Blogginnlegg

27. jul, 2021

Traumer er begravd dypt inne i kroppen vår. Det vakre med vår menneskelige evolusjon, er at alle traumer etter hvert vil komme opp til overflaten, så vi kan helbrede og bevege det gjennom kroppene våre.

De fleste traumer blir gjenkjent gjennom en begrenset tro, tanke eller atferd, som du har opplevd mange ganger i livet ditt.

Den begrensende trostanken eller atferden, peker deg mot et traume. Jo mer bevisst du er på alt du opplever, jo lettere blir det å gjenkjenne og helbrede traumet.

Og helbrede traumer, er veien inn i et liv fylt med frihet, kjærlighet, fred, glede, overflod, suverenitet og så mye mer.

Vi er ikke her for å leve med traumer i kroppen vår. Utviklingen i vår menneskelige bevissthet, vil kreve at vi kontinuerlig og modig, helbreder og frigjør alle traumer fra kroppen.

Det krever mot å føle det hele. Det krever medfølelse å se det hele, og det tar tålmodighet å helbrede det hele.

Disse 5 trinnene er ganske enkelt verktøy, som hjelper deg med å helbrede traumer. De har hjulpet meg og kanskje de vil hjelpe deg. Vi har hver vår måte å navigere traumer på. Stol på deg selv, stol på kroppen din og hold medfølelse med deg selv, når du utvikler deg.

1) Se det: Den eneste måten å helbrede traumer på, er å se den begrensende troen, tankene og atferden, som er knyttet til traumet. Du må se det, for å helbrede det.

2) Nevn det: For å fjerne traume fra kroppen, må du forstå og dissekere tro, tanke og atferd; bryte den ned til sin enkleste form. Dykk dypt inn i det hele.

3) Kjenn det: Alle traumer er energi. Enhver tanke, tro, atferd knyttet til et traume, er energi og vil skape en følelse. Følelser er energi. Alt traumer er skapt for å bevege seg gjennom kroppen. Å føle følelsene, beveger tanken, troen, oppførselen og til slutt traumet gjennom kroppen. Føl alt, og det vil bevege seg og bli healet opp.

4) Vit at du ikke er det: Essensielt, å helbrede alle traumer, er å huske at du ikke er traumet, troen, tanken eller atferden. Du blir deretter en observatør, løsrevet fra traumet, og du kan la det bevege seg gjennom deg.

5) Finn en ny måte/vei: Velg en ny tanke, tro og adferd NÅR du helbreder, ikke før. Ikke gå forbi trinn 2-4. Å velge en ny måte å være, tenke og tro på … krever at du sier JA til DEG SELV!

- Lorie Ladd

25. jul, 2021

Vi er i en dramatisk bølge av energi nå, som virkelig løfter oss utover alt vi noen gang har kjent før.

Vi må nå gå helt ut av det kjente … og inn i det ukjente!

Ukjent farvann, på den Nye Jorden.

Jeg elsker virkelig dette - for de siste ukene og månedene har jeg systematisk blitt brakt til å se det jeg aldri kunne se før, og få tilgang til det jeg ikke har kunne fått tilgang til før, ettersom flere og flere puslespillbiter begynner å falle på plass, og jeg blir vist hva som skjer og hvorfor.

I løpet av denne enorme tiden med transformasjon og gjenfødelse til et helt nytt liv og ny begynnelse (for de som er klare og som har forlatt den gamle jorden), så vil vi begynne å oppleve det evige, det uendelige, og med det vil alt være energetisk på et mye høyere vibrasjonsfrekvensbånd, dimensjonalt frekvensbånd, fra 5. til 7. dimensjon.

Ja, den 7. dimensjon gjør seg gjeldende og jeg begynner å bli klar over hvordan tallet 7 gjør seg manifestert i form, og hvordan den er på alle nivåer. Det er tallet som gjentar seg mer enn noe annet i Bibelen. Og merk at mye av det som ble ansett som hellig og magisk, inneholder tallet 7.

Den Store Pyramiden har tallet 7. 360/7 = 51,42 (Skråningen til Den Store Pyramiden). Det er ikke bare der, slik jeg har blitt vist det, men skjult overalt på hellige måter.

