15. nov, 2022

Tidslinjen Er Nå Endret!

Den har blitt endret for å få til Skapelsen, eller for å få til Gullalderen som vi skaper.

Og som vi har hørt mange ganger, kan ingenting nå stoppe dette.

Så selv de av mørkets krefter som fortsetter å bevege seg sammen og skaper det de tror er deres skapelse, ikke er det.

Det er ikke tillatt. For den Store Sentrale Kilden til dette Universet, har bestemt at det ikke skal tillates … at eksperimentet er over.

Og selv om vi fortsatt kan se noen av disse restene av mørket fortsetter, forsvinner de mer og mer til ikke-eksistens.

Så vi fortsetter å stole på.

Stol på den Guddommelige Planen. Stole på oss selv, det Skaper Selvet som vi er.

For det er det som retter opp skipet.

Vi har alle Kraften i oss. Kraften som kommer fra den Store Sentrale Solen i dette Universet, fra den Guddommelige Kilden som er i oss alle.

Det Er Nå!

Og Nå er øyeblikket … øyeblikket som vi har ventet på, og arbeidet mot i mange tusen år.

I mange, mange liv har vi jobbet med dette, og kommet til dette punktet … dette punktet i uttrykket av Universet, ettersom Universet fortsetter å utvide seg mer og mer gjennom oss, gjennom hver og en av oss.

Vi er den Utvidelsen.

Og Ekspansjonen øker og vokser. Og beveger seg fra den Tredjedimensjonale opplevelsen og uttrykket, til den Fjerde og Femte.

Noen av oss er i den Fjerde Dimensjonen, og noen av oss er i den Femte Dimensjonen, nå. Vi er ikke lenger i den Tredje Dimensjonen.

Vi tenker ikke lenger på Selvet vårt, i den Tredje Dimensjonen. Vi kunngjør det ikke engang, eller tenker engang de tankene.

For den Tredje Dimensjonen, er ikke for oss. Det er for de som fortsetter å holde seg i søvne, som fortsetter å ikke ønsker Lyset.

Det er for dem. Og de vil finne det uttrykket, for en fortsatt Tredje Dimensjon.

Men på grunn av hvem vi er, og uttrykket for det vi bringer hit til denne Planeten, til denne Opplevelsen.

Det er på grunn av oss, at så mange flere over hele Planeten, er i det Oppvåkningsstadiet akkurat nå, i dette øyeblikket.

Og hendelsene kommer.

Begivenhetene som vil katapulere momentumet, som beveger seg nærmere og nærmere den målstreken, som Sananda er så kjent for å snakke om.

Vi fortsetter å stole på. Stol på Selvet vårt. Stole på den Universelle Planen.

Og fortsett å være de iakttakerne, de som observerer på avstand, men likevel når øyeblikket oppstår.

Det er vi som springer ut i handling og bringer vår sannhet videre.

Og det er mange nå som roper etter den Sannheten. De roper om å nå inn i Lyset.

Og til og med noen av de som holder fast i mørket, til og med noen av de vil nå til Lyset også.

Vi bor nå i Fred og Kjærlighet og Enhet. At vi ville fortsette å være Krigerne av det Guddommelige Lys, som vi Er.

Innenfor Guddommelig Kjærlighet til En!

- Pars Kutay


Oversettelse
Vigdis ~ DiamantLyset