24. jan, 2019

Du Er ikke Alene

Slipp tanken om å være alene. Slipp tanken om at livet blir levd alene for din egen skyld eller kanskje som et nødvendig onde, fordi foreldrene dine lot deg komme inn i denne verden. Husk at du alltid er her frivillig og at du har vært med på å velge alle dine livsomstendigheter, fordi de på forskjelligvis kan bidra til din utvikling.

Detaljene rundt livsomstendighetene er ofte menneskeskapte, men helheten er en del av den livsplanen som best kan inspirere og hjelpe deg til å komme videre i ditt liv og i din utvikling.

La dine indre hjelpene være med deg i ditt liv og dine beslutninger. La din indre lærer og veileder få muligheten for å komme tettere innpå ditt liv, for at dere i sammen kan utforske livet og livets muligheter og la ditt livssyn bli stadig mer nyansert, når det gjelder livet i universet og livet på Jorden. Og husk, at du aldri er alene. Alltid er det en eller flere som følger deg, og som ønsker å hjelpe deg og inspirere deg i ditt liv og i ditt virke. Vær velsignet og gå med fred!

«Vær åpen for indre veiledning. Vår åpen for at du aldri er alene, men alene ansvarlig for dine tanker, dine handlinger og dine reaksjoner.

Vær åpen for livets mange muligheter. Gi deg selv mulighet for å komme i samklang med ditt indre vesen og de toner, som dine indre hjelpere sender til deg som hjelp og inspirasjon i ditt liv.

Gi deg selv lov til å være en hjelper for andre, både på det indre plan og på det ytre plan.»

DiamantLyset
Vigdis