15. jan, 2019

Vår Åndelige Oppstigning

Vi lever i en tid i menneskets historie, hvor stort sett alle får en oppvekker. Mange begynner å stille spørsmål ved det de har verdsatt tidligere, men også ved nåværende valg. Den åndelige oppstigningen er en del av det store skiftet. Dette er begynnelsen på noen fantastiske og sterke energier og frekvenser som løsriver oss fra våre tidligere mønstre, og gjør det enkelt for oss å forvandle oss. Det store skiftet er forvandlingen til en ny tidsalder. Planeten vår er i prosessen med overgangen til en Ny Jord.

Oppstigningen er den dramatiske fysiske, følelsesmessige og åndelige forvandlingen som vil få deg til å føle, tenke være annerledes enn du var tidligere.

Betyr oppstigningen at du vil dø, slik at du kan bli opplyst eller gjenfødt? Nei så absolutt ikke, men vi vil allikevel gå igjennom mange energetiske «dødsprosesser», da vi skal gi slipp på alt det vi ikke lenger trenger eller som ikke gagner oss i fremtiden.

Hvorfor kaller vi det oppstigning, hvis vi ikke kommer til å dø? Det er fordi forvandlingen vil gjøre ditt «gamle» jeg, bortimot ugjenkjennelig. Menneskets oppstigning på jorden dreier seg om at en forbedret utgave av mennesket stiger frem fra vårt nåværende (puppe)stadium.

Betyr dette slutten på opplevelser i tredjedimensjon, og deretter overgang til fjerdedimensjon? Nei, for vi veksler nå mellom fjerde og femte når vi forlater tredjedimensjon. Allerede nå beveger vi oss i retning av å uttrykke oss i femtedimensjon. Av og til befinner du deg i femtedimensjon, uten å være klar over det. Derfor trenger du å våkne i femtedimensjon.

For at du skal kunne utdanne og utforske deg selv og lykkes med det, er det viktig at du bestemmer farten selv. Det er derfor du kan og må hjelpe din egen prosess med egen innsats som du bestemmer deg for. Det handler om at du skal tre inn i guddommeligheten din. Det handler også om at du trer inn i det femdimensjonale jeget ditt.

Det er ganske uklart hvordan hvert enkelt menneske vil begynne å uttrykke seg fra femtedimensjon. Det er fordi du lever i flere virkeligheter og flere utgaver av deg selv. Oppstigningsprosessen er unik for deg. Etter hvert som du blir stadig mer bevisst, vil du daglig velge visse handlinger, atferdsmønstre, overbevisninger og følelser som er basert på energien i ubetinget aksept, og som ikke er polarisert. Du vil da begynne å innse at du befinner deg langt mer i femtedimensjon enn du trodde. De mange virkelighetene faller sammen til en.  

Vi mennesker våkner til vårt nye nå. Egoet og sinnet utviklet ferdigheter som var nødvendige for fysisk tilstedeværelse. Dette har du mestret, og nå er du klar for neste utvikling. Det aktiveres nye koder i deg, og det gir anledning til å bringe en høyere bevissthet inn i alt. Du kan bli en del av din egen helbredelse, men også helbrede andre mennesker. Du kan bidra positivt til menneskehetens forvandling ved å være deg selv i femtedimensjon. Mange ferdigheter vil komme lett til deg i femtedimensjon, mens de tilsynelatende var uoppnåelige i tredjedimensjon.

Etter hvert som du blir mer og mer femdimensjonal, blir du selv en oppsteget mester! Prosessen din er unik og går ikke fortere enn du tillater selv. For enkelte vil bevissthetsendringen virke radikal for familie og venner. For andre vil det bli en så gradvis, men tydelige «oppvåkning» at det vil gi seg et jevnt utslag. Alle som ønsker det, blir en oppsteget mester.

Når du vokser og utvikler ditt unike uttrykk av deg selv som en oppsteget mester, som er ditt femdimensjonale uttrykk, vil oppstigningene din føre til forandringer på jorden. Moder Jord vil ikke «stige opp ute deg». Dette er grunnen til at hele himmelen (og jorden) venter og følger med. Som i teksten fra den berømte John Lennon-sangen «Imagine» vil verden «leve som ett».