7 påkaller kvaliteten av – All Kreativ Kraft (Guddommelig). Den Guddommelige Kilde og Sjel. Det Ukjennelige. Søken og oppnåelse av Opplysthet og Illuminasjon.

Dette skjer ikke ved en tilfeldighet, men ved en storslått skapelse. Når jeg søkte etter den skjulte betydningen, kom jeg over mer og mer kunnskap, etter hvert som den ble avslørt for meg.

Tallet 7 holder også seremonier og magiske ritualer - men ikke på måte som vi helt forstår enda, ala Harry Potter, men i den forstand at 7 holder nøkkelen til Kristusbevisstheten, på måter vi ennå ikke skal løse, og den Nye Jorden. Ja, 3 og 9 osv. i Teslas ligninger, spiller en like stor rolle, og jeg er ikke numerolog – jeg prøver bare å få konseptet videre, at disse tallene er integrert i de hellige stedene, så vel som i det Krystallinske energinettet, som jeg jobber med, i det jeg får vist og det som blir avslørt for meg.

Den 7. dimensjonen har alltid vært kjent som: «Den 7. Himmelen!» Det var den opprinnelige tilstanden til Paradis på Jord! Det var tilstanden av Fellesskap og Enhet, og dermed SOM EN med den Guddommelige Kilden.

Vi er altså nå opptatt med å bli løftet fra 5. til 7. dimensjon.

For meg er dette av enorm betydning – for himmelens porter åpner seg. Dette har aldri skjedd før - siden menneskeheten alltid har klart å «falle ned» fra Den 7. Himmelen, til de lavere dimensjonale tilstander! For første gang noensinne kan vi nå STIGE inn i en høyere dimensjonal tilstand!

Nå vil ikke dette skje øyeblikkelig, men i løpet av de neste årene, ettersom vi må tilpasse oss de Nye Høyere Dimensjonale Frekvensbåndene, ettersom alt som er i oss og som fortsatt er fra det Gamle, nå går i oppløsning og blir etterlatt for alltid.

Noen har allerede lagt dette bak seg og har gått inn i den Nye Jorden, og vil gjøre det mer fullstendig de neste månedene og årene.

Når vi går inn i den Nye Jorden, så er vi Pionerene - de som vil være med på å skape den nye Gullalderen i Vannbærerens Tidsalder!

Vi vil være i stand til å energetisk være så fylt med den Guddommelige Kilde energien, som EN, at vi lett vil være i stand til å skifte form, teleportere, kommunisere telepatisk, og å koble oss energetisk fra hjerte-sjelesenteret, direkte til andres. Det vil ikke være noe feilkommunikasjon lenger, og ikke noe behov for datamaskiner og lignende teknologi, når vi omformer hvordan vi kan arbeide med energi- og energifelt, og med de høyeste måtene å bruke lys- og lydfrekvenser på.

Vi går inn i det interstellare rommet. Vi gjenopptar vår sanne kosmiske arv.

Jeg er inspirert.

Det er på tide å gå utenfor tid og inn i den evige enhet, med evige muligheter til å skape en helt ny menneskehet på en helt Ny Jord!

Det kan bare gjøres gjennom hjertet og sjelen, når vi fullt ut omfavner vår Guddommelighet, for sannelig lever det Guddommelige liv i oss!

For en gave!

- Judith Kusel

*

Jeg hørte på et intervju på Gaia i går, der de sa at vitenskapelig forskning har bekreftet at den menneskelige hjerne ble opprettet for å få tilgang til 9 dimensjonale (9D) frekvensbånd.

Dette bekrefter at vi ble skapt for langt større utførelse, enn bare 3D.

I begynnelsen var vi i 7D. Atlantis fall, fengslet oss i 3D. Vi er den eneste arten som noen gang har klarte å falle fra 7D til 5D, og videre ned til 3D.

Nå er det på tide å stige opp igjen, i fullheten om hvem og hva vi i Sannhet Er.

- Judith Kusel21. jul, 2021

Det som har lukket menneskehetens hjerte, mer enn noe annet, er separasjon.

Seperasjon mellom nasjoner, mennesker, familiemedlemmer … til og med seperasjon fra oss selv, i oss selv.

Fordømmelse i det indre og det ytre.

