27. aug, 2019

Aksepter og elsk deg selv for den du ER

Å leve et godt liv … handler om å akseptere seg selv fullt ut! Mange går rundt og er misfornøyde, enten med seg selv eller med tilværelsen, og dermed er det lett å leve et begrenset liv. Man står i veien for sin egen lykke.

Det er kun du som kan kontrollere hva du tenker, og det er også bare du som kan endre dine tanker.

For når man får troen på at alt er mulig, det er da magien oppstår … og du kan endelig leve det livet du fortjener, og ta i bruk ditt fulle potensiale.

Noen ganger må vi legge ned et godt stykke egenarbeidet, mens andre ganger er det kun små justeringer som skal til, ved å bearbeide og gi slipp på det vi ganske har båret på gjennom store deler av livet. Jo mer vi gir slipp, jo nærmere kommer vi i kontakt med den vi virkelig ER. I stedet for å se begrensninger, fokuser på løsninger og muligheter … slik følgende ordtak sier: «Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror.»

Dermed kommer overskuddet og energien. Man tørr å realisere drømmene sine … og leve livet fullt ut. Jo, mer du får realisert deg selv og får kontakt med ditt innerste jeg, desto mer indre harmoni og fred opplever du.

Selvfølelse er selve fundamentet i personligheten, den viktige grunnmuren som det er fruktbart å bygge videre på. Når du blir mer glad i deg selv, kan du våge å gå utenfor komfortsonen. Du blir tryggere på deg selv og våger å være mer av den du egentlig er.

Hvis du tror at du kan, da kan du det. Hvis du ikke tror du kan, da kan du det ikke. Det handler om å endre tanke- og følelsesmønsteret i dybden. Du blir også bevisst på at du må se inn i deg selv og slutte å klandre alle andre. Det er kun deg selv som kan få endring til å skje.

Det har ingen hensikt å kritisere og klage på andre. Det kommer du ingen vei med. Hvis du skal komme noen vei, må du starte med deg selv og se muligheter og løsninger.

Det er du som velger hva du vil gjøre med det som skjer, hvordan du skal ta det og hvilke muligheter en utfordring eller endring i livet kan gi.

Livet er Her og Nå!

DiamantLyset
Vigdis