Det fysiske
Den oppstegne kroppen er den samme som den femdimensjonale kroppen. Den vil være mer fylt av lys: lett gjennomsiktig og ganske trolig med en glød. Mange av dere har sett denne utgaven av dere selv eller andre skikkelser i meditasjoner, og forsto ikke at det er dit alle skal! Det finnes selvfølgelig folk som vil sette på bremsene og si: «Jeg liker godt nok denne (gamle) utgaven av virkeligheten.» De vil få alle mulige anledninger til å forstå at den verden de kjenner, nå går mot slutten. De vil ikke være i stand til å opprettholde den, eller gå til grunne med den gamle! Så hvordan vil du bruke denne informasjonen? Hvordan vil du bli femdimensjonal?

Oppstigningen er fysisk for første gang, så det er mye å lære og oppdage. Mange mennesker vil oppleve fysisk ubehag. Jo mer man motsetter seg endringene, jo mer utfordrende vil det bli. Du kan ha vært flere ganger hos ulike leger, men ingen finner noen grunn til de fysiske smertene og ubehaget! Dette kan selvfølgelig føre til at du blir enda mer urolig. Hvis dette er tilfelle for deg, kunne det være en ide å sjekke ut alternative behandlere hvis skolemedisinen ikke hjelper. Det kan hende at kraniosakral terapi, akupunktur, naturmedisin, meditasjon og en hel rekke andre behandlingsformer kan hjelpe deg gjennom de fysiske endringene. Du kan også kanskje merke bedring hvis du legger om kostholdet. (NB! Start alltid med å oppsøke din fastlege først, ved fysisk eller psykiske smerter eller ubehag.)

Du kan få opplevelser som egentlig handler om at du renser ut skader fra tidligere liv. Tenk om noe av det du blir fysisk helbredet for, stammer fra andre liv eller andre tidslinjer? Tenk om du blander sammen andre utgaver av deg selv som er skadde? Det er viktig å tenke over dette, for når du åpner deg for disse mulighetene, kan energiene mye lettere smelte sammen men den du er! Når du begynner å se deg omkring med klare intensjoner, vil du bli ført til de menneskene som er best egnet til å hjelpe deg! Du vil også styrke forbindelsen til det høyere selvet.

Følelser
Følelser er en av portalene dine. Sørg for å holde deg fredelig og i følelsesmessig balanse. Selv når du gjør dette, kan du oppleve at følelsene flyr i alle retninger! Følelsesmessige traumer kan være kilden til oppvåkningen din. Dette gjelder for så mange mennesker. Følelser er noe som er spesielt for mennesket. Følelser er evnen til å fylle chi (energi som ikke har noe ladning) med en hensikt. Hensikten er å gi uttrykk for en følelse. Det er meningen at følelser skal uttrykkes. De er like viktige som opplevelser. De styrer opplevelsene våre og gir dem mer dybde. De fleste kvinner utvikler bevissthet om følelser, mens de fleste menn konsentrerer seg om opplevelser. Et balansert menneske opplever begge deler like sterkt. Etter hvert som du blir klar over hvem du er som mann eller kvinne, vil du oppdage hva du har valgt å legge vekt på. Da vil du blir trukket til å utvikle den motsatte siden.

Det mentale
Hodet har rådet i lang tid. Det finnes mange gode grunner til det. I Vesten har man lenge hevdet at logikk er den eneste fornuftige måten å komme frem til konklusjoner på. Dette gjelder særlig innfor vitenskapen. Vi begynner langsomt å løse opp hodets jerngrep på tankeprosesser. Logikk baserer seg på systemer som kan gjentas og bekreftes. Egoet ønsker å klamre seg til de gamle mønstrene, for det er egoets oppgave å holde deg trygg. Frykten for det ukjente er ofte roten til mentale og følelsesmessige dramaer. Hvordan kan egoet vurdere hva som er trygt for deg? Det baserer det på hva som har skjedd med deg tidligere. Det er derfor det er viktig å lære å tre ut av mønstrene og spørre tillitsfullt: «Hva er det som foregår?» Det åpner for å lære, godta og ta i bruk noe du ikke visste eller forsto, ut fra opplevelsene eller følelsene dine!

