4. mai, 2019

Budskap fra Maria

Kjære barn. Tillat Kjærligheten å komme inn i din hverdag. Vær åpen for innstrømningen av Kjærligheten fra det høyeste. Bring denne Kjærligheten inn i din fysiske kropp og bruk den til å heale, regulere og balansere kroppens indre arbeide.

Føl at Kjærligheten kommer inn i ditt hjerte og hjelper deg med å tilgi alle fortidens gamle smerter, vrede, fiendtlighet og krenkelser. Det kan være døde strømmer, eller de kan være holdt i live med din egen energi. Men allikevel kan de bli healet med Kjærlighet og med din tilgivelse. Ved å tilgi, frigjør du deg fra det gamle negative mønstre og erstatter det med nytt og kjærlig liv.

Begynn hver dag med den tanke og det mål å leve i Kjærlighet, i guddommelig Kjærlighet. Begynn hver dag med en bønn om å tilgi alle, også deg selv. Elsk, som Gud din skaper elsker alle uten unntagelse. Kjærligheten kommer innefra og blir så spredt ut til alle de, du elsker.

For å kunne elske andre, så begynn med å elske deg selv. Bruk en hvilken som helst øvelse, rytme eller ord som kan hjelpe deg med å åpne for de kjærlige tanker. Ved å begynne med deg selv, starter du med begynnelsen. I begynnelsen var vi alle skapt i Kjærlighet. Det er Kjærligheten som regulerer og balanserer alle universets og Jordens indre arbeider.

Lov deg selv å tale i Kjærlighet, tenke i Kjærlighet, føle Kjærlighet og være Kjærlighet. På den måten blir Guds Kjærlighet delt ut til alle, i hver en tanke.

Hvis det er en del av din kropp som trenger healing, elsk den til sunnhet. Hvis det er et familiemedlem som føler seg uelsket, elsk vedkommende til harmoni. Hvis det er en del av ditt liv som er ustabilt, elsk det til stabilitet. Hvor det er vrede, tillat Kjærligheten å bringe formildelse. Hvor det er misunnelse, tillat Kjærligheten å bringe likhet. Hvor det er disharmoni, la Kjærligheten bringe healing inn i situasjonen.

Allerede nå er det ingen del av din kropp som er uten Kjærlighet. Hver eneste del av livet er blitt skapt i Kjærlighet, og det er Kjærlighet som regulerer, balanserer og harmoniserer. Intet annet har betydning enn det, at du likesom Gud, elsker uten unntagelse og uten grenser. Husk alltid at som leser av mitt budskap, så elsker jeg deg for din forståelse. Mine bønner er med deg hver dag. – Maria, Jesu mor

DiamantLyset
Vigdis