Fordømmelse skaper seperasjon.
Etiketter skaper seperasjon.
Ego skaper seperasjon.
Frykt skaper seperasjon.

Hvis vi tror at våre brødre eller søstre som står foran oss, er atskilt fra oss selv, så skaper vi splittelse.

Hvis vi dømmer eller setter merkelapper: god eller dårlig, mørk eller lys, akseptabelt eller uakseptabelt, vakkert eller stygt osv. så separerer vi oss. Vi peker med fingrene og lager et «DE».

I det øyeblikket vi begynner å forstå at den Guddommelige Kilden er til stede i hver eneste bror eller søster vi møter, i alle former og arter, i hvert blad og stein, i luft, i vann, i ild, i jord, i eteren … så vi vil forstå, at når vi dømmer dem som er adskilt fra oss selv på noen som helst måte, så dømmer vi oss selv.

Vi er GUDDOMMELIGE, like mye som de er GUDDOMMELIGE.

De ble skapt av den samme Guddommelige Kilden, som vi ble. Etikettene og fordømmelsene, er det som skaper seperasjon og forårsaker mest smerte i livet.

Ta for eksempel, sjalusi: Du vil bare være misunnelig på noen, hvis du tror at han eller hun har noe som du ikke har. Det er egoet som skiller seg ut. Det du ser hos din bror og din søster, ER TIL STEDE I DEG, i samme omfang! Du ser det kanskje ikke ennå, men det er der. Det kan bare være i en annen form!

Det samme gjelder hat, og for all de følelsene vi har eller blir utsatt for, i en eller annen form.

Hvert frø du sår, kommer tilbake til deg.

For livet er en spiral, en sirkel.

Du høster, det du sår.

Faktisk, så bringer du det du sår inn i energifeltet ditt, slik at du kan oppleve hvordan det er å være det du har sådd!

I det øyeblikket vi begynner med skam eller skyld, kjøper oss skyldfølelse eller prøve å få noen til å føle seg skyldige, så skiller vi oss ut. Hvis vi gjør dette mot oss selv og i oss selv, ved å stadig straffe oss selv, fordi vi ikke er perfekte, så sår vi frøet til separasjon.

I det øyeblikket vi begynner å forstå at hver eneste sjel vi møter, at alle vi møter er Guddommelige, og at vi lever fra kraften til et åpent hjerte, gjennomsyret av Ubetinget Kjærlighet, så vil vi se med andres øyne, og ikke ta alt personlig. Vi vil begynne å leve, handle og reagere fra et mye høyere sted: stedet for Kjærlighetsfull Nåde, som bare ser kjærlighet og føler kjærlighet.

Hjertet åpnes hver eneste gang, når vi endelig tilgir oss selv og andre. At vi takler at minnebanken vår blir fullstendig åpen nå, slik at vi kan frigjøre fortiden en gang for alle. Dette inkluderer all emosjonell bagasje, alt det som førte til separasjon og som fikk oss til å tro på dualitet, polaritet og det å være atskilt fra andre.

Kjærligheten FORENER, den skiller aldri.

- Judith Kusel

20. jul, 2021

Vi går gjennom en ny dyp kollektiv utrensing. Mye blir brakt opp fra underbevissthetens mørke. All tro og alle samfunnsregler blir det stilt spørsmål ved, og vi går inn i vår egen kraft og innser hva som ikke er bra for oss lenger. En massiv kollektiv oppvåkning skjer, og selv om det kanskje ikke sees i det fysiske livet ennå, skjer det i hver enkelt person, og når tiden er inne, vil den også sees på utsiden.

De som har våknet før, støtter energetisk denne utrensingen, og hjelper til med å rydde det kollektivets tette og lavfrekvente energi. Og samtidig fjerner vi også ting fra underbevisstheten, angående tidligere liv og det indre barns frykt, sår og blokkeringer som vi bærer. Frem og oppover går vi, og for at en blomst skal blomstre, må frøet først plantes i den mørke jorda, uten å vite hva som skjer, helt alene i mørket.

Men til slutt begynner blomsten å vokse og så blomstrer den. Vi vokser hver dag, selv om vi ikke kan oppfatte det eller se det på utsiden, men en dag skal vi magisk blomstre, stå i vår kraft og vite hvem vi virkelig er som sjeler, og skinne vårt lys.