Det åndelige
Det åndelige skiftet driver hele menneskeheten oppover. I oppstigningsprosessen, eller oppvåkningen i femtedimensjon, vil de indre motivene forandre seg. Mange mennesker har allerede steget opp og er nå her som veivisere. De trenger ikke å bevise noe som helst. Målet deres kommer innenfra. Det er basert på en dyp tjeneste for menneskeheten og en dyp kjærlighet til alt som lever. Mye av det som vil skje med deg, er transcendert. Du begynner kanskje å se auraer, eller du bare vet ting om folk. Kanskje du begynner å få et sterkt påtrykk om å gjøre noe annet enn bare jobbe i et firma. Lyset aktiverer det nye uttrykket ditt, så alt som ikke er samstemt med disse nye energiene, vil bli ubehagelig. Du tenker kanskje du trenger disse sakene, men jo lenger du holder ut, jo mer dramatisk blir skiftet. Du må gjerne klynge deg til dem hvis du må, og gi slipp så snart du kan. Trivselen din avhenger av det. Hele bevisstheten din trekker deg mot å uttrykke det høyere selvet.  

Hvordan vet du at du er i femtedimensjon?
I femtedimensjon bryr du deg ikke egentlig om noe som helst, ei heller deg selv. Det handler ikke om apati. Det er et nivå av medfølelse som ikke krever noe av deg, men som likevel tillater deg å være nærværende og kjærlig mot alt. Du er sikker på at behovene dine vil bli dekket lett og elegant, og du trenger ikke å velge side eller storme frem for å komme foran andre! Dette er en av de mange ironiske sidene ved femtedimensjon sammenliknet med tredje. Du trenger ikke å bry deg om hvorvidt folk liker deg eller ikke, og du bryr deg ikke om at du kanskje er annerledes. Du har absolutt medfølelse. Du bryr deg virkelig om folk, men ikke i så stor grad at det holder deg igjen, eller låser deg til noe som ikke passer deg.

Du vet du er i femtedimensjon fordi du er ærlig og snill, og det er enkelt å være ærlig på en vennlig måte. Du skjuler ikke små eller store saker for å beskytte deg selv eller andre. Du synes det er lett å ha medfølelse med deg selv og andre. Du innrømmer feilene dine, siden du fortsatt kan såre folk uten å mene det. Du ser humoren i vanskelige situasjoner. Du kan til og med legge merke til at du reagerer med vennlighet og empati ovenfor andre, selv om du ikke forventet det eller planla å gjøre det.

Hvordan kan du avgjøre om andre mennesker er i femtedimensjon? De er morsomme, humoristiske, uærbødige, glade, kjærlige og fredelige. Du vil kunne merke det fordi de forstår (alt), og er hyggelige selv når ting skjærer seg. De er tålmodige og vennlige. De kan fortsatt ha retningslinjer og være bestemte, men aldri sinte eller sårende.

Nå som du har en viss ide om hva som vil skje, skal vi se nærmere på hva som egentlig foregår når du våkner i femtedimensjon. Evnene dine vil bli utvidet og forsterket. Du får andre behov, andre matønsker og andre lyster. Det kan hende søvnmønsteret endrer seg. Det kan overraske deg at du ikke blir tiltrukket av visse typer mat lenger. Du kan oppdage at visse fritidsbeskjeftigelser ikke interesserer deg lenger.

Du kan til og med ha valgt å bli født inn i en familie der du føler at du ikke hører til. Har du det på denne måten, hører du trolig ikke til der! Hvorfor skulle du velge noe slikt? Det er for at du skal lære inngående hvordan det er på jorden, slik at du er godt forberedt på å tjene menneskeheten når du oppdaget dine ekte røtter. Hvis du ikke er «herfra», betyr det vanligvis at du er en del av det mer utviklede og åndelige rettede samfunnet som utvikler seg i femtedimensjon.


Dette innlegget er skrevet med inspirasjon og utdrag fra boken "Den Femte Dimensjon" som er skrevet av Maureen J. St. Germain. Jeg anbefaler deg på det varmeste å lese denne super aktuelle boken, som kan være til stor hjelp for deg på din åndelige utviklingsvei.

DiamantLyset
Vigdis