune for livets gleder og smerte. Gledene gjør hjertet fleksibelt, og smerten gjør nøyaktig det samme. Vi er her for å vokse gjennom glede og smerte. Vi kan ikke bruke åndelighet for å unngå smerte eller for å holde fast ved gleden for evig tid.

Men det er også noe utrolig vakkert ved å få vandre på Jorden, akkurat nå. For naturen blir etter min forståelse, viktigere og viktigere for oss mennesker enn noensinne før. Sammen med kreativiteten, så vil vi finne vår sanne natur … i naturen. Naturen er et levende, åndende speilbilde av den vi selv er. Vi betrakter oss selv som avskilte fra den, men faktisk er vi en del av den.

Naturen er alltid til stede. Det er vi som ikke alltid er det. Når du tar deg tid til å virkelig være i naturen, vil du oppdage alle de gavene hun tilbyr deg hvert øyeblikk, hver eneste dag. Legg merke til skjønnheten som omringer deg. La naturen bevege deg. Stol på prosessen mens du lar naturen intuitivt lede deg hjem. Som for eksempel gjennom intuitiv vandring, intuitiv maling osv.

En ny Jord er i ferd med å stige frem. Det er vi som skaper og frembringer forandring og forløser en ny verden. Det er vi som er kunstnerne og jordmødrene for den nye bevisstheten som gjør tegn til at den ønsker å bli brakt frem.

Den raskeste måten å komme i flyt med universet på er å la henne få bruke deg. Å stå til tjeneste er ikke annet enn å være i flyt med universet. Men husk at det er ikke din jobb å redde verden. Uansett hva slags oppdrag du måtte ha, er du den eneste personen du er her for å redde.

Når du bruker lyset ditt, kan du inspirere andre til å bruke sitt lys. Men du må ikke ta æren for det. Det er de som har gjort jobben, ikke du. Press ikke din bevissthet på andre. At du lever i henhold til ditt eget lys, vil ha en langt sterkere effekt enn det du sier, noensinne vil ha. La vibrasjonen din stå for snakkingen.

Hvis du lever et liv i harmoni, og du engasjerer deg i å stå til tjeneste, da er de gavene du har å formidle, uvurderlige. Tro ikke at bare fordi du gjør det gratis, bør du gjøre det. Hvis du er kallet til å bruke livet ditt på å tilby disse gavene, fortjener du å bli belønnet for det. Den kjempende kunstneren og healerens tid er omme.

Hvis alle på jorden hadde omjustert livet sitt og utført det arbeidet som er riktig for dem, ville vi sett en ganske så annerledes verden. Denne verden nærmer seg.

Ikke konsentrer deg om kvantitet. Konsentrer deg heller om kvalitet. Det er ingenting som haster. Det er ingen konkurranse. Du er her for å skape det du er ment å skape.  

Slå deg til ro med den du ER. Du trenger ikke å være andre steder enn der du er, akkurat nå. Du trenger ikke annet enn det du er har, akkurat nå. Bruk ikke tiden din til å strebe etter å være et annet sted. Konsentrer deg i stedet om der du er nå. Livet leder oss alltid, men hvis vi ikke jorder oss i nået, kan vi heller ikke høre hennes kall.

Å være forandringen før den blir normen, er ikke enkelt. Forandringsskapere skaper forandring. De viser mulighetene. De kaller inn nye måter å tenke på, å gjøre ting på, å være på. De nedkommer med det nye.

De fleste motsetter seg forandring. Fordi forandring er skremmende. Forandring innebærer å gi slipp. Og gi slipp er smertefullt. Sannsynligvis vet du dette bedre enn de fleste.

Når du står ansikt til ansikt med dem som ikke forstår deg, som tviler på deg, som ikke er klar for de budskapene du fremfører … FLOTT! Det er nemlig et sikkert tegn på at du er på rett vei. Husk at det er ikke din jobb å forandre noen. Alltid kun deg selv.

Det kreves mot og freidighet for å knuse de lenkene som en gang hold deg/oss fanget.

La oss sammen skape himmel på Jord!


Utdrag fra boken til Rebecca Campbell
"La Ditt Lys Skinne"

DiamantLyset
Vigdis