For tiden, så er det en tyngde i energien som er vanskelig å unnslippe, ettersom vi blir tvunget til å konfrontere det som må endres, både på et kollektivt og individuelt nivå. Fortvilelsen, smerten og lidelsen i verden blir mer og mer tydelig, etter hvert som nylige hendelser ryster våre nåværende situasjoner og avslører skyggene. Strukturene som har holdt verden sammen, smuldrer opp, og gir transformasjon og endring. Som sådan dukker vanskelige sannheter, bevisstløs programmering og uhelbredet smerte opp, når vi blir konfrontert med mangeårige problemer som har hjemsøkt det kollektivet.

Livet endres ugjenkallelig, og du må virkelig bruke motet ditt til å takle det som skjer. Du kommer ansikt til ansikt med lidelsen og ødeleggelsene som holdes i det kollektive, når skyggeaspektene i verden reiser seg for helbredelse og frigjøring. Bær vitnesbyrd om det hele, men husk at å gi slipp, er det eneste virkelige alternativet du har, akkurat nå.

Tillat deg selv å føle sorg, sinne eller tristhet, og la det strømme gjennom deg. Ikke kompliser ting ved å overanalysere det du føler. Erkjenne at dette er en kollektiv utrensing av eldgammel frykt, som har blitt overført fra generasjon til generasjon. For å lette belastningen, vær medfølende og forsiktig med deg selv og andre. Erkjenne at dette er en tid med dyp kollektiv og individuell helbredelse.

© 2021 Kate Spreckley

20. jul, 2021
Den eneste måten vi kan holde oss i det nåværende øyeblikket, for å manifestere et nytt liv og ny begynnelse, så trenger vi å være fast forankret i det guddommelige, og dermed SOM EN med Guddommeligheten og Moder Jord.
 
Selv om den Nye Jorden allerede er her og stiger, må vi også være forankret i henne. Ellers vil vi ha en tendens til å flyte et sted imellom.
 
Hver morgen gjør jeg det mulig, å ikke bare gjøre mine tidlige morgenmeditasjoner og bønner, som virkelig løfter meg, når det Guddommelige beveger seg i meg, men også til meg, når jeg er opptatt med å kle på meg og gjøre meg klar for mitt daglige arbeid, for å bekrefte livet i alle dets aspekter. Jeg gjør til og med dette når jeg våkner, med min daglige beskyttelsesrutine. Selv før jeg reiser meg opp, bekrefter jeg dagen, med «JEG ER» affirmasjon!
 
På denne måten bekrefter jeg allerede dagen, og all den godhet som vil komme inn i dagen min, og fylle den med ærefrykt og undring, glede og skjønnhet. Det er en positiv og oppløftende måte å starte dagen på, og den varer.
 
Hvis det skjer noe som forstyrrer likevekten min i løpet av dagen, da den gamle Jorden vil føle seg stille, i en eller annen form, vil jeg umiddelbart få meg selv tilbake på sporet, ved å gjenta «JEG ER» affirmasjonsmeditasjonen, eller bare være i øyeblikket, der jeg forankrer meg igjen, og ber om hjelp til å gjøre det, hvis jeg fremdeles blir forstyrret i en eller annen form. Mer enn dette, så påkaller jeg Kosmisk hjelp, hvis jeg trenger det. Vi blir aldri forlatt uten mulighet til å tilkalle assistanse, og det Guddommelige er heller ikke fraværende - det Guddommelige lever i deg.
 
Når du begynner å gjøre dette og disiplinere deg selv i å være årvåken og forstå at du har ansvaret for ditt eget liv og den måten du ønsker å samskape på daglig basis, vil du begynne å gjøre dette automatisk. Du vil begynne å være mer og mer til stede og virkelig jorde ditt høyeste sjelekall og formål fast på den Nye Jorden, med stor Kjærlighet.
 
Jo mer du gjør dette, jo høyere vil vibrasjonsfrekvensen din bli, og jo mer vil du oppleve enhet og harmoni i det indre, og det er dette som vil holde deg stødig, selv om hele verden tilsynelatende er kaotisk i det ytre. Du blir ikke beveget, med mindre du tillater deg å være det.
 
- Judith Kusel